Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROSES SOSIALISASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROSES SOSIALISASI

PROSES SOSIALISASI

396 Views Download Presentation
Download Presentation

PROSES SOSIALISASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROSES SOSIALISASI suria/2003

 2. Liputan Kuliah - Makna sosialisasi - Ciri-ciri sosialisasi - Syarat-syarat untuk proses sosialisasi - Jenis sosialisasi - Kepentingan proses sosialisasi - Agen-agen Sosialisasi a. Ibu bapa dan persekitaran rumahtangga b. Status ekonomi sosial (SES)dan persekitaran pendidikan c.Media Massa d.Rakan sebaya suria/2003

 3. Apa itu sosialisasi? • Proses mempelajari peranan, status, nilai, kepercayaan, norma, dan tingkah laku sosial yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial (masyarakat). • Proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat di mana seseorang itu mengembangkan potensinya sendiri dan mempelajari pola-pola budaya. • Bermula daripada pemindahan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat kepada kanak-kanak. suria/2003

 4. Pengalaman sosial adalah asas bagi personaliti seseorang itu. • Social Isolation (terpinggir dari segi sosial)  tidak dapat membentuk personaliti dengan sempurna cth: Anna, Isabelle – kesan kepada monyet. suria/2003

 5. Ciri-ciri Sosialisasi • Memanusiakan • Berterusan dan berpanjangan • Kreatif suria/2003

 6. Syarat-syarat untuk proses sosialisasi • Masyarakat berterusan ada budaya • Potensi biologikal yang perlu untuk belajar • Kanak-kanak berkeupayaan berhubung dengan orang lain • Pengalaman kumpulan-interaksi antara kelompok,konsep kendiri adalah konsepsi yang terbentuk menerusi interaksi sosial suria/2003

 7. Jenis-jenis Sosialisasi • Sosialisasi permulaan/primer • Sosialisasi penyertaan/sekunder • Sosialisasi semula/resosialisasi suria/2003

 8. 1. Sosialisasi permulaan/primer • Kanak-kanak membina konsep kendiri,personaliti dll. • Didedahkan kepada persekitaran sosial (peranan, nilai dan norma) • Pada peringkat ini mereka akan patuh kepada ibu bapa, keluarga dan komuniti yang terdekat. suria/2003

 9. 2. Sosialisasi penyertaan/sekunder • Proses sosialisasi ransangan ke dalam kumpulan di luar keluarga. • Proses bagaimana budaya dipindahkan kepada individu oleh agen-agen lain seperti rakan sebaya, media masa, sekolah dll. • Ibu bapa, rakan sebaya mempengaruhi seseorang individu dari aspek: umur, jantina, kelas sosial, dan ras. suria/2003

 10. 3. Sosialisasi semula/resosialisasi • Proses mengalihkan dan menukarkan konsep diri dan cara hidup yang sedia ada kepada yang baru dan berbeza secara drastik. • Berlaku dalam keadaan terdesak atau terpaksa yang dikehendaki oleh masyarakat. suria/2003

 11. Lingkaran sosialisasi • Terdapat lima lingkaran besar yang menentukan sosialisasi suria/2003

 12. Kepentingan Proses Sosialisasi suria/2003

 13. Agen Agen Sosialisasia.ibu bapa dan persekitaran rumah tanggaPersekitaran rumah & perkembangan kognitif • Faktor mempengaruhi perkembangan kanak-kanak • Persekitaran rumah • Kualiti pendidikan yang diterima di rumah suria/2003

 14. persekitaran awal penting bagi perkembangan kognitif –contoh(Kajian skeels & dye (1939)- longitudinal study – 20 thn • Tekanan kepada pencapaian: • Bahasa • Bimbingan akademik • Kecergasan famili • Ransangan intelektual di rumah • Kebiasaan bekerja suria/2003

 15. Dorongan untuk berjaya • Model bahasa • Bimbingan akademik • Keluarga yang aktif • Peningkatan intelektual di rumah • Tabiat kerja sekeluarga suria/2003

