Economie Curaçao - PowerPoint PPT Presentation

alaura
economie cura ao n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Economie Curaçao PowerPoint Presentation
Download Presentation
Economie Curaçao

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Economie Curaçao
131 Views
Download Presentation

Economie Curaçao

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Economie Curaçao Christiaan Mensink, Lucas Hurenkamp, Tamara Kappert, Sara Leemkuil

  2. Nationaal inkomen • Werkgelegenheid • (overheids) investeringen • Inflatie • Slot Inhoudsopgave

  3. Antilliaanse gulden (ANG) • Amerikaanse dollar Nationaal inkomen

  4. Handel, olieraffinage, toerisme • Rondom haven • Rijkdom ongelijk verdeeld Inkomstenbron

  5. Werkloosheid op Curaçao • Immigranten • Oorzaak vertrek eigen land Werkgelegenheid

  6. Infrastructuur • Investeringen • Sectoren van de economie • Belangrijkste handelspartners (overheids) investeringen

  7. Niet precies te vergelijken • Leven iets goedkoper • Kleine verschillen • Grote verschillen • (huur)huizen Inflatie, hoe duur is het leven daar?

  8. Slot