fagforbundets kaffekurs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAGFORBUNDETS KAFFEKURS PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS. Tema: Hele faste stillinger. Hele faste stillinger. Du finner ansatte i deltid i kvinnedominerte yrker Pleie og omsorgsektoren Skole/fritids ordninger(SFO) Hotell og restaurantbransjen Varehandel Renhold. Konsekvenser for den ansatte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAGFORBUNDETS KAFFEKURS' - alagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fagforbundets kaffekurs

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

Tema: Hele faste stillinger

hele faste stillinger
Hele faste stillinger
 • Du finner ansatte i deltid i kvinnedominerte yrker
  • Pleie og omsorgsektoren
  • Skole/fritids ordninger(SFO)
  • Hotell og restaurantbransjen
  • Varehandel
  • Renhold
konsekvenser for den ansatte
Konsekvenser for den ansatte
 • Uoversiktlig og usikker arbeidssituasjon
 • Tilfeldig arbeidstid
 • Tilfeldig inntekt
 • Påvirker fremtidig pensjon
konsekvenser for brukerne
Konsekvenser for brukerne:
 • Får lite kontinuitet i tilbudet sitt.
 • Mange ansatte å bli kjent med
 • Større risiko for feilbehandling
 • Større adferdsproblematikk som ofte fører til høyere medisinforbruk
konsekvenser for arbeidsgiver
Konsekvenser for arbeidsgiver:
 • Mye tid går bort i administrasjon –De må administrere 2 – 3 ansatte for hvert årsverk.
 • Ansettelser
 • Opplæring/veiledning
 • Informasjonsbehovet er større
fagforbundet vil ha en heltidskultur
Fagforbundet vil ha en heltidskultur
 • Det vanlige er hele stillinger
  • Økt grunnbemanning mange steder
 • Arbeidsmiljøloven gir muligheter for redusert arbeidstid ved visse vilkår.
  • Eks små barn, syke foreldre, egen sykdom
noen myter om frivillig deltid
Noen myter om frivillig deltid
 • Hvis vi får en lovhjemling for retten til hel stilling, vil det gå utover alle som ønsker å jobbe deltid
  • Retten til deltid ligger i Arbeidsmiljøloven i dag, og vil ikke forsvinne
 • Det er kvinner med små barn som jobber deltid.
  • Kvinner jobber deltid hele livet. De sosialiseres inn i deltid.
 • Jeg orker ikke mer enn 80%.
  • Hvis grunnbemanningen øker, ønsker disse og øke sin stilling til 100%
h yresidas forslag til f redusert bruken av deltid
Høyresidas forslag til å få redusert bruken av deltid
 • Utvide antall overtidstimer
 • Innføre lengre arbeidsdager i enkelte sektorer, deriblant pleie og omsorg
  • Det fører til at ordningene med langturnus ikke vil være frivillig lengre. Arbeidsgiver kan pålegge de ansatte og gå lange vakter.
venstresidas forslag til f redusert bruken av deltid
Venstresidas forslag til å få redusert bruken av deltid:
 • Styrket samarbeid med fagbevegelsen nasjonalt og lokalt i kampen mot ufrivillig deltid
 • Endringer i arbeidsmiljøloven
  • Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden.
  • Bedre bestemmelser i forhold til fortrinnsretten