1 / 26

מחברות המצגת: ליטל קוצ'י , קרולין סוקוליק כיתה: ט'1

במסגרת לימודי לשון, הבנה והבעה מוגש למורה: לימור עוז. פברואר, 2006. ה. פ. ים. כ. מחברות המצגת: ליטל קוצ'י , קרולין סוקוליק כיתה: ט'1. מקורות מידע:. ספר הלימוד "מילת המפתח", חוברת הלימוד " מילת המפתח", מילון "אבן -שושן",. www.pnaivebriut.com/new/targilim/safa/hafachim-2.htm.

alair
Download Presentation

מחברות המצגת: ליטל קוצ'י , קרולין סוקוליק כיתה: ט'1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. במסגרת לימודי לשון, הבנה והבעה מוגש למורה: לימור עוז פברואר, 2006 ה פ ים כ מחברות המצגת: ליטל קוצ'י , קרולין סוקוליק כיתה: ט'1 מקורות מידע: ספר הלימוד "מילת המפתח", חוברת הלימוד " מילת המפתח", מילון "אבן -שושן", www.pnaivebriut.com/new/targilim/safa/hafachim-2.htm www.tilda.edu-negev.gov.il/svivot/lomdot/ozar/h011.doc

 2. ניגודים והפכים – מהם? הפכים וניגודים- שתי קצוות, דבר וניגודו, סתירה, חילוףדבר. (מתוך מילון "אבן שושון") הפכים הם מילים שמשמעותן הפוכה, מנוגדת. לעתים ניתן להסביר מילה בעזרת ההפך שלה. למשל: שקר הוא ההפך מאמת, חשוך פירושו ההפך ממואר. א. לפניכם הגדרות של מילים שונות מתוך מילון ("רב מילים הצעיר"). סמנו בכל הגדרה את המילים שהן הפכים למילים המוגדרות. • שקט- דממה, היעדר קולות, מצב שאין בו כל רעש. • פתוח- לא סגור, לא נעול, שאפשר לעבור דרכו. • צר- לא רחב, צפוף, קשה לעבור בו. • שבע- אינו רעב עוד (בעיקר מפני שאכל מספיק).

 3. תשובה: א. 1. שקט- רעש. 2. פתוח- סגור. 3. צר- רחב. 4. שבע- רעב.

 4. ב. לפניכם קטע מתוך השיר "אהבה בלב" של חווה דולב. קראו את הקטע. רשמו את ההפך של כל מילה המסומנת בקטע , במקום המתאים בטבלא. "כשאתה אלי מביט משהו קורה לימרחפת בתוך ים של אהבה איתךזה תמידהורס אותי איך שאתה מצליחלהשאיר אותי על אש קטנה.להתעורר איתך אל הזריחה ולאהוב אותך איך שאני רוצה. “

 5. תשובה:

 6. ג.לפניכם קטע מתוך השיר "המזל" של חווה דולב. קראו את הקטע. רשמו ליד כל מלה בטור הימני (המילים לקוחות מתוך הקטע), את מספר המלה ההפוכה לה מהטור השמאלי. "לפעמיים אדם הולך, מרגיש טוב על הלבואור חדש דרך יראה לובתוכו ישנה תחושה של רגשמשתלהב וםתאום המזל דרך יראה לו “

 7. תשובה:

 8. ניגודיות בחלקי הדיבר השונים ניתן למצוא הפכים וניגודיות בחלקי דיבור שונים- בשמות עצם, בפעלים, בתארים ובמילות יחס. ד. קראו את הבדיחות שלפניכם. רשמו את ההפך המתאים לכל אחת מהמילים המסומנות. שמות עצם: איש אחד פוגש את מלאך המוות. שואל האיש:: "מי אתה?" עונה המלאך:"אני המוות". שאול האיש בשנית:"אז..." עונה המלאך: "אז זהו..." ההפך של המילה מוות- _________ פעלים: שאלה: מה אומרת מורה שאוהבת סרטי אימה? תשובה: "הצלצול" הוא בשבילי. ההפך של המילה אוהבת -__________ תארים: אמא שלך כל כך שמנה... בל''ג בעומר היא עוטפת פרה שלמה בנייר כסף וזורקת אותה למדורה... ההפך של המילה שמנה-___________

 9. תשובה: • מוות- חיים. • אוהבת- שונאת. • שמנה- רזה.

