Ministerul agriculturii i industriei alimentare
Download
1 / 18

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Aspectele gestionării resurselor umane în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Raportor – Valentina Furdui , Şef al Direcţiei Control General şi Serviciul Uman 20 martie 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare' - akio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerul agriculturii i industriei alimentare

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Aspectele gestionării resurselor umane în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

Raportor – Valentina Furdui,

Şef al Direcţiei Control General

şi Serviciul Uman

20 martie 2008


Ministerul agriculturii i industriei alimentare1
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Poziţia consultantului responsabil de

resurse umane până la data de 1. 06. 07

Ministru

Direcţia Control General si Serviciul Uman

Consultantul responsabil

de resurse umane


Atribu iile func ionale ale consultantului responsabil de resursele umane
Atribuţiile funcţionale ale consultantului responsabil de resursele umane

 • Elaborarea ordinelor cu privire la personal;

 • Evidenţa carnetelor de muncă şi dosarelor personale;

 • Serviciul secret;

 • Evidenţa militară.


Proiectul Politici Agricole – resursele umaneasistenţă în activităţile de restructurare şi fortificare în cadrul Ministerului

Proiectul Politici Agricole (PPA)- lansat în august 2006, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Una din sarcinile PPA – acordarea asistenţei Ministerului în dezvoltarea sistemului de MRU. Au fost efectuate 2 studii privind:

1. Evaluarea capacităţilor resurselor umane în cadrul Ministerul;

2.Evaluarea sistemului de MRU în cadrul Ministerului.


I studiul efectuat de ppa privind evaluarea capacit ilor resurselor umane
I. Studiul efectuat de PPA privind resursele umaneevaluarea capacităţilor resurselor umane

Scopul studiului– determinarea necesităţilor de instruire şi dezvoltare profesională a angajaţilor Ministerului.

Rezultatele studiuluise utilizează în scopul identificării şi valorificării capacităţilor personale şi profesionale ale angajaţilor.


Tehnici metodologice utilizate n cadrul studiului privind evaluarea capacit ilor resurselor umane
Tehnici metodologice utilizate în resursele umanecadrul studiului privind evaluarea capacităţilor resurselor umane:

 • Personale:caracteristici comportamentale; caracteristici ale personalităţii; aptitudini şi abilităţi de învăţare;

 • Profesionale:capacităţi, deprinderi, studierea CV-urilor individuale; discuţii în cadrul direcţiilor; evaluarea produselor direcţiilor (politici, practici, reglementări); evaluarea rezultatelor politicilor.

 • Instituţionale:Evaluarea culturii corporative, tehnologiilor manageriale; prezenţa tehnologiilor pentru realizarea obiectivelor de elaborare şi coordonare a politicilor; mediul instituţional.


Ii studiul efectuat de ppa privind evaluarea sistemului de management al resurselor umane
II. Studiul efectuat de PPA privind resursele umaneevaluarea sistemului de management al resurselor umane

Scopul studiului– analiza politicilor şi practicilor de personal utilizate, identificarea problemelor şi deficienţelor la nivel de sistem şi elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea sistemului de MRU existent.

Rezultatele studiului– s-a recomandat crearea Serviciului resurse umane (3 persoane) şi îmbunătăţirea sistemului de gestionare a resurselor umane şi a instrumentelor de lucru cu personalul.


Compartimentele mru analizate
Compartimentele MRU analizate: resursele umane

 • Planificarea resurselor umane;

 • Procesul de angajare;

 • Sistemul de motivare;

 • Sistemul de dezvoltare şi instruire;

 • Sistemul de remunerare;

 • Sistemul de evaluare a performanţelor profesionale.


