makroekonomska analiza recentna kretanja na doma im financijskim tr i tima n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Makroekonomska analiza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima PowerPoint Presentation
Download Presentation
Makroekonomska analiza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Makroekonomska analiza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Makroekonomska analiza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima. Ljubinko Jankov Izvršni direktor Sektor za istraživanja i Statistiku Hrvatska narodna banka. Plan izlaganja. recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima : bankarsko tržište

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomska analiza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima' - alayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
makroekonomska analiza recentna kretanja na doma im financijskim tr i tima

Makroekonomskaanaliza – recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima

Ljubinko Jankov

Izvršni direktor

Sektor za istraživanja i Statistiku

Hrvatska narodna banka

slide2

Plan izlaganja

 • recentna kretanja na domaćim financijskim tržištima :
  • bankarsko tržište
  • tržište dužničkih vrijednosnih papira
  • tržište vlasničkih vrijednosnih papira
 • osnovni makroekonomski rizici
bankarsko tr i te vis a vis tr i te dionica

80

Prosjek zemalja Euro područja

70

60

Italija

Njemačka

50

Tržišna kapitalizacija, % BDP-a

40

30

Slovenija

Mađarska

Slovačka

20

Austrija

Češka

Poljska

Hrvatska

10

0

0

50

100

150

200

Domaći krediti, % BDP-a

Bankarsko tržište vis-a-vis tržište dionica
bankocentri ni financijski sustav

31.12.2004

%

Banke, konsolidirana imovina na bruto načelu

225.546

82%

Otvoreni investicijski fondovi, neto imovina

4.868

2%

Zatvoreni investicijski fondovi i PIF-ovi, neto imovina

1.194

0%

Osiguravajuća društva

14.407

5%

Stambene štedionice, konsolidirana imovina na bruto načelu

4.977

2%

Obvezni mirovinski fondovi, neto imovina

7.913

3%

Dobrovoljni mirovinski fondovi, neto imovina

97

0%

Štedno kreditne zadruge*

1.450

1%

Lizing društva*

15.356

6%

Ukupno

275.807

100%

Bankocentrični financijski sustav

Imovina financijskih institucija i udjeli u ukupnoj imovini u mil. kuna i u %

*Procjena prema statistici HNB-a i podacima FINA-e

eurizacija
‘Eurizacija’

Udjel deviznih depozita u ukupnim depozitima

Valutna struktura oročenih depozita

stabilni te aj kune
Stabilni tečaj kune

Kretanje mjesečnog prosjeka valutnog tečaja

Indeks realnog efektivnog tečaja kune (IREER)

2001=100

monetarna politika quasi c urrency board
Monetarna politika =“Quasi-currency-board ”

Međunarodne pričuve

Primarni novac

slide8

Monetarnu politiku obilježava

 • stabilnost tečaja kune bez eksplicitnog jamstva HNB da će tako ostati u budućnosti
 • nastojanje da se istovremeno postignu koristi fiksnog i fleksibilnog režima deviznog tečaja:
  • kredibilnost postignuta stabilnim tečajem i niskom inflacijom
  • zadržati tečajni rizik i obeshrabriti špekulativne tokova kapitala, te omogućiti da tečaj odražava ekonomske fundamente
 • vrlo mali stupanj slobode za vođenje nezavisne monetarne politike
dugoro ne kamatne stope na bankarskom tr i tu
Dugoročne kamatne stope na bankarskom tržištu

Prosječne kamatne stope

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa (2003)

Prosjek EU

tr i te du ni kih vrijednosnih papira
Tržište dužničkih vrijednosnih papira
 • Manje razvijeno od bankarskog tržišta:
  • mirovinska reforma iz 2002. pokrenula razvoj tržišta državnih vrijednosnih papira
  • državni vrijednosni papiri intenzivnije se izdaju od 2003. kada se počinju izdavati:
   • Trezorski zapisi s rokom dospijeća jedne godine
   • državne obveznice s rokom dospijeća 5 godina (danas i 7 godina)
  • dominiraju državne obveznice s valutnom klauzulom
 • Vrlo spori razvoj tržišta korporativnih dužničkih vrijednosnih papira:
  • krajem lipnja 2005. - 8 korporativnih obveznica i nekoliko kratkoročnih vrijednosnih papira
tr i te vlasni kih vrijednosnih papira
Tržište vlasničkih vrijednosnih papira

Tržišna kapitalizacija dionica, usporedba sa zemljama CEE (31.12.2004.)

Dionički indeks Zagrebačke burze,

CROBEX

Prosjek euro zone (31.12.2003.)

osnovni makroekonomski rizici
Osnovni makroekonomski rizici
 • preveliki fiskalni deficit
 • neodrživi rast inozemnog duga
 • tokovi inozemnog kapitala povezani s očekivanjima ulaska Hrvatske u EU
 • ovisnost o turizmu
fiskalni deficit
Fiskalni deficit

Usporedba sa CEE zemljama

Kretanje deficita*

*Izvor: Ministarstvo financija

*prijevremeni podaci

inozemni dug
Inozemni dug

Usporedba sa zemljama CEE: Inozemni dug na kraju 2004.(kao % BDP-a)

Inozemni dug i otplate inozemnog duga

*procjena

likvidnost u me unarodnim pla anjima
Likvidnost u međunarodnim plaćanjima

Međunarodne pričuve

Usporedba vanjske likvidnosti

* Iznos kratkoročnog inozemnog duga plusdospijevajući dugoročni inozemni dug.Izvor: Hrvatska narodna banka, Institut za javne financije i Schroder Salomon Smith Barney