ljubljana 11 julij 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomski izzivi 2008 Fiskalna gibanja in politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomski izzivi 2008 Fiskalna gibanja in politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ekonomski izzivi 2008 Fiskalna gibanja in politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Ljubljana, 11. julij 2008. Ekonomski izzivi 2008 Fiskalna gibanja in politika. Mateja Peternelj Sodelavci: Barbara Knapič, Jasna Kondža , Maja Kersnik, Dušan Kidrič, Ana Murn. IZBOLJŠANJE JAVNOFINANČNEGA POLOŽAJA V EMU. Vir podatkov: Eurostat Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomski izzivi 2008 Fiskalna gibanja in politika' - akeem-mooney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ljubljana 11 julij 2008
Ljubljana, 11. julij 2008

Ekonomski izzivi 2008Fiskalna gibanja in politika

Mateja Peternelj

Sodelavci: Barbara Knapič, Jasna Kondža, Maja Kersnik, Dušan Kidrič, Ana Murn

izbolj anje javnofinan nega polo aja v emu
IZBOLJŠANJE JAVNOFINANČNEGA POLOŽAJA V EMU

Vir podatkov: Eurostat

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

vpliv ugodnih gospodarskih razmer in diskrecijskih dejavnikov
VPLIV UGODNIH GOSPODARSKIH RAZMER IN DISKRECIJSKIH DEJAVNIKOV

Vir podatkov: Eurostat

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

konsolidacija javnih financ v sloveniji po letu 2000
KONSOLIDACIJA JAVNIH FINANC V SLOVENIJI PO LETU 2000

Vir podatkov: SURS. Preračun UMAR.

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

zni evanje primanjkljaja sektorja dr ava
ZNIŽEVANJE PRIMANJKLJAJA SEKTORJA DRŽAVA

Vir podatkov: SURS. Preračun UMAR.

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

proticikli no naravnana fiskalna politika postala tudi restriktivna
PROTICIKLIČNO NARAVNANA FISKALNA POLITIKA POSTALA TUDI RESTRIKTIVNA

Vir podatkov: Ministrstvo za finance

zni anje dolga sektorja dr ava
ZNIŽANJE DOLGA SEKTORJA DRŽAVA

Vir podatkov: SURS. Preračun UMAR.

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

ukrepi za pove anje u inkovitosti javnofinan nih prihodkov in odhodkov
UKREPI ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV IN ODHODKOV
 • spremembe na področju obdavčitve
  • delo (dohodnina)
  • kapital (davek na izplačane plače, davek na dobiček)
  • premoženje
 • enotna valorizacija socialnih transferjev,

razen pokojnin

 • zaostritev pogojev za prejemanje:
  • denarnih nadomestil za brezposelne
  • denarnih socialnih pomoči
sprememba dav ne obremenitve prebivalstva in gospodarstva
SPREMEMBA DAVČNE OBREMENITVE PREBIVALSTVA IN GOSPODARSTVA

Vir podatkov: SURS, DURS. Preračun UMAR.

u inkovitost socialnih izdatkov
UČINKOVITOST SOCIALNIH IZDATKOV

Vir podatkov: Eurostat

Opomba: Podatki za leto 2005, razen delež izdatkov za Portugalsko za leto 2004.

pri akovano pove anje javnofinan nih odhodkov do leta 2050 povezano s staranjem prebivalstva
PRIČAKOVANO POVEČANJE JAVNOFINANČNIH ODHODKOV DO LETA 2050, POVEZANO S STARANJEM PREBIVALSTVA

Vir podatkov: Evropska komisija

klju ni izzivi fiskalne politike v prihodnje
KLJUČNI IZZIVI FISKALNE POLITIKE V PRIHODNJE
 • Ohraniti javnofinančno vzdržnost
  • v spremenjenih makroekonomskih razmerah
 • Izboljševati kakovost javnih financ
 • v pogojih globalizacije
 • glede na predvidene demografske trende
spremembe na strani prihodkov
SPREMEMBE NA STRANI PRIHODKOV

Vir podatkov: SURS. Preračun UMAR.

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

spremembe na strani odhodkov
SPREMEMBE NA STRANI ODHODKOV

Vir podatkov: SURS. Preračun UMAR.

Opomba: ESA 95, celotni sektor država.

zapiranje proizvodne vrzeli
ZAPIRANJE PROIZVODNE VRZELI

Vir podatkov: SURS (dejanska rast BDP), Ministrstvo za finance (potencialna rast BDP).