abc prawo jazdy po nowemu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ABC.. Prawo jazdy po nowemu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ABC.. Prawo jazdy po nowemu - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ABC.. Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku. ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku. PODSTAWA PRAWNA. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ABC.. Prawo jazdy po nowemu' - alana-cervantes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
abc prawo jazdy po nowemu

ABC.. Prawo jazdy po nowemu

Szkolenie i egzaminowaniepo 19 stycznia 2013 roku

ABC… Prawo jazdy po nowemu. Szkolenie i egzaminowanie po 19 stycznia 2013 roku

podstawa prawna
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej :

 • z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 • z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 • z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
spis zagadnie
SPIS ZAGADNIEŃ

Część II

Część I

 • Obowiązki kierownika OSK
 • Uprawnienia do kierowania
 • Obowiązki wykładowcy
 • i instruktora
 • 4 kroki do prawa jazdy
 • Jak zapisać się na kurs prawa jazdy?
 • Kurs prawa jazdy

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 • Egzamin wewnętrzny
 • Jak zapisać się na egzamin?
 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny
 • Odbiór prawa jazdy i jego ważność
 • Okres próbny – i co dalej?
 • Kursy redukcyjne
slide4

CZĘŚĆ I

Wiadomości praktyczne dla kandydatów na kierowców

uprawnienia do kierowania
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

* okres ten może być krótszy, gdy wskazuje na to orzeczenie lekarskie

4 kroki do prawa jazdy
4 KROKI DO PRAWA JAZDY

1. minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami tj. 18 lat dla kat. B

2. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

3. odbycie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;

4. zdanie egzaminu państwowego;

Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec której została wydana decyzja o cofnięciu prawa jazdy jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

jak zapisa si na kurs
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

KANDYDAT NA KIEROWCĘ

PRZYSTĄPIENIE DO SZKOLENIA

krok 2

krok 1

krok „0”

 • wniosek o wydania prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie
 • fotografia kolorowa 3,5 cm x 4,5 cm
 • zgoda rodziców (opcjonalnie)

spotkanie organizacyjne

przekazanie nr profilu

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

przekazanie nr profilu

przekazanie dokumentów

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

do 2 dni

wygenerowanie PROFILU KANDYDATA

UM

BADANIA LEKARSKIE

zgłoszenie kursanta

aktualizacja profilu

kurs prawa jazdy
KURS PRAWA JAZDY
 • Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

kurs prawa jazdy kat. B

min. 30h

min. 30h

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

wykłady + ćwiczenia

praktyka - „nauka jazdy”

obowiązki i prawa (…)

plac manewrowy

ruch miejski

I pomoc

ruchu poza obszarem zabudowanym

podstawy kierowania (…)

100% obecności

„egzamin wewnętrzny”

jak zapisa si na egzamin
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN?

krok „1”

KANDYDAT NA KIEROWCĘ

odbiór dokumentów

złożenie dokumentów

krok „2”

 • nr identyfikacyjny PROFIL KANDYDATA
 • dowód wpłaty
 • wniosek ( art. 54, pkt 6 i art. 55, pkt. 1

UZYSKANIE PRAWO JAZDY

wyznaczenie nowego terminu

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

zdany

niezdany

niezdany

zdany

EGZAMIN

CZ.TEORETYCZNA

CZ. PRAKTYCZNA

WORD

ważny 6 mcy

20 pytań ogólnych

plac manewrowy

wyznaczenie terminu egzaminu (do 30 dni od daty złożenia dokumentów)

12 pytań specjalistycznych

ruch miejski

wymagane: 68 / 74 pkt

egzamin teoretyczny
EGZAMIN TEORETYCZNY

CZĘŚĆ I: 20 pytań ogólnych (pytanie i odpowiedź: TAK / NIE)

10 pytań – wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa

20 s na przeczytanie pyt.

15 s na odpowiedź

6 pytań – średnie znaczenie dla bezpieczeństwa

4 pytania – niskie znaczenie dla bezpieczeństwa

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

CZĘŚĆ II: 12 pytań specjalistycznych (pytanie i odpowiedzi A, B, C)

50 sekund na całość

6 pytań – wysokie znaczenie

4 pytania – średnie znaczenie

2 pytania – niskie znaczenie

maksymalnie: 74 punkty

wynik pozytywny: 68 punktów

egzamin praktyczny
EGZAMIN PRAKTYCZNY

CZĘŚĆ I: plac manewrowy – zadania egzaminacyjne

1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • poziom: oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu w spryskiwaczach

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 • działanie: sygnału dźwiękowego, świateł pozycyjnych/postojowych, świateł mijania, świateł drogowych, świateł „STOP”, świateł cofania, kierunkowskazów, świateł awaryjnych, przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują).

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

CZĘŚĆ II: ruch drogowy– zadania egzaminacyjne

okres pr bny i co dalej
OKRES PRÓBNY - I CO DALEJ?

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

* Osobie na okresie próbnym, zabrania się prowadzenia pojazdu nieoznaczonego

Przedłużenie okresu próbnego:

 • o 2 lata – gdy osoba na okresie próbnym popełni dwa wykroczenia
 • o czas zatrzymania prawa jazdy
okres pr bny i co dalej1
OKRES PRÓBNY - I CO DALEJ?

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

kurs redukcyjny
KURS REDUKCYJNY

Do kursu redukcyjnego przystępuje się po otrzymaniu 24 pkt. karnych, lub też po popełnieniu dwóch wykroczeń będąc na okresie próbnym.

Koszt maksymalny: 500,0 zł - WORD

Prawo jazdy ulega cofnięciu, gdy:

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 • osoba o której mowa nie przystąpi do kursu redukcyjnego, lub nie dostarczy
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie,
 • w okresie 5 lat od przebytego kursu redukcyjnego kierowca otrzyma 24 punkty karne
 • kierowca znajdujący się na okresie próbnym popełni znów : 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub 1 przestępstwo.
cz ii

CZĘŚĆ II

Obowiązki kierownika OSK, instruktorów i wykładowców

obowi zki kierownika osk
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA OSK

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

obowi zki wyk adowcy i instruktora
OBOWIĄZKI WYKŁADOWCY I INSTRUKTORA

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

* brak udziału w szkoleniu jest równoznaczny z odebraniem uprawnień

uwagi ko cowe
UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza prezentacja nie jest pełnym odzwierciedleniem przytoczonych ustaw i rozporządzeń, a jedynie zbiorem informacji ważnych dla naszych przyszłych kursantów, z tego względu każdemu zainteresowanemu zaleca się zapoznanie się z pełną treścią podstawy prawnej.

LEŚNIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Zezwala się na wykorzystanie przygotowanych materiałów, przy uwidocznieniu autora prezentacji - LEŚNIK Ośrodek Szkolenia Kierowców