slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A „ MODULFÜZET ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

A „ MODULFÜZET ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A „ MODULFÜZET ”. készítette. B a l á z s T a m á s. - T U D J U K…, - M E R J Ü K…, - T E S S Z Ü K. A célcsoport meghatározása. 1. lépés; TERVEZÉS. A tanulási célok és követelmények összehangolása. Médiaválasztás. A tartalom körvonalai. Hogyan (mivel) támogatom a hallgatót?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A „ MODULFÜZET ”' - alban


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A

„MODULFÜZET”

készítette

Balázs Tamás

slide2

- T U D J U K…,

- M E R J Ü K…,

- T E S S Z Ü K.

slide3

A célcsoport meghatározása

1. lépés; TERVEZÉS

A tanulási célok és követelmények

összehangolása

Médiaválasztás

A tartalom körvonalai

Hogyan (mivel) támogatom a hallgatót?

Már létező (meglévő) tananyagok

slide4

2. lépés; FELKÉSZÜLÉS AZ ÍRÁSRA

Erőforrások és korlátok felmérése

A témakör rendezése (sorrendiség)

Feladatok tervezése, mérések kialakítása

Példák kidolgozása

Ábrák, illusztrációk kiválasztása

„Áttekinthetőség”

A végső megjelenési forma kialakítása

slide5

Az első változat kidolgozása

3. lépés; MEGÍRÁS ÉS ÁTDOLGOZÁS

A számonkérés és értékelés anyagainak megírása

Az írás befejezése, az első változat

szerkesztése

A tananyag kipróbálása, majd a szükséges javítások, módosítások elvégzése

slide6

A MODUL (TANANYAG)

Utaljon a megelőzően elsajátított tudásra

A leírás tartalmazza az alapvető (új) ismereteket

Célkitűzés

Kompetencia

Mire lesz képes a hallgató?

slide7

A hallgató feladata a gyakorlat során

 • - Csinálja meg,
 • - Végezze el,
 • - Használja,
 • - Kezelje,

„ MÉRÉS ”

A kritériumok pontos meghatározása!

slide8

A TANANYAG

 • Keltse fel a hallgatók érdeklődését
 • Utaljon a korábbi ismeretekre
 • Legyen egyértelmű, hogy mit fog tanulni
 • Kapcsolódjon meglévő tapasztalatokhoz
 • Késztessen gondolkodásra és cselekvésre
 • Segítse a tanultak hasznosítását
 • A tanulási haladást tegye mérhetővé
slide9

LEGYEN „OLVASÓ-BARÁT”

 • A stílus (utalások, szófordulatok, kérdések)
 • Barátságos hangnem (bemutatkozás, tapasztalatok)
 • Egyszerű fogalmazás (idegen szavak, szakzsargon,)
 • Aránylag rövid mondatok
 • Helyes címválasztás (tájékoztat a tartalomról)
slide10

A PROGRAMEGYSÉG/MODUL CÉLJA

 • Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog!
 • Az elérendő többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen aprogram céljához!
slide11

2. A PROGRAMEGYSÉG/MODUL KÖVETELMÉNYEI

Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell!

A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetőek, minősíthetők és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek!

slide12

3. A PROGRAMEGYSÉG / MODUL SORÁN ELSAJÁTÍTOTT ISMERET, KIALAKÍTOTT KÉSZSÉG, KÉPESSÉG, KOMPETENCIA

Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitűzött cél elérésére!

slide13

4. A PROGRAMEGYSÉGBE/MODULBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI

Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma – az egyéb feltételek megnevezésével – bővíthető.

Előzetesen teljesítendő egység (-ek)

Előzetesen elvárt ismeret (-ek)

slide14

5. A PROGRAMEGYSÉGBEN/MODULBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell!

a.) Részvétel követésének módja

b.) Megengedett hiányzás

c.) Egyéb feltétel (-ek)

slide15

6.A fogyatékosságból eredő speciális igényekfigyelembevételének módja

7. A programegység/modul időtartama (óra)

8.Szakmai képzés esetén ebből:

8/a. Elmélet (óra)

8/b. Gyakorlat (óra)

slide16

A programegység óraszmának ütemezése, eloszlása az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen időkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg!

Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetbenvalamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó időkeret megjelölésével.

- Intenzitás időtartam (nap,hét,hónap)

slide17

9. A PROGRAMEGYSÉG/MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül!

A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnőttképzés sajátosságaival!

Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. (%-ban)

10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám

10.a Minimum (fő)

10.b Maximum (fő)

slide18

11. A PROGRAMEGYSÉG/MODUL SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

11.1.Számonkérések formája

11.2.Számonkérések rendszeressége

11.3.Számonkérések tartalma

11.4.A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer

11.5.Megszerezhető minősítések

11.6.Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

11.7.Sikertelen teljesítés következménye

slide19

12. AZ ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS ELISMERÉSÉNEK MÓDJA

Határozza meg az előzetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az előzetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan.

slide26

Köszönöm a figyelmet!

Források:

Derek Rowntree: Preparing Materials for Open, Distance and Flexible Learning

Nemzeti Felnőttképzési Intézet; Programakkreditáció (8-II.)