Download
r a k t r o z s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R A K T Á R O Z Á S PowerPoint Presentation
Download Presentation
R A K T Á R O Z Á S

R A K T Á R O Z Á S

88 Views Download Presentation
Download Presentation

R A K T Á R O Z Á S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. R A K T Á R O Z Á S TÉMA FELDOLGOZÁSA: > Raktárak célja, fogalma > Raktárak fő feladatai > Raktárak kiegészítő ( kapcsolódó) feladatai > Raktárak működési mechanizmusa > Raktározás fizikai és adminisztratív műveletei > Raktárak csoportosítási szempontjai - nemzetgazdasági ágazatok, termelési folyamatban betöltött szerepük alapján - szervezeti hovatartozás alapján( üzemi, köz- és vámraktárak, elosztó- ÁFK.) - anyagáramlás jellege szerint( gyűjtő, elosztó, vegyes) - tárolandó áruk, anyagféleségek szempontjából * ömlesztett ( szilárd, folyékony, gáz) * darabárú( egyedi, egységrakomány, vegyes, homogén- inhomogén) - elrendezés szerint - tárolási technika-technológiák szerint(állvány) - tárolási módszerek szerint A raktározás elemei (létesítményi, eszközök- berendezések,szervezetek,ügyrend) Raktári folyamatok irányítása,működésvezérlés, raktári bizonylatok Magas raktári rendszerek működése Raktár tervezési feladatok ( ABC, XYZ, elhelyezés, épületek, rampák, utak )

  2. RAKTÁROZÁS CÉLJA, FOGALMA • Raktárak célja: • Az ellátási láncban a mindenkori készletek felhalmozása, biztosítása.( termelő-gyártó vállalatok, takarmány, kereskedelem, építőipar területén, kórház, szálloda-vendéglátás területein jelentősége nélkülözhetetlenül fontos.) • Raktározás fogalma: • Azokat a tároló helyeket ,amelyek az anyagáramlásban, ellátásban kiegyenlítő funkciót töltenek be és biztosítják a logisztikai részfolyamatok, folyamatok / BL. TL. EL. HL. / zavartalan működését, raktáraknak nevezzük. • A raktárban hosszabb-rövidebb ideig helyezkedik el a készlet. • A KÉSZLET – szükséges rossz , - de a cél az, hogy a termelés,folyamatok működése és az árukiszolgálás zavartalan legyen, az ügyfélnél hiány ne keletkezhessen. • KÉSZLET CSOPORTOK: • > Felkészülési készlet ( induló, stratégiai ) • > Ciklus készlet ( készletszabályozással rendelt) • > Biztonsági vagy funkcionális készlet ( átmeneti hiány esetére) • > Szállítási készlet ( Be- ill. kiszállítás alatt lévő)

  3. A RAKTÁRAK FŐ FELADATAI • Áruk,anyagok, termékek fogadása • Készletek tárolása • Készletek utánpótlása • Az áruk tulajdonságának megóvása • Áruk kiadása • Készletek folyamatos nyilvántartása

  4. RAKTÁRAK KIEGÉSZÍTŐ / KAPCSOLÓDÓ / FELADATAI • Áruk átvételének és kiadásának ellenőrzése, „idegen” áru átvétel ( Vizuális, fizikai- adminisztratív ) • mennyiségi ( mérés, számolás,darabjegyzék ) • minőségi ( minden darabra, egyedi mintavételezés) • > Áruk átrendezése ( ERB. ERK. Komissiózás, nagyból kicsibe ill.viszont) • Áruk átalakítása - érlelés ( bor, sajt, élelmiszerek tartósítása) - hevertetés ( szezonális akciók, leárazás,műszaki cikkek típus váltása) • Csomagolás, ügyfél szerinti kiszerelés • Jelölések, grafikák, figyelmeztető címkézés, dokumentáció hozzáadás

  5. INPUT ADATOK OUTPUT ADATOK RAKTÁRAK MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA RENDSZER ELEM RAKTÁR ( KÉSZLET) BEMENŐ ANYAGOK KIMENŐ ANYAGOK BEMENETI JELEK, INFORMÁCIÓK KÉSZLET VEZÉRLÉSI JELEK,INFORMÁCIÓK KIMENETI JELEK, INFORMÁCIÓK • Szükség program • Készletszabályozás • Diszponálás • Működés írányítás • Adm. ügyvitel • Megrendelések • visszaigazolása • Beszállítást megelőző infók • Fuvareszköz infók - Ügyfél igények - Kiszállítási infók - Fuvareszköz infók - Visszáru, reklamáció

