slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacinių visuomenių bruožai Palyginamasis modelis ( C ross-national research framework ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacinių visuomenių bruožai Palyginamasis modelis ( C ross-national research framework )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Informacinių visuomenių bruožai Palyginamasis modelis ( C ross-national research framework ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Informacinių visuomenių bruožai Palyginamasis modelis ( C ross-national research framework ). Technologinių inovacijų poveikis ir socialinė kaita Technologinės inovacijos, ekonomikos persitvarkymas, kultūrinė transformacija (globalieji pranešimai) Nėra absoliučiai universalių pasekmių:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informacinių visuomenių bruožai Palyginamasis modelis ( C ross-national research framework )' - alan-bradley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informacinių visuomenių bruožai

Palyginamasis modelis

(Cross-national research framework)

slide2

Technologinių inovacijų poveikis ir socialinė kaita

 • Technologinės inovacijos, ekonomikos persitvarkymas, kultūrinė transformacija (globalieji pranešimai)
 • Nėra absoliučiai universalių pasekmių:
  • Palyginamųjų tarp-nacionalinių tyrimų modelio poreikis (struktūrinio informacinės visuomenės įvertinimo modelis)
  • “Privačios-valstybinės” kontrolės modelis
  • Išskirtiniai nacionaliniai skirtumai
slide3

Gali egzistuoti universalūs ir tik tam tikrai kultūrinei aplinkai būdingi bruožai:

  • vidiniai ir išoriniai veiksniai; subjektyvios ir objektyvios sąlygos
 • Veiksnių kategorijos:
  • Technologijų naujovės (interaktyvumas, konvergencija)
  • Nacionalinis kontekstas (national setting)
  • Nacionalinė politika (national policy)
slide4

Universalios naujų technologijų skverbties pasekmės:

 • Komunikacinių priemonių įvairovė versle ir namų ūkiuose (TV, video, DVD, kompiuteriai etc.);
 • Daugiau to paties informacinio turinio formų (pre-offered channels of communicational materials): TV ir spausdintos informacijos versijos;
 • Daugiau informacijos, kurią galima naudoti asmeniniam ir verslo reikalams;
 • Informacinis turinys prieinamas bet kuriuo metu;
 • Personifikuotos informacijos galimybės (kitaip nei masinėje komunikacijoje).
 • Diferencijuojančiu veiksniu tampa nacionalinis technologinių pasekmių interpretavimas
slide5

Nacionalinis kontekstas (informavimo kultūros bruožai):

  • Reakcija ir požiūris į naujas technologijas (tai lemia ir interesų politika pasisakanti už/prieš naujovių skverbtį);
  • Institucinė tvarka
  • Nacionalinės informavimo kultūros bruožai (įpročiai, pasitikėjimas, vertybės).
 • Teisinė aplinka: Komunikacijų politika apibrėžia komunikacijų įstatymus
slide6

Socialinį komunikacinių technologijų vaidmenį lemia technologijų naujovės ir nacionaliniai šių technologijų panaudojimo bruožai:

1. Organizuotų interesų sankirta (partijos, interesų grupės, lobizmas),

2. Institucinė kultūra,

3. Aplinkos galimybės ir ribotumas (rinkos dydis, perkamoji galia),

4. Komunikacinė kultūra.

slide7

1.Organizuotų interesų sąveika komunikacijų politikoje

 • Politikos interesų konfliktas:
  • Išsivysčiusiose šalyse: verslo interesų kova (JAV, Olandija, …, Vokietija)
  • Pokomunistinėse šalyse: politinių partijų ir valdžios kova
    • Visuomeninio transliuotojo likimas Lietuvoje?
    • Organizuoti transliuotojų interesai (Radijo ir televizijos asociacija);
    • LRT de-komercializacija siekiant papildomos pelno dalies iš reklamos.
    • Kas slepiasi už politikų nugarų?
slide8

Verslo interesai

  • Projektas “Langas į ateitį”
  • Siekiant paspartinti naujų technologijų skverbtį suvienytos IT verslo pajėgos
slide9