 16. Dulu Famili merupakan unit pengeluaran ekonomi, penglibatan dalam komuniti meluas, ‘extended’ family Pendidikan secara informal, kanak-kanak dilatih oleh parent atau jiran, bekerja secara aperentis Sekarang Perbandaran dan perindustrian. Pendidikan formal dan informal anak-anak tanggungjawab sekolah dan agensi-agensi lain. Nuklear family b.PERSEKITARAN KELAS SOSIAL DAN PENDIDIKAN KANAK KANAK -Masalah kanak-kanak & remaja dalam persekitaran SES yang berbezaPerubahan masyarakat & fungsi keluarga suria/2003

 17. Pengaruh Kelas sosial dalam pendidikan anak-anak 1. kebolehan sewaktu memasuki sekolah 2. kadar umur keluar sekolah 3. jenis sekolah yang dihadiri 4. penilaian dan pemilihan yang dibuat oleh guru. suria/2003

 18. Kelas sosial berkaitan rapat dengan sejauh mana family dapat melindungi anak-anak daripada pengaruh luar yang negatif suria/2003

 19. 1.Persekitaran kelas bawahan • a) kawasan miskin di bandar • Kurang pengawasan ibu bapa  anak-anak melibatkan diri dengan budaya jalanan. • Ibu bapa tidak berupaya melindungi anak-anak dari gejala luar. • Di kawasan yang merbahaya (dadah, pelacuran, jenayah) • Hanya famili yang sentiasa berjga-jaga boleh melindungi anak mereka suria/2003

 20.  proses sosialisasi dalam persekitaran seperti ini akan menggagalkan anak-anak di sekolah •  yg paling cepat menghancurkan diri ialah mereka yang cerdik  ketua geng yang cepat faham hidup mereka tidak bermakna. suria/2003

 21. b) kemiskinan luar bandar • Kurang dorongan & stimuli untuk berjaya • Kurang pendedahan kepada kemajuan • ‘Extended’ famili melindungi/mengongkong pelajar daripada mempelajari dunia luar suria/2003

 22. 2. Persekitaran kelas menengah • Ibu bapa ‘child centered’- banyak peluang diberikan kepada anak – pengetahuan meluas. • Memberi kebebasan memilih dan mengalami. • Disediakan dengan baik untuk berjaya di sekolah. suria/2003

 23. Masalah: • Terlalu banyak pengalaman & pengetahuan  sukar bagi anak-anak membentuknya kepada satu nilai yang unggul. • Orr & Nichelson – ‘radical suburb’ yang menekankan keterbukaan, pengalaman-pengalman baru, mencuba daripada menerima nilai-nilai tradisional. suria/2003

 24. Kesan • Kurang ditekankan kualiti pengalaman • a bad trip may be better than no trip at all • Tiada identiti yang tetap  sentiasa mencari identiti • Kebosanan, budaya rakan sebaya, dadah, tidak seronok ke sekolah. suria/2003

 25. Implikasi terhadap pendidikan • A- sekolah – kawasan kelas bawahan • Persekitaran pelajar pincang • Mereka tidak menguasai kemahiran asas • * perlu bimbingan yang rapi daripada orang dewasa dalam persekitaran yang ada struktur (teratur) & konsisten (stabil) suria/2003

 26. Strategi • penyampaian P&P yang sistematik dan teratur dengan cara yang menarik dan melibatkan murid. Bukan pengajaran yang rigid, strategi ‘busy work’ • Ibu bapa dan pelajar dibantu menghadapi persekitaran yang tidak kondusif • Mendedahkan pelajar kepada dunia luar • Mengawal sendiri persekitaran (ibu bapa, sekolah, komuniti) – PIBG, program sukarelawan suria/2003

 27. B. sekolah-sekolah kelas menengah • Perlu diadakan program yang melibatkan pelajar dengan masyarakat yang berbilang latar belakang. • Diberi peluang melakukan aktiviti sosial yang membina sahsiah/kepekaan terhadap kehidupan orang lain yang kurang beruntung. • Kawalan perlu sesuai dengan cara dididik di rumah- self directed learning suria/2003

 28. Pengaruh persekitaran & perkembangan kanak-kanak • Ibu tunggal (bapa tiada) • Terpulang kepada keadaan • Tetapii kajian menunjukkan anak lelaki membohong, tidak dengan kata, dan murung • Ibu tunggal terlalu awal memberi kebebasan kepada anak-anak • Saiz famili • Kecil – lebih tinggi perkembangan kognitif suria/2003

