slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương PowerPoint Presentation
Download Presentation
Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Trường Đại Học Dân Lập HẢI PHÒNG BÀI TẬP BÁO CÁO MÔN LẬP TRÌNH ASP Đề tài: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TH. Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương 2.Phạm Tiến Dũng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương' - albany


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Trường Đại Học Dân Lập HẢI PHÒNG BÀI TẬP BÁO CÁO MÔN LẬP TRÌNH ASPĐề tài: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TH

Giáo viên hướng dẫn:Hồ Thị Hương Thơm

Nhóm sinh viên: 1.Bùi Tuấn Dương

2.Phạm Tiến Dũng

Lớp: CT602.

t ng quan
TỔNG QUAN
  • Mục đích
  • Mô tả bài toán
  • Chạy chương trình DEMO
m c ch
MỤC ĐÍCH
  • Cùng với nhân loại bước vào nền kinh tế tri thức,tinhọc cũng phát triển mạnh mẽ và đem lại cho loài người nhiều thành công rực rỡ.Các ứng dụng của tin học ngày càng đi sâu vào đờI sống con ngườI trở thành một bộ phận không thiếucủa thế giớI văn minh,việc nắm bắt thông tin ,nhiều chính xác trở nên rất quan trọng
  • Quản lý phòng máy thực hành của các nhà trường PT cũng như các trường ĐH luôn luôn là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Đó việc quản lý thời gian,giáo viên hương dẫn thực hành, môn, lớp và cấp quyền quản trị và người dùng. Chính vì vậy chương trình của chúng tôi nhằm để thoả mãn các nhu cầu đó.
thi t k c s d li u cho ba to n qu n l ph ng m y th
Thiết kế Cơ sở dữ liệu cho baì toán quản lý phòng máy TH
  • Khảo sát thực tế

Bài toán quản lý phòng máy thực hành. Đó là việc quản lý:giáo viên, lớp, phòng, mônTH, giờ bắt đầu,giờ kết thúc buổi thực hành. Bảo mật cơ sở dữ liệu thông qua cấp quyền cho Admin và User bằng tên và mật khẩu.

Các chức năng: Tìm kiếm, Cập nhật, Xoá, Bổ xung: Giáo viên, Lớp, Phòng, Môn và các thông tin của buổi thực hành .Cấp quyền quản trị và người dùng.

c c ki u th c th v thu c t nh
Các kiểu thực thể và thuộc tính

1.Các kiểu thực thể

Lớp:gồm các thuộc tính: tenlop,siso.

Thuộc tính khoá là : tenlop

Phòng:gồm các thuộc tính sau: tenphong, diadiem.

Thuộc tính khoá là tenphong.

slide6
GIÁOVIÊN:gồm các thuộc tính sau : magv,tengv,diachi,ngayvcq.

Thuộc tính khoá là magv.

MON :gồm các thuộc tính sau :mamon , tenmon, sodvht,hocki,sotietth

Thuộc tính mamon là khoá

k t lu n h ng pt
KẾT LUẬN & HƯỚNG PT

Chương trình cho thấy rõ tác dụng của Lập trình ASP trong bài toán thiét kế và xây dựng Website.Và cũng cho chúng ta thây tầm quan trọng của việc thiết kế 1 CSDL đầy đủ và chính xác

Chương trình có tham khảo một số tài liệu như:

1. ASP và các kĩ thuật lập trình Web

2.24 bài tự học và thiét kế Web bằng fontpage

Vì thời gian có hạn cùng với việc kiến thức chưa được dầy đủ nên chương trình mới chỉ đưa ra một số thao tác trong công việc quản lý phòng máy thực hành của người quản trị

Trong thời gian tới chúng em mong có sự giúp dỡ của thầy cô để chương trình của chúng em đuợc hoàn thiên hơn

Chúng em xin gửi tới cô giáo Hồ Thị Hương Thơm đã tận tình giúp đỡ chúng em trong quá trình làm đề tài

Mọi chi tiêt dóng góp xin gửi về: 1.Phạm Tiến Dũng

2.Bùi Tuấn Dương

Lớp CT602-KhoaCNTT-Trường ĐH DLHảiPhòng