slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Опериране с битове

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Опериране с битове - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Опериране с битове. 1. Поразредни логически операции. Целите числа могат да се разглеждат като редица от битове. В Паскал има 6 поразредни логически операции: not, and, or, xor, shl и shr. Всеки един бит е достъпен и може да бъде прочетен или променен. 2. Операцията not.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Опериране с битове' - albany


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
1. Поразредни логически операции
 • Целите числа могат да се разглеждат като редица от битове.
 • В Паскал има 6 поразредни логически операции: not, and, or, xor, shl и shr.
 • Всеки един бит е достъпен и може да бъде прочетен или променен.
2 not
2. Операцията not
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията notе едноаргументна и инвертира битовете на аргумента.
 • Writeln(not M); (Резултат: 18 (11101110(2)))
 • Първият бит е знаков:
  • 1 е за знака “-”;
  • 0 е за знака “+”.
3 and
3. Операцията and
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията andе двуаргументна и представлява операцията конюнкция- побитово.
 • Writeln(Mand N); (Резултат: 0 (00000000(2))).
slide5
4. Операцията or
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията orе двуаргументна и представлява операцията дизюнкция- побитово.
 • Writeln(Mor N); (Резултат: 31 (00011111(2))).
5 xor
5. Операцията xor
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията xorе двуаргументна и представлява операцията дизюнкция- побитово.
 • Writeln(Mxor N); (Резултат: 31 (00011111(2))).
 • Writeln(Mxor K); (Резултат: 18 (00010010(2))).
6 shl
6. Операцията shl (изместване наляво)
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията shlе двуаргументна и представлява изместване на битовете наляво толкова позиции, колкото е стойността на втория аргумент.
 • Writeln(Mshl (K-1)); (Резултат: 68 (01000100(2))).
7 shr
7. Операцията shr (изместване надясно)
 • Нека имаме следните константи К=3 (K=00000011(2)); М=17 (M=00010001(2)); N=14 (N=00001110(2));
 • Операцията shrе двуаргументна и представлява изместване на битовете на надясно толкова позиции, колкото е стойността на втория аргумент. Освободените позиции се запълват с знаковия бит, ако типа е shortint, integer, longint и 0 в останалите случаи.
 • Writeln(Mshr K); (Резултат: 2 (00000010(2))).
slide9
8. Представяне на отрицателните цели числа
 • Определение: Нека N е цяло число, записано в двоична бройна система, т.е. N=а1а2...аn, където ai{0,1}, i=1,2,…,n.

Допълнителният кодNдопна числото N се определя с:

Nдоп =

където b1b2...bn=2n- а1а2...аn,bi{0,1}, i=1,2,…,n.

0 а1а2...аn, при N0;

1b1b2...bn, при N<0,

slide10
9. Алгоритъм за намиране на допълнителния код на произволно цяло отрицателно число:
 • В поле М от k бита се записва положителното число |N|.
 • Инвертират се битовете на полето M.
 • Прибавя се 1 към последната позиция на полето М.
 • Получената последователност от битове в полето М е допълнителният код на числото N.
slide11
10. Пример за намиране на допълнителния код на произволно цяло отрицателно число
 • Нека N=-18, k=8
 • |N|=00010010
 • Not(|N|)=11101101
 • Not(|N|)+1=11101110
slide12
11. Шестнадесетични числа
 • Азбука- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.
 • Декларирането имв езика Паскал става със знака $.
 • Примери:
  • $А123
  • $10F5
  • $901E7