Terugkoppeling bijeenkomst 1
Download
1 / 27

Terugkoppeling bijeenkomst 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Terugkoppeling bijeenkomst 1. Programma 2 e bijeenkomst. Huiswerkopdracht bespreken Verwijzing MDO. Huiswerkopdracht bespreken. Neem mee : Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt. Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terugkoppeling bijeenkomst 1' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Programma 2 e bijeenkomst
Programma 2e bijeenkomst

 • Huiswerkopdracht bespreken

 • Verwijzing

 • MDO


Huiswerkopdracht bespreken
Huiswerkopdracht bespreken

Neem mee:

 • Neem een lastmeter af en bespreek deze met de patiënt.

 • Werk dit gesprek uit volgens de vijf stappen zoals deze vandaag aan de orde zijn geweest.

 • Welke onderdelen uit de stappen vond je moeilijk?

 • Waar heb je specifiek moeite mee en zou je dus meer aandacht voor willen in de komende bijeenkomst.


Score lastmeter 5
Score Lastmeter <5

 • Bij een lastscore < 5 vragen of de patiënt momenteel weinig of geen ziektegerelateerde problemen ervaart.

 • Eventueel de lage score met patiënt bespreken.

 • Bij behoefte aan zorg de gang van zaken met patiënt bespreken en eventueel een vervolggesprek plannen.

 • Indien patiënt zelf een verwijzing wil, dit regelen.


Score lastmeter 51
Score Lastmeter ≥ 5

 • Verhoogde distress / specifieke problemen op de probleemlijst bespreken met de patiënt.

 • Bij behoefte aan psychosociale of paramedische zorg verwijzen naar passende gespecialiseerde zorg.

 • Bij geen behoefte aan gespecialiseerde hulpverlening dan advies extra aandacht van basale behandelaars.

 • Deze categorie patiënten wordt besproken in het psychosociaal overleg, indien aanwezig.


Score lastmeter
Score Lastmeter

 • Bij complexe problematiek wordt de patiënt in het multidisciplinair overleg (MDO) besproken.

 • Na het overleg vindt een terugkoppeling plaats naar de behandelend arts en huisarts.

 • Bij verplaatsing van de patiënt naar andere afdeling of ander ziekenhuis of zorginstelling het resultaat van de Lastmeter doorsturen.


Oefening
Oefening

 • Meegebrachte Lastmeter met elkaar naspelen

  met toevoeging van een onderstaande emotie:

 • A. een gesloten, stille patiënt

 • B. een chaotisch patiënt,

 • C. een boze patiënt,

 • D. een verdrietige patiënt,

 • E. een drukke patiënt, een spraakwaterval


Ingevulde lastmeters
Ingevulde lastmeters

 • Allemaal JA ingevuld

 • Allemaal NEE ingevuld

 • Onvolledig ingevuld

 • Laag cijfer maar komt in de ingevulde score niet naar voren


Opdracht
Opdracht

 • Welke verwijzingsmogelijkheden ken je in het ziekenhuis?

 • Naar wie verwijs jij op dit moment?

 • Welke verwijzingsmogelijkheden ken je buiten het ziekenhuis en waar maak je gebruik van?


Wie leveren psz 1v2 basale zorg
Wie leveren PSZ (1v2)Basale zorg

Intramurale zorg: klinisch en poliklinisch

 • Medische specialisten / (oncologie)verpleegkundigen

 • Paramedici

  Extramurale zorg

 • Huisartsen

 • Wijkverpleegkundigen / thuiszorg

 • Bedrijfsgeneeskundigen


Wie leveren psz 2v2 gespecialiseerde zorg

Intramurale zorg

Medisch maatschappelijk werk

(Klinisch) psychologen

Psychiaters

Geestelijk verzorgers

Extramurale zorg

Zelfstandig gevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters

Netwerken van speciaal getrainde psychologen / psychotherapeuten

Gespecialiseerde psychosociaal oncologische centra (IPSO)

Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters binnen AGGZ

Lotgenoten, patiëntenorganisaties

Inloophuizen

Wie leveren PSZ(2v2)Gespecialiseerde zorgTaken specialistisch verpleegkundigen
Taken Specialistisch verpleegkundigen

 • Geven van voorlichting over de ziekte en de gevolgen.

 • Geven van voorlichting over de behandeling en de gevolgen.

 • Signaleren van psychosociale problematiek bij patiënten en/of naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces en zo nodig doorverwijzen voor gespecialiseerde zorg.


Taken medisch maatschappelijk werk
Taken Medisch Maatschappelijk Werk

 • Versterken gezonde psychische krachten in de patiënt.

 • Versterken draagkracht en herstel van autonomie en aansluiten bij de eigen sociale context en hulpvraag.

 • Op korte termijn haalbare doelen stellen samen met patiënt en/of diens naasten.

 • Begeleiden bij re-integratie in het arbeidsproces na afloop van medische behandelingen.

 • Begeleiden bij ziekte samenhangende praktische problemen van patiënt bijvoorbeeld: huisvesting, zorgverzekering, financiën of werk wat verhoogde distress oplevert.


Indicaties verwijzing maatschappelijk werk

Verlenen van psychosociale en emotionele hulpverlening.

Begeleiding de patiënt en/of naaste(n) bij relationele problemen.

Bemiddeling bij aanvragen van voorzieningen en invullen van formulieren.

Op sociaal/maatschappelijk gebied begeleiden bij: Verwerkingsproblemen Eenvoudige seksuele problemen Crisissituaties

Vragen met betrekking tot:

Sociale voorzieningen

Hulpverleningsinstanties

Arbeidssituatie

Tekort aan sociale steun

Hulp bij:

Het leren hanteren van een nieuwe (sociale) situatie

Hulp en/of bemiddeling bij praktische zaken / problemen

Begeleiden bij opname en /of overplaatsing naar andere zorginstelling.