 10. ניגודיות מוחלטת לעומת ניגודיות חלקית לא לכל מילה יש מילה המנוגדת לה במשמעות. למשל המילים: אופה, בצק. לא כל ניגודיות היא מוחלטת. לפעמים הניגודיות היא חלקית ולעיתים הניגודיות תלויה בהקשר בטקסט. ה. לפניכם קטע מתוך שיר הילדים "עברית של סבא", מאת: שלומית כהן אסיף. קראו את הקטע. סמנו את המילים המנוגדות המופיעות בטקסט. כתבו לצד כל זוג מילים מנוגדות, האם הניגודיות היא מוחלטת או חלקית. "סבא שלי מדבר עברית משונה, אולי חדשה, אולי ישנה. עברית לא חברית עברית מוזרה אשתו של החמור אינה חמורה אשתו של החמור היא אתון, אינה יודעת לכעוס רק לרטון. "

 11. תשובה: - חדשה- ישנה (ניגודיות מוחלטת) - חמור- אתון (ניגודיות חלקית)

 12. ו. לפניכם קטע מתוך השיר "אבא קנה לי את המנגינה הזאת" שכתב עוזי חיטמן. קראו את הקטע. רשמו כל מילה המסומנת בקטע, בטור המתאים לה בטבלה. "אבא, קנה לי את המנגינה הזאת.לא, אין אני מתכוונת,לכלי משמיע קולות.קרב אלי כה נוח,אלא אני רוצה אצליאת המנגינה. “

 13. תשובה:

 14. ניגודיות בסוגות ניתן למצוא הפכים/ ניגודיות בטקסטים שמשתמשים ברגשות, בטקסטים שרוצים להדגיש הבדלים, כגון: בשיר ובטקסט שכנוע (מאמר, נאום, עצומה, פרסומת). ז. 1. לפניכם פתגמים. הדגישו בצבע צהוב את ההפכים בכל פתגם. (יתכן שיש יותר מזוג אחד.) 2. בחרו שני פתגמים והסבירו אותם במילים שלכם. • אמור מעט ועשה הרבה. _______________________ • הוה זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. _______________________ • מוות וחיים ביד לשון. _______________________ • יפה שתיקה לחכמים, קל וחמר לטיפשים. _______________________

 15. תשובה: 1. - מעט- הרבה. - זנב- ראש. - מוות- חיים. - חכמים- טיפשים. 2. - אמור מעט ועשה הרבה. פירוש: השתדל למעט בדיבורים ולהרבות במעשים. - הוה זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים. פירוש: מוטב להיות אחרון בקבוצה של טובים ושל חכמים (וללמוד מהם), מאשר ראשון בין רעים או בין טיפשים. - מוות וחיים ביד לשון. פירוש: לדברים שאומרים יש כוח עצום. הם עלולים לגרום למוות אך גם להציל חיים. - יפה שתיקה לחכמים קל וחמר לטיפשים פירוש: השתיקה מתאימה לחכמים, ועל אחת כמה וכמה היא מתאימה לטיפשים.

 16. ח. לפניכם הפירוש של המילה "אפל" מתוך מילון "אבן שושן". סמנו את הביטוי שמפרש את המילה בעזרת ההפך שלה. אפל- חסר אור, חושך. ט. לפניכם הפירוש של המילה "הדיוט" מתוך מילון "אבן שושן". סמנו את הביטוי שמפרש את המילה בעזרת הניגוד שלה. הדיוט- פשוט, עממי, שאינו מומחה.

 17. תשובה: ח. אפל- חסר אור ט. הדיוט- שאינו מומחה

 18. חי הפסיק לבש חרוץ הפסד זול מחק קל דומה נדיב י. התאם לכל מילה במבנה הכחול, את המילה ההפוכה לה, במקום המתאים במבנה האדום.