Lietuva: 2003m. -- 300 viešųjų interneto prieigos taškų

 • Viešasis konkursas www.bendruomenes.lt
 • “Langas į ateitį” -- kaip katalizatorius kuriant Lietuvoje informacinę visuomenę (2002).
   • Jis buriamas inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.
slide10

Public libraries (PL) are community centers, because they are:

 • “Safety net” for people with low-income, not familiar with ICT
 • PL services reach out to kindergardens, hospitals, orphanages, elderly-care institutions, prisons, housebound people, living in remote areas
 • by definition PL are gateways to knowledge and information for the local community
 • free, democratic, open and accessible to all and to everybody
 • focus on disadvantaged groups, fight social exclusion
slide11

PL as integrated portals to knowledge:

 • PL operate in an information-rich environment of books, periodicals, music, films, databases, etc., they are not internet cafés
 • are committed to cultural diversity, life long learning
 • they provide support and instruction to those who need assistance in using ICT, navigation or seeking information
 • help to bridge the gap between information-rich and information-poor
slide12

PL also have:

 • have staff whose profile is to gather, cathegorize, retrieve and deliver information to the community
 • have experience in working with communities, groups (minorities, refugees, youth, pensioners) and individuals
 • have premises, equipment, infrastructure
 • form a network in each country
 • can ensure the sustainability of network/project
slide13

Aljansas “Langas į ateitį”:

Misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje.

Tikslas – Lietuvoje per trejus metus pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį.

Maža interneto skverbtis šalyje stabdo naujų elektroninių paslaugų atsiradimą, o paslaugų trūkumas, savo ruožtu, mažina motyvaciją tapti naujais interneto naudotojais.

Kaip viena išeičių iš šio užburto rato aljanso pasirinkta elektroninių paslaugų skatinimo programa.

Aljansas skatins šalies IT verslo įmones kurti ir diegti elektronines paslaugas, skirtas kasdieniams gyventojų poreikiams tenkinti.

slide14

Viešosios paslaugos

 • “Elektroninės viešosios paslaugos suteikia asmeniui galimybę jo buvimo vietoje skaitmeniniu pavidalu viešaisiais kompiuterių tinklais atlikti jo poreikius tenkinančias įvairias procedūras ir gauti informaciją”
 • IVPK
 • Viešojo administravimo sektorius bus reorganizuotas į lanksčias, e-viešąsias paslaugas teikiančias, struktūras ir užims optimalesnį lyginamąjį svorį visuomenėje bei valstybės sąnaudose (bus mažinami viešojo administravimo kaštai, gerinama viešųjų paslaugų kokybė.).
 • Viešosios paslaugos verslui ir gyventojams (atotrūkis)
     • Transporto priemonių registravimas, mokesčių deklaravimas, etc..
slide15

“Look at the World” projektas Estija www.vaatamailmaa.ee (2001)

Estonia as the world's number one country in using the Internet by 2003

Financed by donations of 250 million kroons (U.S.$14.8million) pledged by executives of major enterprises operating in the country: Hansapank, Uhispank, Estonian Telephone, and Estonian Mobile Telephone.

The project will finance public Internet access facilities, training of the public, and more favorable terms for purchasing computers.

The aim of the project is to increase access to the Internet, make it more user friendly, provide increased public sector services online, and help the private sector promote Internet use for obtaining information and services.

slide16

2. Teisiniai administraciniai sprendimai, įskaitant ir administravimo tradiciją

 • Tradicinis skirtumas – privati-visuomeninė komunikacijų sektoriaus priklausomybė: dvilypis transliavimo sektorius
 • Svarbiausias komunikacijų reguliavimo aspektas – kas vykdo/formuoja visuomenės informavimo politiką:
   • Kaip vykdoma nacionalinė informavimo politika? Kokios institucijos dalyvauja jos kūrime?
slide17

Raymond Williams: Dėmesys auditorijai ir informacijos reguliavimo sistemos skirtingose visuomenėse:

System: Concern for audiences:

