szatm rin dr balogh m ria l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szatmáriné dr. Balogh Mária PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szatmáriné dr. Balogh Mária

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Szatmáriné dr. Balogh Mária - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Szatmáriné dr. Balogh Mária. Karrier-menedzselés és mentorálás, avagy Az egyén és a szervezet érdekeinek összehangolása a karrier utak kialakításában. Tartalom. Mi a „karrier”? A karrier menedzselésének rendszere A karrier-tanácsadás A mentorálás: fogalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Szatmáriné dr. Balogh Mária


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szatm rin dr balogh m ria

Szatmáriné dr. Balogh Mária

Karrier-menedzselés és mentorálás,

avagy

Az egyén és a szervezet érdekeinek összehangolása a karrier utak kialakításában

tartalom
Tartalom

Mi a „karrier”?

A karrier menedzselésének rendszere

A karrier-tanácsadás

A mentorálás:

 • fogalma
 • a mentor és a mentorált személy közötti kapcsolat, a felelősségek megoszlása
 • előnyei a szervezet, a mentor és a mentorált számára
 • amire vigyázzunk, ha mentori rendszert alakítunk ki
a karrier meghat roz sai
A karrier meghatározásai

Carriageway = kocsiút: előre haladó folyamatos útvonal

Korábbi jelentése:

 • mozgás a pozíciókon keresztül a megérdemelt stabilitás irányába,
 • szakmai előmenetelen alapuló, elsősorban társadalmi-anyagi siker,
 • a foglalkozási szerepek társadalmilag elismert mintáinak a sorozata, általában növekvő presztízzsel és kompenzációval (Nemes, 1998).

Új definíciója:

 • A személy munkatapasztalatainak kibontakozó sorozata az idő folyamán. (Arthur, Holl, Lawrence, 1989.) Egy embernek a munkában eltöltött ideje, fejlődése, önmegvalósítása, képességeinek maximális kifejlesztése, kiteljesítése.
 • A karrier-fejlődésnek soha nincs vége! (Krumboltz, Nichols)
karriertervez s s folyamata
Karriertervezés és folyamata

A szervezeti szükségletek (szervezeti stratégia, HRM stratégia) és a tagok teljesítményének, potenciáinak, és érdeklődésének összehangolása.

A munkavállaló a munkahelyi karrierhez tervezett, tudatos segítséget és támogatást kap a szervezettől: a vezetőktől és a HRM-től.

1. Önértékelés (értékek, hosszú távú célok, érdeklődés, erősségek, gyengeségek, jelenlegi teljesítmény, jövőbeli karrier-potenciál vonatkozásában).

2. Információk gyűjtése (a szervezeten belüli és kívüli lehetőségek).

3. A jövőre vonatkozó karriercélokmeghatározása.

 • Akcióterv kidolgozása: AC-n, tanácsadáson, workshopokon, mentori rendszerben, készségfejlesztő programokon, fejlesztő megbeszéléseken, tréningeken való részvétel, szakterületi rotáció, munkakör-gazdagítás, a HR rendszer használata stb.

Szereplői: a jelölt, a munkahelyi vezető, a HR szervezet, a mentor, tanácsadók.

a karriert mogat s folyamata szervezeti oldal
A karriertámogatás folyamata(szervezeti oldal)
 • Utánpótlás iránti igények felmérése
 • A meghirdethető fejlesztési lehetőségek meghatározása szakterületenként és szervezeti egységenként.
 • A karriertervezési rendszerbe kerülők kiválasztása,adatbank létrehozása (HR szerepe: preferált szakterületekre és a tehetségekre hívja fel a figyelmet + egyéni tanácsadás).
 • Az előmenetel megtervezése (begyakorló munkakörben tapasztalatszerzés, a feladatok elvárt szintű teljesítése, képzések, majd a célmunkakör betöltése)  Egyéni előmeneteli tervelkészítése
 • Karrierfejlesztés
 • Az előrehaladásértékelése
 • Munkakörbe kerülés (az üres álláshelyek felmérése, pályázatok kiírása)
mi a karrier tan csad s
Mi a „karrier-tanácsadás”?

