Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act - PowerPoint PPT Presentation

akiko
medarbetarunders kning 2010 resultat sittning 2 choose act n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act
96 Views
Download Presentation

Medarbetarundersökning 2010 Resultat Sittning 2 : Choose - Act

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Medarbetarundersökning 2010Resultat Sittning 2 :Choose - Act Space Systems Division

  2. Planning • Managers training – Presentation/Education TNS SIFO Solna: September 3 Kiruna: September 6 • Workshops All employees have seen results: Action Plans deadline: Follow up on action plan: Delivery results: September 7 October 15 November 30 Ongoing (more information will be sent out)

  3. How to read the results – Model for changeProblem solution wheel Sittning 1 1. Look Bring all thefacts on the table 2. Think List all thereasons 3. Choose List all possiblesolutions and choose the best 4. Act Actions Responsibility When? Sittning 2

  4. <Space division>ACTION PLAN

  5. Kommentarer Sittning 2 • Motivation : • står sig bra i divisionen jämfört med Sverige (80% mot 76%) , men S/C avd ligger lite lägre (44% motiverade jämfört med 58% i SSD) • Samarbete : • Ta upp tekniska luncher/seminarium • Driva på teknisk utveckling • Affärsinfomöte • Org affektivitet : • Organisation är anpassad för en större division • Ingen organisations förändring sker nu, men vad kan göras vid sidan av? Lean? Hitta processer? • Hinder (onödiga arbetsuppgifter): • Styrgrupper (upplevs som mycket tid spenderas varje månad) • Tidsskrivning/agresso • Den upplevda onödiga arbetsuppgiften är kanske en brist från management att inte lyfta fram syftet/målet i arbetsuppgiften

  6. Kommentarer Sittning 2 • Hinder forts : • Det verkar som rösterna på onödiga arbetsuppgifter kommer från avdelningarna (inte ledningsgruppen); ta upp det i avdelningarna • Medarbetarna jobbar bra i projekt, men de uppgifter som kommer från linjen upplevs ofta som ”onödiga”, ”jobbiga”. • Riktlinjer/mål • Alla känner till 10%, men inte de andra två målen 2010 • Förnyelseklimat (Mycket viktigt att värna!) • Uppmuntra förnyelse, nya idéer • Patenter-driva vidare • Uppföljning – inte låta förslag bara rinna ut i sanden • Ta aktiva beslut om att driva eller inte driva vidare

  7. Kommentarer Sittning 2 • Projektkultur : • Aktiviteter som drivs som ett projekt på SSD fungerar bra. Parallella uppgifter/aktiviteter driver ofta ut i tiden, får inte prioritet-uppföljs inte och kräver eldsjälar för framsteg • Medarbetarna jobbar bra i projekt, men de uppgifter som kommer från linjen upplevs ofta som ”onödiga”, ”jobbiga”. • Vi har inget bra SYSTEM för att få saker att bli gjorda/uppföljda : fundera på att ta fram en metod-system-backlog….. • Förtroende • Normalt att det är uselt på företagsledningsnivå • AKUT att jobba med det dåliga resultatet på divisionsledningsnivå för att lyfta det • Retablera kontakten med divisionen-för stort gap idag : organisera månatliga infomöten (försälningsprocessen, affärer, RS strategi)

  8. To have in mind… • What do we want to achieve? What are the main challenges? • Focus on most important slides • Prioritise - Select a few activities that really can make a difference and reach visible effects • Search for the concrete underlying causes to issues/problems. Ask Why? In what way? In which situations? Examples? • Do not get caught up in figures – see the trends • Do not get caught up in discussions on the merits, or otherwise, of a question. • “Park” off-topic items – focus on what you can influence • Actions shall be integrated in the Business Plan