slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jobbsøking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jobbsøking

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
alanna

Jobbsøking - PowerPoint PPT Presentation

330 Views
Download Presentation
Jobbsøking
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jobbsøking

 2. Dette skal vi snakke om: • Hvor finner du de ledige jobbene? • Hvordan skrive en jobbsøknad? • Hvordan skrive CV? • Hvordan ta kontakt med arbeidsgivere? • Forberedelse til intervju?

 3. Karrieresenteret i Nord-Trøndelag www.karriere-nt.no

 4. Hvordan finner du ledige jobber? • På nav.no finner du landets mest fullstendige oversikt over ledige jobber. • Jobbmail-tjenesten på nav.no sender stillinger til din e-postadresse. • Andre stillingsbaser. • Ring eller oppsøk arbeidsgiver direkte, selv om de ikke har lyst ut ledig jobb. • Følg med i aviser og tidsskrifter. • Følg med på bedriftenes hjemmesider. • Bruk familie og kjente. • Kontakt vikarbyråer.

 5. CV – Curriculum Vitae • Alle søknader skal ha med CV. • CV: Systematisk oversikt over kunnskaper og erfaringer. • CV og søknadsbrev leveres sammen, og må skreddersys direkte til jobben og arbeidsgiveren. • Rekkefølgen må være kronologisk (det siste først). • Det finnes mange varianter og maler. • Bruk vanlige skrifttyper og bokstavstørrelser. • Bruk samme skrifttype på CV-en og søknaden. • Bilde? • Sjekk for skrivefeil. • Husk det du skriver på CV-en må du kunne dokumentere / underbygge på intervjuet. • Eksempel på CV og søknad.

 6. CV- Innhold • Personlige opplysninger • Utdannelse • Arbeidserfaring og praksis • Kurs og sertifikater • Nøkkelkvalifikasjoner og personlige egenskaper • Språk • IT- kunnskaper • Tillitsverv • Fritidsinteresser • Referanser • Annet

 7. Søknad • Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. • Søknaden må være ryddig og bør maksimalt være på en side. • Fokuser på hva du kan, og ikke hva du mangler av kvalifikasjoner. • Skrivefeil gir et dårlig inntrykk. • Åpen søknad: En jobbsøknad som du sender, selv om arbeidsgiver ikke har lyst ut noen ledig jobb.

 8. Hva er hensikten med søknaden? Å havne i riktig bunke! Aktuelle kandidater

 9. Slik skriver du en god søknad: • Skriv en kort innledning • Her skriver du hvor du har funnet den ledige jobben . • Fortell hvorfor du har lyst på akkurat denne jobben • Hvorfor bakgrunnen din har stor verdi og betydning for arbeidsgiver . • Hvordan kvalifikasjonene og erfaringen din oppfyller kravene arbeidsgiver stiller. • Hva du har utrettet så langt og hvilken relevans dette har for jobben . • Hvilke spesielle erfaringer og egenskaper du har. • Skriv en kort avslutning • Husk å opplyse om at du kan gi mer informasjon på telefon eller på et intervju.

 10. Søknaden må være svaret på stillingsannonsen Annonsen er spørsmålet ! Søknaden er svaret !

 11. Slik går du frem for å lage åpen søknad • Innhent informasjon om aktuelle bedrifter fra bedriftenes hjemmesider, gule sider og nettverket ditt. • Du kan også ringe bedriften og spørre om det er greit at du sender en åpen søknad. • Etter at du har sendt søknaden kan du ringe og spørre om du kan få komme og presentere deg. Vær godt forberedt til møtet. • Det er ikke sikkert du får tilbud om jobb der og da, men avtal hvordan dere skal holde kontakten videre. • Noen store bedrifter har elektronisk registrering av åpne jobbsøknader på hjemmesiden sin.

 12. Vitnemål og attester • Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det. Det er vanlig å skrive setningen ”attester sendes ved forespørsel” i søknaden. • Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er attestert (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) dersom arbeidsgiver krever det.  Attestering kan du få gjort gratis hos NAV eller ved et offentlig kontor. • Send eller lever aldri fra deg originale dokumenter. • Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuelt attesterte) attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

 13. Intervju • Varighet: Et jobbintervju varer normalt én til to timer. • I private bedrifter er det som regel to som intervjuer (avdelingsleder og personalansvarlig). • I det offentlige er det ofte flere, de inkluderer også representanter for de ansatte i bedriften.

 14. Selve intervjudagen • Ta med deg til intervjuet: • Stillingsannonsen • CV • Søknad • Attester og vitnemål • Eventuelle notater • Hvordan gi et godt førsteinntrykk ? • Kle deg slik at du føler deg vel • Møt i rett tid • Husk hvilken avdeling du skal til og hvem som er kontaktperson for stillingen • Et fast håndtrykk og god blikkontakt gir alltid et godt inntrykk

 15. Slik forbereder du deg til intervju • Skaff deg god kjenneskap til bedriften • Finn informasjon på bedriftens hjemmeside. • Det kan også være lurt å lese årsrapporten. • Kjenner du noen i bedriften eller bransjen du kan ta kontakt med? • Du kan også ringe bedriften for å få informasjon, men ikke spør om opplagte ting som du lett kan finne på hjemmesiden. • Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CV-en på nytt før intervjuet • Tenk godt igjennom hvorfor du vil ha denne jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg • Tenk nøye igjennom hvordan du vil presentere deg selv. • Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet. • Tenk gjennom hva du kan bidra med i bedriften. • Tenk gjennom dine sterke og svake sider.

 16. Aktuelle spørsmål i et intervju • Hvorfor søkte du på denne jobben? • Hva har du arbeidet med tidligere? • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon? • Blir du lett stresset? Hva mener du om arbeid under tidspress? • Foretrekker du faste rutiner, eller må det være nye oppgaver hele tiden? • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med? • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med? • Hva er det mest positive og negative du kan si om deg selv? • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team? • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg? • Hva kan du bidra med i denne jobben? • Hva tror du kan bli vanskelig i denne nye jobben? • Hva tror du at du jobber med om fem år? • Fortell om familien din (sivilstatus)

 17. Gangen i intervjuet Åpning • Arbeidssøker forteller om seg selv. • Gjenta det vesentlige fra søknaden. • Ca. tre - fem minutter. • Forebygg innvendinger. • Ha øyekontakt med alle rundt bordet. • Papirer med notater på bordet er OK. Intervjuet • Faktaspørsmål: Praksis, utdanning, verv, sertifikater, kurs. • Beskrive seg selv • Test av engasjement • Hvorfor deg? Avslutning • Åpning for aktuelle spørsmål fra deg • Forbered derfor noen spørsmål! • Vent med å spørre om lønn.

 18. Lykke til med jobbsøkingen!