proje y net m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJE YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJE YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PROJE YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 203 Views
  • Uploaded on

PROJE YÖNETİMİ. Ne öğrenilecek. Proje yönetiminin temel kavramları ve özellikleri Proje planlanması ve planlama süreci Grafik zaman çizelgelemesi . Projenin 4 etkeni. Projenin 4 etkeni Sonlu zaman Projede görevli insanlar Kesin görevler ve sorumluluklar Teslim edilecek ürün

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROJE YÖNETİMİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ne renilecek
Ne öğrenilecek

Proje yönetiminin temel kavramları ve özellikleri

Proje planlanması ve planlama süreci

Grafik zaman çizelgelemesi

projenin 4 etkeni
Projenin 4 etkeni

Projenin 4 etkeni

  • Sonlu zaman
  • Projede görevli insanlar
  • Kesin görevler ve sorumluluklar
  • Teslim edilecek ürün

Bu etkenlerle bağlı sorunlar

  • Yeterli zamanın olmayışı
  • Projede yeterli sayıda çalışanın bulunmaması
  • Çalışanların ne yapacaklarını kesin bilmemeleri
  • Çok şeyler yapılmasının gerekmesi
projenin ba l ca hedefleri
Projenin başlıca hedefleri

başarım

Gereken başarım

hedef

maliyet

Bütçe sınırı

Proje süresi

zaman

proje y netimi
Projenin zamanında teslim edilmesini , proje ile ilgili tarafların gereksinimlerinin karşılanacağını güvence altına almak için girişimler

proje geliştirme her zaman belirlenmiş bütçe, zaman ve diğer kaynaklarla sınırlı olduğu için Proje Yönetimi gereklidir

Proje Yönetimi
y neticilik giri imleri
Projenin tanımlanması-proje önerisinin yazılması

Projenin planlanması ve zaman çizelgelenmesi

Projenin maliyetinin hesaplanması

Projenin gözetimi ve incelenmesi

Personel seçimi ve değerlendirilmesi

Rapor yazımı ve sunumu

Yöneticilik Girişimleri
proje ad mlar
Proje Adımları

Projenin hedefleri

Projenin Kapsamı

geliştirici ve son kullanıcı görüşmeleri

Alternatif çözümlere bakılması

Tekniksel ve Yöneticilik Sınırlamaları

bütçe kısıtlamaları

personel imkanları

teknik imkanlar…

proje i in personel se imi
Proje için Personel Seçimi

Projede çalışmak için ideal kişileri bulmak her zaman mümkün değil:

Projenin bütçesi ile yüksek maaşlı personel çalıştırmak mümkün değil

Yeterli deneğimi olan personel bulunmaya bilir

Çalışanların geliştirilmesi istene bilir; öğrenme ve deneğim kazanmak için projeye deneyimsiz personelin atanması

Yöneticiler bu koşullar içinde çalışmak durumundadırlar (yazılım projeleri için üstün yetenekli bilgi teknolojisi uzmanı yetersizliği uluslar arası sorundur)

proje nin planlanmas
Projenin planlanması

Planlama , uzun süreli projelerde en önemli proje yönetimi girişimlerindendir

Girişim, ilk görüşmelerden sistem teslim edilene dek devam eder. Yeni bilgiler elde edindikçe planlar düzenli gözden geçirilmelidir

Esas proje planını desteklemek için, bütçe ve zaman çizelgelemelerini içeren çeşitli proje tipleri geliştirile bilir

proje plan n n yap s
Proje planının yapısı

Giriş

Projenin organizasyonu

Risk çözümlenmesi

Donanım ve Yazılım kaynakları gereksinimleri

İş dağılımı

Projenin zaman çizelgelenmesi

Gözetim ve raporlama mekanizmaları

giri imlerin d zenlenmesi
Girişimlerin düzenlenmesi

Projedeki girişimler, proje sürecinin değerlendirile bilmesi için fiziksel ölçülebilir sonuçların üretilmesini sağlar

Kilometre taşları (Önemli noktalar ) (Milestones) -süreç girişiminin son ucudur.

Teslimetme, müşteriye teslim edilen proje sonuçlarını ifade eder

Şelale modeli, geliştirmedeki önemli noktaları doğrudan ifade eder

p roje takvimi zaman izelgelenmesi
Proje takvimi (zaman çizelgelenmesi)

Projenin meselelere bölünmesi ve her meselenin tamamlanması için zaman ve kaynak gereksinimlerinin tahmini

İş gücünün verimli kullanımı için meselelerin paralelliğinin sağlanması

Bir görevin, diğerinin tamamlanmasını beklemesinden dolayı gecikmeleri önlemek için görevler arasındaki bağımlılıkların en aza indirilmesi

Proje yöneticisinin sezgisine ve deneyimine bağlıdır

proje takviminin olu turulmas sorunlar
Proje takviminin oluşturulması sorunları

Sorunların karmaşıklığının ve uygun olarak, çözümün maliyetinin tahmini çok zordur

Verimlilik, projede çalışanların sayısı ile doğru orantılı değil

Geciken projeye ilave personel alımı, iletişim sorunlarından dolayı daha da gecike bilir

Beklenmedik durumlar her zaman ola bilir ve bu proje geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır

grafik ifadeler
Grafik ifadeler

Görevlerin ve kaynakların zamana göre paylaşımını ifade etmek için kullanılır

Görevler çok küçük olmamalıdır. (iki-üç haftalık)

Görevler arasındaki ilişkiler ve kritik yollar ifade edilir

nemli noktalar
Önemli noktalar

Projenin başarılı olması için iyi proje yöneticiliği gerekmektedir

Fiziksel olmayışından dolayı, yazılım, yöneticilik için sorunlar oluşturmaktadır

Yöneticiler farklı roller üstlene bilir, fakat esas girişimler planlama, tahminetme ve proje takvimini oluşturmaktır

Planlama ve tahminetme iteratif süreçlerdir ve bütün proje süreci boyunca devam etmektedirler