bradley associates l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley Associates: Motorola mobilitet skråstreger 4.000 arb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley Associates: Motorola mobilitet skråstreger 4.000 arb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Bradley Associates: Motorola mobilitet skråstreger 4.000 arb - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

Mobiltelefon maker Motorola mobilitet er at skære 4.000 medarbejdere på verdensplan som en del af bestræbelserne på at vende tilbage til rentabilitet. Dette tab af arbejdspladser er svarende til 20% af sin arbejdsstyrke. Virksomheden, købt af Google sidste år, sagde det planlagt at lukke eller flette omkring en tredjedel af sine 90 faciliteter, som omfatter kontorer og fabrikker. USA-baserede Motorola meddelte også et skift i vægten fra lave omkostninger ikke-smartphones til “mere innovative og rentable enheder”. To tredjedele af arbejdspladserne vil gå uden for USA, sagde Google. Det forventer omkostningerne ved udtrædelsespenge pakker skal være $275 m. “Motorola er forpligtet til at hjælpe dem gennem denne vanskelige overgang og vil yde generøse udtrædelsespenge pakker samt genplacering services til at hjælpe folk med at finde nye arbejdspladser, som,” sagde en sætning. Virksomheden ville ikke kommentere nøjagtigt hvor arbejdspladser ville være skåret. Den beskæftiger 250 medarbejdere i Det Forenede Kongerige på tre steder; Basingstoke, Livingstone og Swindon. Motorola, som når domineret markedet i mobiltelefon, er faldet bag sine konkurrenter, herunder Apple og Samsung. Det har tabt penge i 14 fortidens 16 kvartaler, Google sagde. Google købte Motorola mobilitet sidste år i et $12 .5bn deal, giver det adgang til mere end 17.000 teknologi patenter. Teknologi analytiker Anshul Gupta fortalte Bradley, at nedskæringerne i personale og faciliteter var en naturlig del af Googles forsøg på at absorbere Motorola til dens organisation. Hr. Gupta, sagde fra forskning virksomhed Gartner, han forventede Google at bringe ud nogle nyskabende enheder fokuserer på high-end smartphones, snarere end mindre funktion telefoner. Han sagde, var der “definitivt anvendelsesområde for konkurrence i hardware, men også inden for tjenesteydelser, hvor Google har en kant og virkelig kan differentiere sig selv”. Samsung, som har modtaget bifald for sine Nexus smartphones og tabletter, som bru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bradley Associates: Motorola mobilitet skråstreger 4.000 arb' - alanisflue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bradley associates

http://bradleyassociatesmadrid.info/2012/08/14/bradley-associates-motorola-mobilitet-skrastreger-4-000-arbejdspladser-i-omstrukturering/http://bradleyassociatesmadrid.info/2012/08/14/bradley-associates-motorola-mobilitet-skrastreger-4-000-arbejdspladser-i-omstrukturering/

BRADLEY ASSOCIATES

bradley associates motorola mobilitet skr streger 4 000 arbejdspladser i omstrukturering
Bradley Associates: Motorola mobilitet skråstreger 4.000 arbejdspladser i omstrukturering

Mobiltelefon maker Motorola mobiliteter at skære 4.000 medarbejderepåverdensplansom en del afbestræbelsernepå at vendetilbagetilrentabilitet. Dette tab afarbejdspladserersvarendetil 20% af sin arbejdsstyrke.

Virksomheden, købtaf Google sidsteår, sagdedetplanlagt at lukkeellerfletteomkring en tredjedelaf sine 90 faciliteter, somomfatterkontorerogfabrikker.

USA-baserede Motorola meddelteogså et skift i vægtenfra lave omkostningerikke-smartphones til “mere innovative og rentable enheder”.

slide3

To tredjedeleafarbejdspladsernevilgåuden for USA, sagde Google. Detforventeromkostningernevedudtrædelsespengepakkerskalvære $275 m.

“Motorola erforpligtettil at hjælpedemgennemdennevanskeligeovergangogvilydegenerøseudtrædelsespengepakkersamtgenplacering services til at hjælpe folk med at findenyearbejdspladser, som,” sagde en sætning.

Virksomhedenvilleikkekommenterenøjagtigthvorarbejdspladservilleværeskåret. Den beskæftiger 250 medarbejdere i DetForenedeKongerigepåtresteder; Basingstoke, Livingstone ogSwindon.

slide4

Motorola, som når domineret markedet i mobiltelefon, er faldet bag sine konkurrenter, herunder Apple og Samsung.

Det har tabt penge i 14 fortidens 16 kvartaler, Google sagde.

Google købte Motorola mobilitet sidste år i et $12 .5bn deal, giver det adgang til mere end 17.000 teknologi patenter.

Teknologi analytiker Anshul Gupta fortalte Bradley, at nedskæringerne i personale og faciliteter var en naturlig del af Googles forsøg på at absorbere Motorola til dens organisation.

slide5

Hr. Gupta, sagdefraforskningvirksomhed Gartner, hanforventede Google at bringeudnoglenyskabendeenhederfokusererpå high-end smartphones, snarere end mindrefunktiontelefoner.

Han sagde, var der “definitivtanvendelsesområde for konkurrence i hardware, men ogsåinden for tjenesteydelser, hvor Google har en kantogvirkeligkandifferentiere sig selv”.

Samsung, somharmodtagetbifald for sine Nexus smartphones ogtabletter, sombruger Google’s Android operativsystem, nyligesuccesvar et eksempel at tilstræbe, hr. Gupta tilføjet.

slide6

Ifølgeénindustriseeren, strategi Analytics, blev Samsung verdensstørstesælgerenafmobiltelefonertidligerepååretoverhaling Nokia.

Samsung solgt mere end 93 millionerhåndsæt i de førstetremånederaf 2012, hvilket giver den en markedsandelpå 25%. Motorola sagdederimod, dethavdesolgtnæsten 9 millioner mobile enheder i den sammeperiode, hvoraf 5.1 millionervar smartphones.

Senestefinansielleresultaterviste, at Motorola mobilitetregistreret et tab på 86 mio $ i førstekvartalafåret. Detvarstørre end den $81 m nettotabdetgjort i den sammeperiode et årtidligere.