A.) A legoptimálisabb illeszkedés elérése /tartalmi megközelítés/ (Parsons, 1901)

pályaprofil   egyéni jellemzők mérése

munkakörelemzés (képességek, érdeklődés, személyiség működése ...)

Stabil környezetben nem változó személyiséget feltételez.

B. ) Fejlődésre vonatkozómegközelítés (E. Ginzberg, D. Super, 1950-től):

 • változást, fejlődést feltételez a világról és az emberről
 • az egyén öndefiníciójára helyezi a hangsúlyt
 • az ember a munkaszerepeken túl más életszerepeket is betölt (gyermek, tanuló, háztartás fenntartó, polgár, házastárs, szabadidőt töltő, szülő, nyugdíjas ...)
mi a karrier tan csad s c lja
Mi a karrier-tanácsadás célja?
 • Múltbeli események  jelen helyzet  jövőbeli tendenci- tapasztalatok ák, új lehetőségek feltárása keresése
 • „én” definiálása(önismeret, énkép differenciáltabbá tétele, integrálása, melyben segítő eszközök a tesztek, skálák)

A tanácsadás célja segítés folyamata annak érdekében, hogy a személy:

 • önmagáról és önmaga szerepéről a munka világában kialakítson és elfogadjon egy integrált és adekvát képet,
 • képes legyen ezt kipróbálni a reális világban, majd abba átvinni és megvalósítani úgy, hogy
 • az önmaga számára megelégedettséggel és a társadalom/szervezet számára előnyökkel járjon.
a mentor l s
A mentorálás

A kapcsolatnak kritikus szerepe van a szervezeti és szakmai szocializációs folyamatban:

 • tudatosan létrehozott kapcsolat
 • mindkét partner fejlődését célozza
 • akkor lehet sikeres, ha kölcsönösségen alapul
 • felöleli az élet számos (technikai, szervezeti, és személyes karrier) vonatkozását

Célja:

 • a beilleszkedési folyamat és a karrierfejlődés segítése a szervezeti szükségletek, célok és az egyéni célok, fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolásával,
 • a felhalmozódott tapasztalati tudás átadása a következő nemzedék számára,
 • tudatos utánpótlás nevelés.

Az egyéni változáskezelés idejét intenzívvé teszi és lerövidíti.

a mentor
A mentor
 • Tapasztaltabb, idősebb
 • A szakmai és a személyes fejlődést is segíti
 • Ismeri jól a vállalat/intézmény kultúráját, a struktúrát és a folyamatokat
 • Kitűnő szakember, aki nagy gyakorlattal rendelkezik
 • Jelentős hatalommal és jó belső kapcsolatokkal bír
 • Elkötelezett a szervezet és a szakma iránt
 • Kritikus a tudásátadó, és az empátiás képessége, társas ügyessége!!!

Nem a közvetlen vezetője!!! (Nyílt kommunikáció?)

a mentor funkci i
A mentor funkciói

1. Karrier-funkciók:

 • szponzorálás és védelem (kapcsolat, hatalom)
 • informálás
 • a mentorált láthatóvá tétele, bevezetés a társas etikettbe
 • kihívás, megmérettetés lehetőségének biztosítása

2. Pszicho-szociális funkciók:

 • szerepmodell nyújtása
 • támogatás és megerősítés
 • konzultáció, együttgondolkodás
 • családi készségek fejlesztésében támogatás (családi élet és a munka világának összeegyeztetése)
 • esetleg barátság
a mentor s a p rtfogolt k z tti kapcsolat
A mentor és a pártfogolt közötti kapcsolat
 • Kritikus tényező: a kapcsolat a közvetítő híd
 • 1-2, vagy 3-4 év, akár életre szóló
 • Sikeres, ha kölcsönösségen alapul
 • Felöleli az élet számos - technikai, szervezeti, és a személyes karrier – vonatkozását
 • Hogyan tudja a mentor a kollegiális, egyenrangú partneri viszonyt és a szakmai tudás, a szervezet- és helyismeret eltérő mértékéből fakadó hatalmi viszonyt egyensúlyban tartani a pártfogolt fejlődésének függvényében?
a mentor mentor lt viszony