Authoritarian low (restrictive): cenzūra, ribojamas informacijos kanalų skaičius ir informacinis turinys

Paternal high (protective): informacija ribojama siekiant apsaugoti (ypač aktualu visuomeniniams transliuotojams – viešojo intereso vardan mažinti reklamos apimtis, apsaugoti nepilnamečius nuo nepageidaujamos informacijos įtakos, sudaryti sąlygas pliuralistinei komunikacijai)

Commercial (imperative) low (consumptive): auditorija tėra informacijos vartotojas; bet technologinės inovacijos yra būtinos, nes tai padeda išlikti “kaunantis” rinkoje

Democratic high (supportive): skatinama konkurencija, sukuriamos ir palaikomos teisingos konkurencijos galimybės

slide18

Estonian Parliament

Cabinet of Ministers

Appoints 9 Members, 5 Parliament politicians and 4 media experts

Broadcasting

Council

Ministry of Transport

and Communication

Supervises the activities of public broadcasting - Estonian Radio and Estonian Television

Ministry of Culture

Grants broadcasting licenses

Drafts broadcasting regulation

Estonian Radio

Estonian Broadcasting

Transmission Center

Estonian Television

slide19

Latvian Parliament

Cabinet of Ministers

Appoints 9 Members

National Radio

and Television Council

Ministry of Transport

Department of Communication

Department of Informatics

Issues secondary broadcasting regulations

Grants licenses for the cable networks

Supervises and manages radio frequencies

Issues broadcasting and retransmission licenses

Supervises the compliance with the Law and the obligations set up by the licence’s requirements

Defines the national concept of the TV and radio development

Observes the compliance with foreign ownership requirements

Prepares the draft budget for state subsidies

Keeps eye on States shares on national television

Latvian Radio

and Television Centre

Ensures the distribution of LTV programs on all Latvian territory

Latvian Television

slide20

Lithuanian Parliament(Education, Science and Culture Committee)

Ministry of Culture

Appoints 3 Members, plus 1 member appointed by the President

Radio and Television

Commission(12 members)

Ministry of Transport

and Communication

Issues broadcasting and retransmission licenses

Supervises the compliance with the Law and obligations set up by the licenses

Submits the radio frequencies licenses to the Ministry

Grants radio frequencies

Supervises broadcasting and

Cable TV markets

LRT: Lithuanian Radio

and Television

Cultural organizations

Appoints Members of the Council

Radio and Television

Council (12 members)

Appoint 8 Members

slide21

Kokios organizacijos teikia viešas interneto paslaugas; liberali-neliberali telekomunikacijų (point-to-point communications) rinka?

Ar vietinei valdžiai gali būti deleguojamos (numatomos) kokios nors funkcijos?

Kokia institucija skiria transliavimo dažnius (privatiems transliuotojams)?;

slide22

LR valdžios teikiamos paslaugos internetu

  • Ekonominės plėtros agentūra – viskas eksportuotojams, verslo pasiūlymai
  • Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos – Patraukliausi investicijoms kultūros paveldo objektai
  • Teisinės informacijos centras – LITLEX teisės aktų bazė
  • Vidaus reikalų ministerija – paieška ieškomų transporto priemonių duomenų bazėje; paieška negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazėje;
slide23

3. Nacionaliniai resursai ir galimybės

Dėl žmogiškųjų, fizinių, technologinių veiksnių informacinės visuomenės ideologijos skverbtis kai kuriose šalyse vyksta sparčiau nei kitose

Estija, Lietuva, Lenkija

slide24

Pagrindiniai skirtumus nulemia:

 • 1. Vietinės rinkos dydis ir galimybės (wealth): JAV ir Japonija, Skandinavijos šalys
  • Gyventojų skaičius
  • Perkamoji gyventojų galia
slide25

