Webpromotie & SEO copywriting - PowerPoint PPT Presentation

alan-schroeder
webpromotie seo copywriting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Webpromotie & SEO copywriting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Webpromotie & SEO copywriting

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Webpromotie & SEO copywriting
114 Views
Download Presentation

Webpromotie & SEO copywriting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Webpromotie& SEO copywriting

 2. ZoekmachinesSlechtséénzoekmachine van belang: Google Marktaandeel Google in het de westersewereld:

 3. ZoekmachinesBelanghoge score in Google Op basis van 324 zoekwoorden en ruim 170.000 user visits. 52% klikt op een positie 1-10. Overigen zoeken opnieuw. Bron: SlingshotSEO.com

 4. ZoekmachinesSearch Engine Result Page (SERP)

 5. ZoekmachinesWatdoenzoekmachines • Eennieuwewebpaginawordtgelanceerd of de inhoud van eenwebpaginawijzigt • De nieuwe/gewijzigdewebpaginakrijgteen link, heeft al links of is bekend: de spider komtlangs, telt de binnenkomende links en scoort de aard van de herkomst • Robots (spiders) van de zoekmachinedoorzoeken de pagina

 6. ZoekmachinesWatdoenzoekmachines • De spider geeft de inhoud van de pagina door aaneen database (tekst, beschrijvingen van de afbeeldingen, meta data, paginakop, titels, url) • De spider telt en volgtalleuitgaande links en herhaaltstap 2 op de andere (externe) webpagina’s

 7. ZoekmachineDe werking van Google • Google maakteenletterlijkekopie van het internet • Kopiënwordenopgeslagen in de index van Google • Bijeenzoekopdrachtdoorzoek je niet het echte internet, maar de kopiebij Google

 8. ZoekmachinesDuswatzoekmachinesdoen • Webpagina’svinden en indexeren (techniek) • De relevantie van de paginabepalen (content) • De autoriteit van de paginabepalen (links)

 9. Search Engine OptimalisationDe driepijlers (op basis van de functies van de zoekmachine) • De indexeerbaarheidverbeteren (technischeoptimalisatie) • De autoriteit van de website verhogen (linkbuilding of linkoptimalisatie) • De tekstbeterlatenaansluitenbij de behoeftes van de bezoeker (content optimalisatie)

 10. Search Engine Optimalisation

 11. Search Engine OptimalisationKeywords • Eigen webstatistieken • SEA campagnes • Google tools: • https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal • https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox • http://www.google.com/insights/search/# • • Wordtracker: http://freekeywords.wordtracker.com/

 12. Search Engine OptimalisationEenvoorbeeld van googletrentsBedrijfskunde HBO

 13. Search Engine OptimalisationKeywords: rankinspector Rankinspector is plugin voor Firefox waarmee je kuntkijken hoe jijscoort op de belangrijkstezoekwoorden

 14. ZoekmachinegerichtschrijvenDe richtlijn van Google Maak een website voor gebruikers, niet voor zoekmachines. Zet uw gebruikers niet op het verkeerde been en scheep zoekmachines niet op met andere inhoud dan de inhoud die u aan uw bezoekers voorschotelt.”

 15. ZoekmachinegerichtschrijvenDe essentie Zoekmachinegericht schrijven is teksten schrijven die niet alleen aansluit bij de dienst of product dat wordt aangeboden maar ook bij het zoekgedrag van de (potentiële) doelgroep.

 16. ZoekmachinegerichtschrijvenWaargebruik je de zoektermen

 17. ZoekmachinegerichtschrijvenDe belangrijksteplekken • In de URL (max 75 tekens) • Tussen de <title></title> tags (max 55 tekens) • In de metatag <description> (max 155 teken) • In de koppen, in iedergeval in H1 (H1 t/m H6) • Vetgedrukt • Italic • De lopendetekst 3 tot 5 procent van het aantalwoorden maar niettevaak • In de <img> tag: alttekst en title

 18. ZoekmachinegerichtschrijvenKeyword density Hoe vaak een bepaald (key)woord in de tekst voor komt. Voorbeeld: “Deze grootste en oudste antiek- en vlooienmarkt van Parijs bestaat uit verschillende markten met elk zijn specialiteit. Hier kunt u met gemak een hele dag rondzwerven tussen de meer dan 2.500 kraampjes!” Keyword density = 2 / 32 * 100% = 6.25% Tool omtetellen: www.ranks.nl

 19. En dan nog even ditHoe we een website bekijken Zoekmachine gericht schrijven is teksten schrijven die niet alleen aansluit bij de dienst of product dat wordt aangeboden maar ook bij het zoekgedrag van de (potentiële) doelgroep.

 20. En dan nog even ditHoe we een website bekijken

 21. LeesbaarheidtekstverbeterenHulpmiddelenomsneltescannen • Actievewitregels • Tussenkopjes • Bullets • Vetgedrukt en links • Alinea’smaximaal 7 a 8 regels • Zinnenmaximaal 17-20 woorden • Focus tekst op belangrijkstezoekwoord

 22. Alle tools op eenrijtje • www.google.nl • siteexplorer.search.yahoo.com • www.ranks.nl • www.google.com/webmasters/tools • www.google.com/insights/search/?hl=nl • www.seomoz.org • www.seobook.com

 23. Allezoekparameters op eenrijtje