A mentor érdeklődésének egyoldalúsága

Hatástalan mentorálás

Ráerőszakolás, idegesítés

Elnyomás, leigázás

Kvázi, vagy részleges mentorálás

Kölcsönösség

Coaching

Valódi, igazi mentorálás

Talpnyalás

Szerep modellálás

Bálványozás

A mentorállt érdeklődésének egyoldalúsága

Átfogó jelleg

0

5

10

(J.G.Clawson, 1996)

A mentor- mentorált viszony
slide13

MENTORÁLT

Személyes stílus

Tanulási stílus

Erősségek

Fejlődési szükségletek

MENTOR

Személyes stílus

Tanulási stílus

Erősségek

Fejlődési szükségletek

Értékek

Hitek

Életcélok

 • Mozgósítódnak a felek értékei, a világról szóló hitrendszerük, a korábban elsajátított viszonyulás-minták, a nyílt és rejtett fejlődési szükségletek.
 • A természetes egyéni különbségeket a világ megközelítésében, felfogásában és a tanulási stílusok tekintetébenhogyan kezelik?!
a mentori rendszer szervezet i el nyei
A mentori rendszer szervezeti előnyei
 • Korai problémaészlelés
 • Javul a kommunikáció a szintek között
 • Nagyobb az elkötelezettség, kevesebb a kilépés
 • A teljesítmény fokozódik (szakmai és problémamegoldó készségei gyorsabban fejlődnek)
 • A szervezeti kultúra fenntartása, erősítése
 • Tanulás a hibákból, több lehetőség a korrekciókra (ösztönzi a kockázatvállalást és a hibákból való tanulást)
e l ny a mentor sz m ra
Előny a mentor számára
 • Megbecsülés élménye („Szakmai hiúságomat legyezi a kinevezés.”)
 • A tapasztalatok megosztása örömforrás („Az én szakmai tudásom továbbadódik így.”)
 • Sok pozitív visszajelzés, közös sikerek
 • Kihívás, fejlődési lehetőség (pártfogolt friss szakmai felkészültsége, ötletei, technikai tudása, kérdései, tükör)
 • Támogató vezetői készségek fejlődése (a vezetővé válás előszobája)
a rendszer kritikus pontjai
A rendszer kritikus pontjai
 • Gondos kiválasztás
 • Betanító mentor képzés (3-6 nap), továbbképzések (szervezeti témák)
 • Egymásra találás (félig spontán)
 • Rendszeres háttér-konzultáció, szupervízió a mentorok számára
 • Közös tanulás, tapasztalatok megosztása: mentorok klubja
 • Korrekciós és panaszeljárási technikák beiktatása
 • Finanszírozás és ösztönzés
a karriermenedzsment tendenci i korunkban
A karriermenedzsment tendenciái korunkban
 • Vállalatok átalakítása, áramvonalasítása  megszűnik a hosszú távú, biztonságos foglalkoztatás munkahely és pályamódosítások
 • A lojalitás és a hűség helyett alku, a közös érdekszféra keresése
 • Rövidülő kapcsolat a két fél között a munkavállaló kezdeményez és / vagy vált
 • Szakmai, technikai tudás hangsúlyozódása helyett  a marketing, a kereskedelmi, a gazdasági és az önfejlesztési, önmenedzselési készségek felértékelése
 • Magas hierarchiák helyett mátrix vagy hálózatos szervezeti struktúrák, együttműködés az értékláncok mentén kisebb laposabb szervezetekben horizontális karrier utak
a karriermened zsment modellje

KARRIERMENEDZSELÉSI

POLITIKA

TELJESÍTMÉNY-

ÉS

POTENCIÁL

ÉRTÉKELÉS

UTÁNPÓTLÁS-

TERVEZÉS

ÖNÉRTÉKELÉS

KARRIER-

TERVEZÉS

KARRIERFEJLESZTÉS

(vezetésfejlesztés, karrier tanácsadás, mentori rendszer, képzések)

ELŐ-MENETEL

A karriermenedzsment modellje