Indicaties verwijzing Maatschappelijk Werk


Taken klinisch psycholoog gezondheidszorgpsycholoog
Taken Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog

 • Onderzoek / psychodiagnostiek

 • Psychologische behandeling en begeleiding

 • Advies / coachen aan derden (bijvoorbeeld teams)

 • Verwijzing


Indicaties verwijzing klinisch gz psycholoog
Indicaties verwijzing Klinisch/GZ-psycholoog

 • Matige tot ernstige distress met vermoeden van een pathologische reactie:

  • depressie, ernstige (fobische)angstklachten, chronische vermoeidheid, verwerkingsproblemen of aanpassingsstoornissen

 • Psychische problemen die interfereren met de medische behandeling of het herstel belemmeren:

  • de arts-patiënt communicatie, verwachtingen of opvattingen die niet overeenstemmen met het medisch beleid of gedragsfactoren die lichamelijke klachten versterken, zoals verhoogde symptoomperceptie, catastroferende cognities of overmatig ziektegedrag

 • Andere ingrijpende levensgebeurtenissen.

 • Eerder psychologische behandeling.

  • premorbide persoonlijkheidsproblemen, stemmingsproblemen, burn-out, gecompliceerde rouw of relatieproblematiek


Indicaties verwijzing psychiater
Indicaties verwijzing Psychiater

 • Distress score boven het afkappunt gepaard gaat met psychiatrische symptomen.

 • Psychiatrische behandeling in voorgeschiedenis.

 • Psychiatrische diagnostiek:

  • Delirium

  • Dementie

  • Stemmingsstoornis (depressie)

  • Aanpassingsstoornis

  • Middelenmisbruik(alcohol)

  • Persoonlijkheidsstoornis

 • Psychiatrische medicatie.

 • Pijnproblematiek en symptoomcontrole.


 • Taken geestelijk verzorger
  Taken Geestelijk verzorger

  • Indien religieuze, levensbeschouwelijke, zingevings- of existentiële vragen de boventoon voeren, is het aan te bevelen een geestelijke verzorger in te schakelen.

  • Geestelijk verzorgers (Register Geestelijke Verzorging) kunnen samen met de patiënt zoeken naar houvast in deze situatie, naar de bronnen van eigen kracht.


  Indicaties verwijzing geestelijk verzorger
  Indicaties verwijzing Geestelijk verzorger

  • Vragen over de zin van het leven.

  • Zorg om de toekomst of laatste levensfase, leven na de dood.

  • Vragen, twijfels over de eigen levensbeschouwing.

  • Verlies van geloof, conflicten met geloof, zoeken naar vertrouwen.

  • Conflict tussen voorgestelde behandeling en de eigen levensbeschouwing.

  • Isolatie van geloofsgemeente, verlies van binding met levensbeschouwelijke groep.

  • Behoefte aan religieuze of levensbeschouwelijke rituelen zoals gebed, bijbel lezen, zegen, communie, ziekenzalving.


  Paramedische disciplines
  Paramedische disciplines

  • Paramedische disciplines zijn:

   • Diëtetiek

   • Fysiotherapie

   • Ergotherapie

   • Logopedie

   • Seksuologie

   • Huid / oedeemtherapie

  • Bij arbeidsgerelateerde problemen kan ook verwezen worden naar:

   • Bedrijfsmaatschappelijk werk of een arbeidsdeskundige

 • Diversen:

  – Lotgenoten respectievelijk patiëntenverenigingen.


 • Terugkoppeling opdracht consultvraag
  Terugkoppeling opdracht consultvraag

  • Klopt je indicatie voor verwijzing met het takenpakket dat je zojuist gezien hebt?

  • Hoe zorg je dat je de consultvraag bij de juiste discipline komt?


  Multidisciplinair overleg mdo 1v3
  Multidisciplinair overleg (MDO) (1v3)

  • MDO = afstemming met andere disciplines waarbij het probleem het uitgangspunt dient te zijn.

  • Richt zich op:

   • Lichamelijk

   • Psychisch

   • Sociaal-cultureel

   • Maatschappelijk

   • Spiritueel functioneren van de patiënt


  Multidisciplinair overleg mdo 2v3
  Multidisciplinair overleg (MDO) (2v3)

  • Structureel patiëntenbespreking met alle aanwezigen disciplines:

   • (Oncologie)Verpleegkundigen

   • Medisch Maatschappelijk Werk

   • Klinisch psycholoog / Gezondheidszorgpsycholoog

   • Geestelijk verzorger

   • Behandelend specialist

   • Overige paramedische disciplines

  • Taken:

   • advies geven op maat ten aanzien van een medisch behandelplan

   • het opstellen van een psychosociaal behandelings- en/of

   • begeleidingstraject voor de patiënt


  Multidisciplinair overleg mdo psz 3v3
  Multidisciplinair overleg (MDO)- psz (3v3)

  • Verwijzen van patiënten naar specifieke psychosociale hulpverleners met duidelijke consultvraag.

  • Afstemming consult psychosociale hulpverleners.

  • Verschillende disciplines leren elkaar kennen met als gevolg betere afstemming.

  • Coaching van basale psychosociale hulpverleners.

  • Reflecteren op elkaar.


  Evaluatie
  Evaluatie

  – schriftelijk

  - invullen evaluatieformulier

  – mondeling:

  - wat heb je er voor je zelf uitgehaald?

  - wat neem je mee voor in de praktijk?

  - welke tip geef je aan je team/collega’s?