sladkovodn l nkono ce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sladkovodné článkonožce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sladkovodné článkonožce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Sladkovodné článkonožce - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Sladkovodné článkonožce. BIOLÓGIA - Lucia Drgošová - Martina Krajčiová. Systém článkonožcov. 4 podkmene triolobity /Trilobitomorpha/ klepietkavce /Chelicerata/ žiabrovce /Branchiata/ vzdušnicovce /Tracheata. Kmeň: článkonožce. najpočetnejší kmeň

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sladkovodné článkonožce' - alan-bradley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sladkovodn l nkono ce

Sladkovodné článkonožce

BIOLÓGIA

- Lucia Drgošová

- Martina Krajčiová

syst m l nkono cov
Systém článkonožcov
 • 4 podkmene
   • triolobity /Trilobitomorpha/
   • klepietkavce /Chelicerata/
   • žiabrovce /Branchiata/
   • vzdušnicovce /Tracheata
kme l nkono ce
Kmeň: článkonožce
 • najpočetnejší kmeň
 • vyše 1 milión druhov, predpoklad až 10 miliónov druhov
 • výskyt
  • celá zem
 • veľkosť
  • mikroskopické druhy až 3m
stavba tela
Stavba tela
 • telová dutina – mixocél
 • článkovanie je nerovnomerné = heteronómna segmentácia
  • vzniká počas zárodočného vývinu zrastením niektorých telových článkov
 • ich telo sa zvyčajne zkladá z 3 častí
  • hlava /caput/
  • hruď /thorax/
  • bruško /abdomen/
   • u jednotlivých skupín článkonožcov môže dochádzať ku splývaniu týchto častí, prípadne k ich ďaľšiemu členeniu
kon atiny
Končatiny
 • článkované
 • pohyblivo spojené
 • môžu byť prispôsobené okrem pohybu aj na vykonávanie rôznych funkcii
  • uchopenie a spracovanie potravy
  • dýchanie (Pavúk vodný)
  • prenášanie vajíčok
  • môžu byť na nich umiestnené niektoré zmyslové orgány
telesn kryt
Telesný kryt
 • majú jednovrstvovú pokožku
 • nad ňou je silná chytínová kulikula
  • exoskelet
  • môže byť ešte inkrustovaná CaCO3
  • potrebné zvliekanie
  • na exoskelet sa zvnútra upínajú svaly
svalov s stava
Svalová sústava
 • tvorí ju priečne pruhované svalstvo
tr viaca s stava
Tráviaca sústava
 • trubicová
 • tvoria ju 3 základné oddiely
  • predná a zadná časť = ektodermálny pôvod
  • stredná časť = endodermálny pôvod
 • nad ústnym otvorom sa nachádza horná pera (labrum), pod ňou je spodná pera (labium)
 • po stranách ústneho otvoru je ústny ústroj
  • základný typ ústneho ústroja – hryzavý
  • iné premenené typy ústnych ústrojov
   • bodavý, lízavý, cicavý
  • typ ústneho ústrojenstva súvisí so spôsobom života

= typ potravy a jej prijímanie

d chacia s stava
Dýchacia sústava
 • rôzne dýchacie orgány
 • žiabre, pľúcne vaky, vzdušnice, celý povrch tela
cievna s stava
Cievna sústava
 • otvorená
 • funkciu srdca plní chrbotová cieva (rúrkovité srdce)
 • telová tekutina
  • hemolymfa
nervov s stava
Nervová sústava
  • gangliová
   • jej súčasťou je brušná nervová páska
    • koncentrácia uzlín v hlavovej časti – vytvorenie mozgu
 • zmyslová sústava
  • dobre vyvinutá
  • receptory sa sústreďujú na niektorých miestach
   • napr. tykadlá, končatiny
vylu ovacia s stava
Vylučovacia sústava
 • Malpigiho rúrky
  • hmyz, pavúky, stonožky
 • iné pozmenené metanefrídie
  • antenálne = tykadlové žľazy
   • rakovec
  • maxilárne = čeľustné žľazy
   • ostatné kôrovce
rozmno ovacia s stava
Rozmnožovacia sústava
 • sú prevažne oddeleného pohlavia
  • častý výrazný pohlavný dimorfizmus
 • rozmnožovanie
  • pohlavné
   • oplodnenie je väčšinou vnútorné
   • vývin väčšinou nepriamy
   • vyskytuje sa u nich aj partenogenéza
v znam
Význam
 • článkonožce bývajú škodcovia zásob, parazity rastlín, živočíchov a človeka, niektoré prenášajú choroby
 • sú súčasťou potravných reťazcov (niektoré sú potravou človeka)
 • majú význam pri opeľovaní rastlín
 • človek využíva niektoré ich produkty – napr. vosk, med, hodváb
rad bzdochy heteroptera
dravé, bylinožravé aj parazitické

suchozemské aj vodné druhy

majú bodavo-cicavé ústne ústroje

1. pár krídel => polokrovky

časť tohto páru krídel je tuhá a silne chitinizovaná a druhá časť je blabitá

zástupcovia

vodné bzdochy

vodomerka štíhla /Hydrometra stagnorum/

korčuliarka obyčajná /Gerris lacustris/

chrbtoplavka žltkastá /Notonecta glauca/

suchozemské bzdochy

vylučujú páchnucú teketinu

cifruška bezkrídla /Pyrrhocoris apterus/

ploštica posteľná /Cimex lectuarius/

parazit človeka, ale aj cicavcov a vtákov

rad: bzdochy /Heteroptera/