Un conventional Clinical Insight engine - PowerPoint PPT Presentation

akira
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Un conventional Clinical Insight engine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Un conventional Clinical Insight engine

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
98 Views
Download Presentation

Un conventional Clinical Insight engine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ClinicalKey to nie tylko konwencjonalna wyszukiwarka To zintegrowana platforma informacji medycznej z wyszukiwarką wewnątrz wyszukiwarki Unconventional Clinical Insight engine

 2. Przy projektowaniu uwzględniliśmy 3 podstawowe wymagania użytkowników

 3. Kompletność zasobów Wiarygodna informacja Szybkie dotarcie do informacji

 4. ClinicalKey zawiera zasoby większe niż jakakolwiek inna konwencjonalna wyszukiwarka. Zasoby pokrywają wszystkie możliwe specjalności medyczne. W bazie znajdziemy min: OVER 1000 BOOKS on-line


 5. OVER 500 JOURNALS on-line

 6. OVER 9000 PROCEDURAL VIDEOS on-line

 7. Ogromna liczba zasobów i wymagania dotyczące szybkiego dostępu wymusiły zastosowanie unikalnej technologii. UNIQUE TECHNOLOGY

 8. Zawartośc bazy ClinicalKey została stagowania przy użyciu nowej będącęj wyłączną własnością Elseviertaxonomii: ElsevierMergedMedicalTaxonomy

 9. Nowa taxonomiaEMMeT wykorzystuje inne znane taxonomie jak MeSH, Snomed, ICD , a dodatkowo rozumie kliniczne pojęcia. Dzięki temu ClinicalKeyznajuje odpowiedzi nie tylko wg słowa – klucza ale także potrafi odnaleźć inne powiązane z wyszukiwanym tematem pojęcia, które są pomijane przez konwencjonalne wyszukiwarki.

 10. Prosty interface z jednym oknem wyszukiwania

 11. Założenie indywidualnego konta na ClinicalKey pozwoli uzyskać zdalny dostęp z każdego komputera , ipada, iphone’a z dostępem do sieci. Własne konto pozwoli zapamiętywać wyszukiwania a także przygotowywać gotowe prezentacje PowerPoint z wykorzystaniem zasobów ClinicalKey

 12. Po zarejestrowaniu otrzymujemy zakładkę „My ClinicalKey”, w której będziemy mieli dostęp do zapisanych przez nas wyszukiwań, źródeł, prezentacji ppt .

 13. Z zasobów ClinicalKey możemy korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze dzięki zakładkom na górze strony możemy mieć dostęp bezpośrednio do interesujących nas źródeł : czasopism, książek, wytycznych, ulotek dla pacjentów, bazy danych leków i multimediów.

 14. Po kliknięciu zakładki „Journals” 501 !!! Otrzymujemy dostęp do pełnych tekstów czasopism. W bazie są umieszczane najnowsze oraz poprzednie wydania każdego czasopisma.

 15. 1000 !!! Po kliknięciu zakładki „Books” otrzymujemy dostęp do pełnych tekstów 1 000 książek.

 16. W podobny sposób możemy korzystać z pozostałych zasobów ClinicalKey : wytycznych, ulotek dla pacjentów, bazy danych leków, multimediów oraz CME (ContinuingMedicalEducation)

 17. Drugi sposób wyszukiwania polega na użyciu okna wyszukiwania , w które wpisujemy interesujący nas temat, problem, zagadnienie.

 18. Już po wpisaniu kilku liter baza pokazuje nam listę skorelowanych tematów którymi możemy być zainteresowani. Pojedynczy przycisk wyszukiwania przeszukuje wszystkie 12 rodzajów źródeł dostępnych na ClinicalKey

 19. Otrzymujemy zwrotnie listę źródeł na „KeyResultsPage”.

 20. Wyniki wyszukiwania możemy zawęzić poprzez wybór typu źródła, specjalności oraz rodzaju opracowania. Możemy także określić zakres czasowy publikacji

 21. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza.

 22. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza.

 23. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza.

 24. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza.

 25. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza.

 26. Przy wyszukiwaniu informacji nt. konkretnych jednostek chorobowych ClinicalKey zaproponuje nam zwrotnie informacje , które są uszeregowane zgodnie z tokiem pracy lekarza. Jeśli znaleźliśmy interesujące nas źródło wystarczy jedno kliknięcie i mamy dostęp do jego treści.

 27. Po lewej stronie znajdziemy zawsze spis treści danego źródła, który pozwoli nam jednym kliknięciem dotrzeć do najbardziej interesującego rozdziału Spis treści Wyniki wyszukiwania możemy jednym kliknięciem przycisku „+” zapisać w „Reading List”, które jest dostępne po założeniu indywidualnego konta na ClinicalKey.

 28. Funkcja „Reading List” pozwoli nam powrócić do interesującego nas źródła bez konieczności ponownego wyszukiwania co pozwoli nam zaoszczędzić czas

 29. ClinicalKey posiada funkcje które jeszcze bardziej pozwolą zaoszczędzić nasz czas. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdziemy dane w postaci zdjęć, tabel, grafów i chcielibyśmy użyć ich w prezentacji Clinicalkey zrobi to za nas. Wystarczy kliknąć przycisk „+” przy funkcji „Presentation” i zapisujemy zdjęcie do dalszego użycia.

 30. Po otwarciu funkcji „Presentation Maker” jednym przyciskiem „Export to PowerPoint” uruchamiamy dynamiczną prezentację gotową do podzielenia się z innymi

 31. ClinicalKey automatycznie dołącza informacje dotyczące cytowania i praw autorskich danego źródła

 32. W bazie ClinicalKey znajdziemy opis wielu procedur medycznych, w tym chirurgicznych, z których ponad 9000 zostało opracowanych w formie video. Opis procedury zawiera wprowadzenie, wskazania, przeciwskazania, opis techniki i informacje o wynikach oraz ew. komplikacjach.

 33. PODSUMOWANIE • Największy dostępny w jednym miejscu zakres źródeł • Najszybszy możliwy sposób dotarcia do informacji • Najbardziej trafne odpowiedzi • Wyłącznie wiarygodna informacja on-line