P ihde ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehitt minen keski suomessa
Download
1 / 12

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa. Jussi Suojasalmi Toimitusjohtaja. Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikaisesta esiintyvyydestä (2/2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa' - albany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ihde ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehitt minen keski suomessa

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa

Jussi Suojasalmi

Toimitusjohtaja


P ihde ja mielenterveysongelmien samanaikaisesta esiintyvyydest 2 2
Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikaisesta esiintyvyydestä (2/2)

 • Masennuspotilaista 10-30 prosentilla on samanaikainen alkoholiongelma. Alkoholisteista 30-60 prosentilla on kliinisesti merkittävä depressio. (Duodecim, Alkoholiriippuvuuden käypähoitosuositus 2005).

 • Päihdetapauslaskennan tietojen mukaan 37 prosentilla esiintyi päihteistä riippumattomia mielenterveyshäiriöitä (Nuorvala & kump. 2004).

 • Psykiatrisilla potilailla eriasteista päihteiden ongelmakäyttöä esiintyy 40-80 prosentilla (Mäkelä 2003).

 • Sairaalahoitojaksojen määrä, joissa on tehty huumediagnoosi ja vähintään yksi muu psykiatrinen diagnoosi on noussut tasaisesti ja jyrkästi erityisesti 1990-luvun kuluessa, mutta hidastunut tai taittunut viimeisinä havaintovuosina 2001-2002 (Pirkkola & Wahlbeck, 2004).


Samanaikaisten p ihde ja mielenterveysongelmien merkitys
Samanaikaisten päihde- ja mielenterveysongelmien merkitys esiintyvyydestä (2/2)

 • Kuormittavat hoitojärjestelmää Samanaikaisia ja päällekkäisiä hoitoja

  • Potilaat ovat useimmiten väärässä paikassa, väärään aikaan sekä väärällä asialla ja motivaatiolla

 • Potilaat ovat vaikeasti hoitoon kiinnitettäviä

  • Hyötyvät kuitenkin matalankynnyksen palveluista ja kiinnittyvät niihin. Pitkällä ajalla (3 vuotta) kolmannes kiinnittyy myös pidempiin hoitoihin ja kuntoutuksiin (Suojasalmi & Kaukonen 2002)

 • Hoidon ennuste huonompi kuin muilla psykiatrisilla potilailla

 • Masentuneen potilaan hoito taas on tehotonta, jos alkoholinkäyttö jatkuu vähäisenäkin

  (Laine 2007)


P ihde ja mielenterveyshoidoista
Päihde- ja mielenterveyshoidoista esiintyvyydestä (2/2)

 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tai hoitojen vaikuttavuudesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden perusteella on laadittu näyttöön perustuvia hoitosuosituksia

  • (mm.alkoholi- ja huumeriippuvuuden, depression, skitsofrenian ja epävakaan persoonallisuuden käypähoitosuositukset)

 • Hoitosuositukset ja näyttöön perustuvat hoitokäytännöt eivät kuitenkaan ole yleistyneet samassa tahdissa hoidon ja kuntoutuksen toteutuksessa


Taustalla moniulotteinen ja k sitteellinen ongelma
Taustalla moniulotteinen esiintyvyydestä (2/2)ja –käsitteellinen ongelma

Erilliset vai samanaikaiset hoidot?

 • mielenterveys ja päihdeasiakkaat ovat pääsääntöisesti hoidettu erillisissä hoitopaikoissa, joko samanaikaisesti tai perättäisesti.

 • Kuitenkin yhä useammalla asiakkaalla on molemmat diagnoosit ja sairauksien hoito olisi vaikuttavinta toteuttaa integroidusti samassa yksikössä (alkoholiongelmaisen ja huumeongelmaisen käypähoitosuositukset 2005 ja 2006).

 • muu hoito, tarvittavat asumispalvelut, arjen tukitoimet ja tiivis palveluohjaus lisäävät kokonaishoidon vaikuttavuutta (Kaukonen, 2004).


Integroitu hoitomalli
Integroitu hoitomalli esiintyvyydestä (2/2)

 • Päihde-, mielenterveys ja sosiaalityön viitekehykset yhdistetty samaan organisaatioon

 • Moniammatillinen työryhmä

 • Kaksoiskoulutettu / erityiskoulutettu henkilökunta

 • Konsultaatiot

 • Verkostotyö


Mieli 2009 hanke ja muut valtakunnalliset linjaukset 1 2
Mieli 2009 hanke ja esiintyvyydestä (2/2)muut valtakunnalliset linjaukset (1/2)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Mieli 2009-työryhmä laatii valtakunnallista mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, joka tulee sisältämään mm.

 • mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen keskeisimmät linjaukset

 • ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön hyvien käytäntöjen yleistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

 • ehdotuksia ohjauskeinojen kehittämiseksi.

 • toimintamallien tuottaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja niihin liittyvän päivystyksen järjestämiseksi alueellisena kokonaisuutena

 • Kannanottoja päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhdistämisestä hallinnollisesti ja toiminnallisesti


Mieli 2009 hanke ja muut valtakunnalliset linjaukset 2 2
Mieli 2009 hanke ja esiintyvyydestä (2/2)muut valtakunnalliset linjaukset (2/2)

 • Hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelussa tulee huomioida Paras-hankkeen linjaukset ja suunnitelmat

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja niihin liittyvä päivystys tulee suunnitella ja järjestää alueellisena kokonaisuutena

  • Osaamisen ja resurssien keskittäminen

 • Päihdepsykiatrinen hoito- ja palvelukokonaisuus tulee kehittää niin, että päihdepsykiatrisen potilaan sairaus voidaan hoitaa integroidusti samassa hoitoyksikössä

 • Päihdeongelman pitkittyessä siihen kietoutuu potilaan koko elämänpiiri. Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista sekä moniammatillista. Hoidossa tarvitaan yhteistyötä useiden yhteiskunnallisten järjestelmien ja toimijoiden kesken

 • Varhainen puuttuminen potilaan päihde- ja mielenterveysongelmaan tulee liittää perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon pysyväksi toimintamalliksi


Hoidon ja palvelujen j rjest misen l ht kohdat ja periaatteet keski suomessa 1 2
Hoidon ja palvelujen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet Keski-Suomessa (1/2)

Esitys hankkeen ohjausryhmälle:

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja niihin liittyvä päivystys järjestetään seudullisina kokonaisuuksina yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kesken

 • Kullakin seutukunnalla toimii psykiatrian avohoitoyksikkö ja päihdeklinikka/päihdehoitaja

 • Maakunnallisena palveluna järjestetään päihde- ja mielenterveyspotilaan ensihoito, vaativan erityistason hoidon tarpeen arviointi sekä päihdepsykiatrinen sairaala- ja laitoshoito (KSSHP ja PPS)

 • Hoito järjestetään niin, että potilas saa psykiatrisen hoidon ja päihdeongelman hoidon integroidusti samasta hoitoyksiköstä ja että potilaan hoidon kokonaisvastuu säilyy aina yhdessä hoitopaikassa


Hoidon ja palvelujen j rjest misen l ht kohdat ja periaatteet keski suomessa 2 2
Hoidon ja palvelujen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet Keski-Suomessa (2/2)

 • Hoidosta vastaava hoitopaikka tukee potilaan sosiaalisiin, taloudellisiin, asumiseen ja työllistymiseen liittyvien ongelmien selvittelyä ja korjaamista

 • Hoitopalvelut järjestetään niin, että potilaan päihtymystila ei ole hoidon käynnistymisen este!

 • Hoidon järjestämisessä keskeinen lähtökohta on potilaan tarpeet sekä hänen läheisten ja lasten huomiointi


Mit pit isi tehd esitykset ohjausryhm lle
Mitä pitäisi tehdä? Esitykset ohjausryhmälle periaatteet Keski-Suomessa (2/2)

 • Peruskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluissa työskenteleville

 • Lisä- ja erityiskoulutusta psykiatriassa ja päihdehuollon erityispalveluissa

 • Lisää päihde/masennushoitajia perusterveydenhuoltoon

 • Ottaa mini-interventiomalli käyttöön laaja-alaisesti peruspalveluissa

 • Päihde- ja mielenterveyspotilaan psykiatrisen sairauden ja päihdeongelman integroidun hoidon kehittäminen seuraavissa yksiköissä

  • Psykiatrian avohoitoyksikössä

  • Kangasvuoren sairaalassa

  • Seudullisilla Päihdeklinikoilla ja

  • Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiöllä

 • Käynnistää päihtyneille mielenterveys- ja päihdepotilaille ensihoito- ja selviämisyksikkö

 • Käynnistää polikliininen arviointiyksikkö päihde- ja mielenterveysongelmien arviointiin, tutkimiseen, konsultointiin ja hoitoon


Kiitos
Kiitos! periaatteet Keski-Suomessa (2/2)


ad