 29. Ras • Sukar ditentukan sebab dipengaruhi oleh SES • Pemakanan dan stimulus sosial • Malnutrition yang serius  6 bulan pertama kesan kepada perkembangan otak. • Kekurangan stimuli sosial dan mental  boleh diatasi dengan pemakanan dan stimuli sosial & mental suria/2003

 30. Latch key children • Penakut • Merayau • Berdikari • Television • Pasif dari segi intelek & fizikal • Jika menonton 6 jam sehari  lemah penguasaan membaca. • Lemah dari segi hubungan sosial & rakan sebaya. suria/2003

 31. c. media massa • Berperanan sebagai agen sosialisasi • Penyelesai kepada masalah pendidikan • Menyebarkan maklumat dan mendidik seluruh masyarakat di dunia suria/2003

 32. Kesan negatif • Menonton tv boleh memberi kesan negative kepada pelajar • Terpengaruh dengan maklumat yang diputarbelitkan • Bersikap negatif (agresif, anti sosial dan cubaan membunuh diri) suria/2003

 33. Langkah pengawalan • Penglibatan ibu bapa • Penglibatan pihak berkuasa • Penglibatan pihak sekolah, mendidik tentang kesan baik dan menjadi penonton yang sofistikated suria/2003

 34. Mengikut Smith ( 1993) • The aggressor Effect – meniru apa yang dilihat • The victim effect – mengaitkan diri dengan mangsa • The bystander effect – suka keganasan dan tidak peka dari segi akhlak. • d.Rakan sebaya suria/2003

 35. Rakan Setara • Ciri-ciri • Berbagai bentuk – informal - formal (gang) • Ada peraturan, organisasi sosial • Tidak melibatkan orang dewasa • Ada yang mempunyai nilai-nilai yang bertentangan dengan orang dewasa, ada yang selaras (kump. Dibentuk oleh dewasa) • Tidak diiktiraf sebagai institusi oleh masyarakat suria/2003

 36. Fungsi • Proses pemasyarakatan (mengajar budaya) • Nilai-nilai orang dewasa • Peranan jantina • Pendidikan sex • Memberi pengalaman praktikal • Memberi identiti sosial • Bebas daripada pengaruh ibu bapa/guru • Memperkenalkan kuasa impersonal • Memberi peluang memainkan berbagai rol • Menimbulkan perasaan kekitaan suria/2003

 37. Fenomena yang berubah • Memberi peluang kanak-kanak memberi pendapat, pertimbangan menyatakan perasaan • Perhubungan yang tidak berkekalan • Kepentingan R.S. meningkat pada peringkat umur yg tinggi • Rakan sebaya sebagai rakan kelompok rujukan mula penting umur 7 atau 8, meningkat kepentingan semasa remaja dan 15 – 20 tahun • Kepentingan • Parker & Asher: Kanak-kanak yang tidak ada R.S., cicir 2, 3 – 8 kali ganda berbanding kanak-kanak biasa suria/2003

 38. Menjadi shock absorber dalam hubungan remaja dan orang dewasa • Mencerminkan kelas sosial Kajian Neugarten Kawan paling karib - tinggi kelas sosial Ke-2 paling karib - sama kelas sosial Last (tidak selalu dipilih)- rendah kelas sosial Kanak-kanak SES menengah, kump. Rujukan lebih ibu bapa daripada R.S. suria/2003

 39. R.S. remaja dan tingkah laku bermasalah • Kajian Jessor & Jessor • Perlakuan bermasalah berkaitan dengan keinginan mendapat approval daripada R.S. bukan ibu bapa • R.S. dan famili • Kajian Condry & Simon (1974) • Kanak-kanak berorientasikan R.S. lebih melakukan tingkah laku yang tidak baik suria/2003

 40. R.Setara dan sekolah • Kanak-kanak yang tidak diterima adalah mereka yang agresif dan tidak pandai bekerjasama • Kanak-kanak yang membuli menjadi dewasa yang bermasalah • Kajian National School Safety Council suria/2003

 41. R.S. di sekolah menengah • kajian Coleman 1961 pelajar lelaki, perempuan, SES & sekolah yg berbeza • Menilai pencapaian pendidikan lebih rendah daripada kebolehan yang lain – bersukan, ketua aktiviti dsb. suria/2003