  6. Fizikai műveletek: • > Áruk vizuális átvétele, értékelése • (átvehető, nem megfelelő, sérült) • > Áruk leemelése, lerakása, kirakása • > Áruk tároló helyre beszállítása • > Áru elhelyezése a raktár térben, betárolás • > ERB • > Komissiózás, átrendezés • > ERK • > Csomagolás, • > Áru kitárolása raktár térből, kiszállítás • Áru kiadása, felrakása • Áru elhelyezése a szállítójármű rakfelületén • Adminisztratív,ügyviteli műveletek: • > Áruk azonosítása, • min., mennyiségi ell. Átvétel • ( címke, szállítólevél) • > Információáramlás, kommunikáció • (be-,kiadási bizonylatok, selejt, visszavét) • Készletnyilvántartás • Raktárelrendezés nyilvántartás • Készletgazdálkodás - piackutatás - ajánlatkérés - rendelés >Szerződések előkészítése • anyagra • szállítóra • mindkettőre • >Jelölések, címkézés, • >Dokumentációk biztosítása RAKTÁROZÁS FIZIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV MŰVELETEI

  7. RAKTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSI SZEMPONTJAI NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ALAPJÁN: >ipari >mezőgazdasági >kereskedelmi és közlekedési,szállítmányozói TERMELÉSI FOLYAMATBAN BETÖLTÖTT SZEREPE ALAPJÁN: >alapanyag >segédanyag >félkész termék és késztermék SZERVEZETI HOVATARTOZÁS ALAPJÁN: > üzemi raktár ( vállalati) > köz- és vámraktár > elosztó,speditőr, ÁFK • ANYAGÁRAMLÁS JELLEGE SZERINT: • Gyűjtő • Elosztó • Vegyes( kombinált) ELRENDEZÉS SZERINT: > fej elrendezésű > átmenő, átjárható TÁROLANDÓ ANYAGFÉLESÉGEK ALAPJÁN: >ömlesztett ( szilárd,folyékony, gáz) >darabáru (homogén, inhomogén, egyedi, egységrakomány,vegyes) TÁROLÁSI MÓDSZEREK ALAPJÁN: >darabáru raktárak (egyedi darabáru,egységrakományba foglalt darabáru) >hagyományos darabáru raktárak ( állvány nélküli statikus, állványos statikus, állványos dinamikus) >magas raktári rendszerek ( teljes egységrakományos, komissiózó, kombinált) >ömlesztett áru raktárak (nyitott, félig nyitott, zárt)/ silók, hombárok, tartályok/ TÁROLÁSI TECHNIKA-TECHNOLÓGIA ALAPJÁN: >állvány nélküli tömbös >állvány nélküli soros >soros állványos >át- ill. bejárható állványos >utántöltős állványos >gördíthető állványos

  8. A RAKTÁROZÁS ELEMEI • LÉTESÍTMÉNYEK: • Közlekedéssel kapcsolatos létesítmények • (közút, vasút, vízi út, légi utak csatlakozása) • 2. Raktárépületek, tárolóterületek, parkoló helyek( szerkezeti kialakítás) • 3. Rakodással kapcsolatos területek( rampák, kikötők) • 4. Átvevő,kiadó helyek,helyiségek • Szállítópályák, anyagmozgatási utak • Szociális helyek,iroda, informatika • ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK: • Tároló eszközök és berendezések ( Állványok, polcok) • Be- és kiszállító eszközök ( Targoncák, pályák, görgősorok, szállítószalagok) • Belső rakodó eszközök és gépek ( Felrakó gépek, targoncák, komissiózó,daruk) • Ellenőrző eszközök és berendezések ( Mérlegek, csomagoló,címkézők) • Irányítástechnikai eszközök ( Számítógépek, vonal kódolás) • SZERVEZETEK, ÜGYREND: • Raktárirányítás, személyzet • Raktár adminisztráció (munka utasítások, bizonylatok, nyilvántart.,könyvelés) • Folyamat vezérlés,szabályozás ( Automatikus működés)