Načrti elektronskih vezij (sheme ) - PowerPoint PPT Presentation

na rti elektronskih vezij sheme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Načrti elektronskih vezij (sheme ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Načrti elektronskih vezij (sheme )

play fullscreen
1 / 5
Načrti elektronskih vezij (sheme )
199 Views
Download Presentation
alamea
Download Presentation

Načrti elektronskih vezij (sheme )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Načrti elektronskih vezij (sheme)

  2. Načrti elektronskih vezij prikazujejo na kakšen način so med seboj povezani električni elementi (komponente) Vsaka komponenta je predstavljena s simbolom. Zgoraj so prikazani samo nekateri.

  3. Sheme in razporeditev elementov • Sheme prikazujejo povezave med elementi kar se da pregledno. Vse povezave so narisane kot ravne črte. • Dejanska postavitev elementov je običajno precej drugačna. • Slika prikazuje shemo in dejansko razporeditev elementov na testni plošči. • Sheme so izredno uporabne za testiranje in razumevanje delovanja vezij.

  4. Risanje načrtov - shem • Risanje načrtov je enostavno, vseeno pa je potrebno nekaj vaje, da nastane urejen, pregleden načrt. • To je uporabna spretnost tako za profesionalce kot amaterje. • Kadar želimo načrtovat novo vezje pa tudi nujno potrebna.

  5. Nekaj napotkov: • Prepričaj se da uporabljaš pravi simbol za izbrani element. • Povezave nariši kot ravne linije (ravnilo). • Nariši piko ( ) na vsak spoj povezav, • Označi elemente z njihovimi vrednostmi. • Pozitivna sponka napajanja naj bo na vrhu sheme. Negativna na dnu. • Poizkusi urediti načrt tako, da gredo signali iz leve proti desni.Vhodi naj bodo na levi strani izhodi na desni. • Baterijo ali napajalnik lahko izpustimo, nujno pa moramo označiti napajalne povezave. (zgoraj Vcc spodaj GND)