ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำง...
Download
1 / 26

ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ. โดย ผ.ศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการ ทดสอบความรู้ความ ชำนาญการ ประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า. Part I. Part II. งานวิศวกรรมควบคุม. ขอบเขตความสามารถ ของผู้ ได้รับใบอนุญาต. Part I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ' - alban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ลักษณะงานควบคุม และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

โดย ผ.ศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

กรรมการสภาวิศวกรและประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


Part I และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

Part II

งานวิศวกรรมควบคุม

ขอบเขตความสามารถของผู้ได้รับใบอนุญาต


Part I และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งาน

อำนวยการใช้

งานวางโครงการ

งานพิจารณา

ตรวจสอบ

งานออกแบบและคำนวณ

งานวิศวกรรมควบคุม

งานให้คำปรึกษา


1 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานให้คำปรึกษา

 • การให้คำแนะนำ

 • การตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจรับรองงาน

งานให้คำปรึกษา


2 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานวางโครงการ

งานวางโครงการ

 • การศึกษา

 • การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม

 • การวางแผนของโครงการ


3 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานออกแบบและคำนวณ

งานออกแบบและคำนวณ

 • การใช้หลักวิชาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต หรือการวางผังโรงงานและเครื่องจักร โดยมีรายการคำนวณ แสดงเป็น รูปแบบ ข้อกำหนด หรือประมาณการ


4 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

 • การอำนวยการควบคุม หรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การสร้าง การผลิต การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม


5 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานพิจารณา

ตรวจสอบ

งานพิจารณาตรวจสอบ

 • การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงาน หรือในการ สอบทาน


6 และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งาน

อำนวยการใช้

งานอำนวยการใช้

 • การอำนวยการดูแลการใช้ การบำรุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกำหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม


Part II และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ขอบเขตความสามารถของผู้ได้รับใบอนุญาต

ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม

สำหรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร


ภาคีวิศวกรรมไฟฟ้า และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานไฟฟ้ากำลัง

งานไฟฟ้าสื่อสาร


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ทำไม่ได้

งานให้คำปรึกษา

 • ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ตั้งแต่ 300 - 1,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่ 3,300 V –12 kV

 • ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ 200 kVA- 1,000 kVA

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด

ทำไม่ได้

งานวางโครงการ

งานออกแบบและคำนวณ


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

 • ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ตั้งแต่ 1,000 – 10,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่ 12 kV – 36 kV

 • ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ 200 kVA- 10,000 kVA

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ทำได้ทุกประเภททุกขนาด

ยกเว้นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

งานพิจารณาตรวจสอบ

 • ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ตั้งแต่ 1,000 kVAขึ้นไป หรือ

 • ที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่ 12 kV ขึ้นไป

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานอำนวยการใช้

ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ตั้งแต่ 1,000 kVA -10,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่ 12 kV - 36 kV


งานไฟฟ้าสื่อสาร และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานให้คำปรึกษา

ทำไม่ได้

 • ระบบรับ ส่ง แยก หรือรวมสัญญาณส่งโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องการสื่อสาร ตั้งแต่ 60 -240 วงจรเสียงหรือเทียบเท่า

ทำไม่ได้

งานวางโครงการ

งานออกแบบและคำนวณและงานควบคุมการสร้างหรือการผลิต


งานไฟฟ้าสื่อสาร และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ทำได้ทุกประเภททุกขนาด

งานพิจารณาตรวจสอบ

งานอำนวยการใช้

 • ระบบกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีตั้งแต่ 1 kW – 2 kW


สามัญวิศวกรรมไฟฟ้า และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานไฟฟ้ากำลัง

งานไฟฟ้าสื่อสาร


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ทำไม่ได้

งานให้คำปรึกษา

 • ระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีขนาดรวมกัน

  ไม่เกิน 50,000 kVAหรือที่มี

  ขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบ

  ไม่เกิน 36 kV

งานวางโครงการ


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

 • ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ไม่เกิน 50,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ไม่เกิน 36 kV

 • ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน ไม่เกิน 10,000 kVA

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด

งานออกแบบและคำนวณ


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

 • ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบไม่เกิน 115 kV

 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ไม่เกิน100,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ไม่เกิน 115 kV

 • ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกัน ไม่เกิน 20,000 kVA

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานพิจารณาตรวจสอบ

ทำได้ทุกประเภททุกขนาด

 • ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาด ตั้งแต่ 1,000 kVAขึ้นไป หรือที่มีขนาดแรงดันระหว่างสายในระบบ ตั้งแต่ 12 kV ขึ้นไป

 • ระบบสัญญาณเตือนภัย & ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุด ทุกขนาด


งานไฟฟ้ากำลัง และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานอำนวยการใช้

 • ระบบไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบไม่เกิน 115 kV

 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน 100,000 kVAหรือที่มีขนาดแรงดันสูงสุดระหว่างสายในระบบ ไม่เกิน 115 kV


งานไฟฟ้าสื่อสาร และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

งานให้คำปรึกษา

ทำไม่ได้

 • ระบบเครือข่ายที่มีสถานีรับ ส่ง และถ่ายทอดเพื่อกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีไม่เกิน 5 kW

งานวางโครงการ


งานไฟฟ้าสื่อสาร และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

 • ระบบกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีไม่เกิน 5 kW

 • ระบบรับ ส่ง แยก หรือรวมสัญญาณส่งโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกขนาด

งานออกแบบและคำนวณและงานควบคุมการสร้างหรือการผลิต


งานไฟฟ้าสื่อสาร และขอบเขตของการทำงานตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ

ทำได้ทุกประเภททุกขนาด

งานพิจารณาตรวจสอบ

งานอำนวยการใช้

 • ระบบกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังส่งแต่ละสถานีไม่เกิน 5 kW


ad