Penetration of TV and PC equipment*

Estonia Latvia Lithuania

Number of TV households (thous.) 580 761 1178

TV set 97% 97% 98%

Color TV set 96%88% 89%

TV set with remote control 83% 65% 56%

2 or more TV sets 30% 24% 37%

VCR 35% 36% 30%

Mobile phone 39% 17% 14%

Personal Computer at home** 29%14% 13%

Internet connection at home** 19%3% 4%

Internet (used during last 6 month)** 39% 17% 18%

Video camera4% 5% 2%

* 2000 ** 2002

slide26

Television - number of channels*

Estonia Latvia Lithuania

Number of households 580 761 1178

Public national1 2 1

Private national2 1 3

Local/Regional 1 9 19

Local TV in Cable Networks 5 853

Pay-TV 0 1 0

Channels in cable in average 50-60

* 2000

slide27

Advertising Market Media Share in 2001

neto, in %,

EST LAT LITH AVER

Newspapers 47,9 37,1 34,9 39,5

Television 22,1 33,6 37,9 31,7

Magazines 13,2 10,2 13,0 12,0

Radio 10,0 12,6 9,0 10,6

Outdoor 4,5 5,0 5,1 4,9

Internet 2,4 0,9 na 1,0

Cinema na 0,7 na 0,3

slide28

2. Egzistuojanti telekomunikacijų infrastruktūra

  • (JAV – kabelinės televizijos rinka, kitose šalyse – modernesnės technologijos pritaikymo galimybės)
 • 3. Stambių investuotojų verslumo galimybės
  • (stambios kompanijos investuoja į tyrimus, naujas technologijas – “verslumo galimybė” – turėjimas ir galėjimas rizikuoti kapitalu)
 • 4. Tarptautinė orientacija
slide29

4. Šalies informavimo kultūra (tikėjimas, vertybinės orientacijos)

Kiek laiko skiriama žiniasklaidai (lyginant su kitomis laisvalaikio praleidimo formomis)?

Kaip tai siejama su informaciniu verslu (ar ir kaip apmokestinama: TV mokestis)

slide30

Informavimo kultūros skiriasi dėl:

 • 1. Naujų technologijų pripažinimo visuomenėje
 • Išsivystę, modernios visuomenės greičiau pripažįsta naujoves (Japonija).
 • 2. Pliuralistinės komunikacijos įtvirtinimo visuomenėje (homogeniškos ir daugiatautės valstybės).
 • 3. Nacionalinio informacijos reikšmės suvokimo
  • JAV – komodifikacija (informacijos suverslinimas). Nuo “Communicatios welfare” ir suvokimo, kad informacija yra kuriama vardan visuomenės gerovės (public good) prie supratimo, kad informacija yra prekė;
  • UK – “public communications” ir ypač BBC yra nacionalinė vertybė siejama su sąvoka “britiškumas”.
  • Estija, Lietuva
slide31

Nacionalinės politikos dinamika informavimo politikos klausimais (integruojant naujas technologijas)

 • Siaura prasme, politiką įtvirtina teisiniai dokumentai, įstatymai (teisinis aspektas)
 • Apibrėžiami tikslai ir siekiamybės (normatyvinis aspektas)
 • Bihevioristinis aspektas: kaip realiai sukurtoji politika yra įgyvendinama, veiksmai ir institucijoms deleguotos funkcijos
 • Nors normatyvine prasme informavimo politika skirtingose šalyse gali būti formuluojama panašiai (skatinama IT skverbtis), bet bihevioristine prasme egzistuojančios institucijos ir elgsena gali tam priešintis.
slide32

Palyginamosios nacionalinės politikos kategorijos

 • Technologinio vystymosi kokybė ir spektras (ar/kaip diegiamos naujovės: interaktyvioji televizija);
 • 2. Iniciatyvos svertai (locus of control) – public authorities/private industry; control over communications and content: dažniai skirstomi centralizuotai, turinio savireguliacija;
 • 3. Prioritetų apibrėžtis:
   • Socialinė vizija: įsivaizduojamas gyvenimo būdas (Japonija)
   • Konkurencinė vizija: ES šalys (skatinti konkurencingumą)
   • Bendruomeninė vizija: kaip technologijos tarnaujančios bendruomeniniams reikalams (JAV)
   • Ekonominė vizija: pelno ir verslo plėtra