Ministerul agriculturii i industriei alimentare2
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare resursele umane

Poziţia Serviciului Resurse Umane în organigrama Ministerului la etapa actuală

Ministru

Direcţia Control General şi Serviciul Uman

Serviciul Resurse Umane

Şef al serviciului

2 Consultanţi (PPA)


Documentele elaborate de serviciul resurse umane n lucrul cu personalul
Documentele elaborate de Serviciul resursele umaneresurse umane în lucrul cu personalul:

 • Regulamentul Serviciului resurse umane;

 • Programul de Orientare Profesională pentru colaboratorii Ministerului;

 • Fişele de post;

 • Planul de instruire profesională pentru colaboratorii Ministerului pentru I semestru al anului 2008;

 • Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor Ministerului şi Criteriile generale de evaluare;

 • Buletinul Informativ lunar.


Regulamentul serviciului resurse umane
Regulamentul Serviciului resurse umane resursele umane

Regulamentul Serviciului resurse umane a fost elaborat în conformitate cu Concepţia cu privire la politica de personal în Serviciul public aprobat prin HP nr. 1227 din 18.07.02 şi HG nr. 724 din 13.06.03 cu privire la Serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a acestuia.


Programul de orientare profesional
Programul de Orientare Profesională resursele umane

Scopul programului de orientare profesională– informarea colaboratorilor Ministerului şi noilor angajaţi despre cele mai importante procese şi sisteme de management al resurselor umane.


Programul de orientare profesional include informa ii cu privire la
Programul de orientare profesională resursele umaneinclude informaţii cu privire la:

 • Informaţii generaledespre Minister – scurt istoric, misiunea şi funcţiile lui, structura organizatorică, instituţiile subordonate, sărbătorile profesionale;

 • Angajarea– recrutarea şi selecţia personalului, fişa postului, dosarul personal, promovarea, regimul de muncă şi de odihnă;

 • Salarizarea– structura sistemului de salarizare, concediile anuale şi sociale, pensiile de asigurări sociale de stat;

 • Instruirea şi dezvoltarea profesională;

 • Evaluarea performanţelor profesionale. Atestarea;

 • Drepturile şi obligaţiunile Ministerului şi ale funcţionarilor publici;

 • Securitatea, protecţia şi igiena muncii;

 • Disciplina muncii;

 • Încetarea serviciului public. Concedierea.


Planul de instruire profesional
Planul de instruire profesională resursele umane

A fost utilizată o metodă nouă de elaborare a Planului de instruire profesională, pe baza repartizării chestionarelor de identificare a necesităţilor de instruire tuturor colaboratorilor Ministerului, studierii şi structurării informaţiei obţinute.


Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor MAIA şi Criteriile generale de evaluare

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor Ministerului se face lunar, în baza criteriilor generale stabilite în anexa Regulamentului, în scopul facilitării procesului de acordare obiectivă a sporului la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră.


Buletinul informativ
Buletinul informativ individuale ale angajaţilor MAIA

În scopul dezvoltării comunicării interne, lunar se elaborează un buletin informativ, care informează colaboratorii despre politicile de personal aplicate, instruirile oferite, noutăţile din activitatea Ministerului, anunţuri şi alte informaţii utile.


Propuneri n adresa guvernului rm
Propuneri în adresa Guvernului RM: individuale ale angajaţilor MAIA

 • Crearea de urgenţă a unui organ central autonom care să elaboreze politicile de personal, să coordoneze activitatea serviciilor de resurse umane din cadrul autorităţilor publice centrale şi să ofere consultanţă în domeniu.

 • Organizarea întrunirilor lunare sau trimestriale cu şefii serviciilor resurse umane, în scopul schimbului de experienţă, consultării şi discutării problemelor apărute în procesul de lucru, informatizării privind noile practici.

 • Crearea unei baze de date unice privind evidenţa funcţionarilor publici , la care să aibă acces toţi şefii serviciilor resurse umane din cadrul autorităţilor publice centrale.

 • Organizarea deplasărilor în ţările europene, pentru a studia practica lor în procesul de aderare şi post aderare la UE.


ad