 19. חי הפסיק לבש חרוץ הפסד זול מחק קל דומה נדיב כתב קשה שונה קמצן עצלן ניצחון יקר המשיך פשט מת תשובה:

 20. מבדק אישי

 21. לפניכם מבדק אישי, שמטרתו לבדוק את ידיעותיכם בנושא הפכים/ ניגודיות. קראו היטב את המשימות, ענו על השאלות על דף נפרד ולאחר סיום המבדק בדקו את תשובותיכם בדף התשובות שבסוף המצגת. • לפניכם קטע מתוך השיר "רחוב העצב החד סטרי" של הזמר יובל בנאי. קראו את הקטע, וענו על השאלות שאחריו. "איש אינו יודע כמוני את הלילהאיש אינו חי את הלילה, כמוניכמוני, אין איש גווע בלילהברחוב העצב החד סטריהדרך נראית לימי אמר שהדרך נראית לי?הדרך בקבוקה ומבולקקהטיפת נשימתי האחרונהלילה לילה פורשת הדרךשק עבה של דומייה אורבת" 1. מה ההפך של המילה "לילה" על- פי הטקסט? א. יום ב. אור ג. בוקר

 22. 2. מה ההפך של המילה "עצב" על פי הטקסט? א. שמחה ב. אהבה ג. כעס 3. מה ההפך של המילה "חי "על פי הטקסט? א. ישן ב. רע ג. מת 4. מה ההפך של המילה "עבה" על פי הטקסט? א. דק ב. רזה ג. קצר 5. "איש אינו יודע כמוני את הלילה". מה ההפך של המילה כמוני? א. כמוך ב. כמוהו ג. אין הפך

 23. 6. מדוע בוחר המשורר להשתמש בניגודיות בשיר זה? א. כדי להדגיש דבר וניגודו ב. כדי לעניין את הקורא ג. שתי התשובות נכונות 7. "היישר- באופן ישר, לא באלכסון, ללא סטייה ימינה ושמאלה" (אבן שושן). איזה ביטוי מפרש את המילה בעזרת ההפך שלה? א. באופן ישר ב.ללא סטייה ימינה ושמאלה ג. לא באלכסון 8. רשמו נכון/ לא נכון: א. אחד השימושים של ההפכים הוא להסביר משמעות של מילה. ___ ב. לא ניתן למצוא הפכים בפתגמים. _____

 24. 9. לפניכם המשפט: דנה ילדה שמנה ורונית ילדה רזה. מהו זוג ההפכים במשפט? ______- ______ 10. לפניכם המשפט: בהתחלה של כל שיר קיימת אקספוזיציה ובסוף השיר יש לפעמים מושר- השכל. מהו זוג ההפכים במשפט? ________-________ 11. לפניכם המשפט: בחורף תמיד קר לי ובקיץ תמיד חם לי. מהו חלק הדיבור אליו שייך זוג ההפכים חם-קר? א. שם עצם ב. תואר ג. פועל

 25. 12. לפניכם, קטע משיר הילדים "אני" של הסופרת דתיה בן דור. א. מצאו בקטע זוגות של הפכים ורשמו אותם. לִפְעָמִים אֲנִי גָּדוֹל וְלִפְעָמִים- קָטָן. לִפְעָמִים אֲנִי גִּיבּוֹר וְלִפְעָמִים- פַּחְדָן. לִפְעָמִים אֲנִי בְּיַחַד, לִפְעָמִים- לְבַד, לִפְעָמִים אֲנִי בָּאֶמְצַע לִפְעָמִים- בְּצַד. ב. מה תורם השימוש בניגודיות להעברת המסר של השיר? __________________________________________ __________________________________________.

 26. דף תשובות 1. א. 2. א. 3. ג. 4. א. 5. ג. 6. א. 7. ג. 8. א. נכון. ב. לא נכון. 9. שמנה- רזה 10. התחלה- סוף 11. ב. 12.א. גדול- קטן, ביחד- לבד. ב.השימוש בניגודיות תורם להעברת המסר, שהדובר כל הזמן משתנה. פעם הוא ככה ופעם הוא ההפך הגמור.

More Related