filmfyn dk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FilmFyn.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
FilmFyn.dk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
akeem-hicks

FilmFyn.dk - PowerPoint PPT Presentation

67 Views
Download Presentation
FilmFyn.dk
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FilmFyn.dk usability vurdering

 2. Hvem er FilmFyn? • Ejes af de fynske kommuner • Hovedformål • At få filmproduktion til Fyn og skaffe økonomisk støtte til producenterne • Skabe forbindelse mellem produktion, leverandører, fagfolk, statister og offenlige myndigheder

 3. FilmFyn.dk • To primære målgrupper: • Producenter som planlægger filmoptagelser • Mulige deltagere i produktionen; leverandører, statister, osv. • Funktionalitet: • Generel information om FilmFyn • En database med information om virksomheder og individer på Fyn, som er interesserede i at deltage i filmproduktioner

 4. Sitets styrker • Sitet er overskueligt • Den grundlæggende information om FilmFyn forefindes generelt på sitet

 5. Generelle svagheder • Sitet kan ikke bruges i alle browsere (faktiskt kun i orden i Explorer, Windows) • Formålet fremstår ikke klart på forsiden • Henvendelsen til målgrupperne er ikke tydelig • Navngivning og tekstformidling er problematiske

 6. Svagheder: Databasen (1) • Søgning: • ”Usynlig” på forsiden • Snævre søgemuligheder • Gentagelser i resultater • Oprettelse: • Skjult bag begrebet ”Database” • Vejledning bliver ikke læst • Under folden • Formularen bryder mange konventioner

 7. Svagheder: Databasen (2) • Rettelser • Ser ud til at være åbent for alle • Stiller krav til eftersyn hos FilmFyn • Forringer tillid • Intern arbejdsgang • Langt fra automatiseret • Generelt • Brug af begrebet ”database” er problematiskt • Mangler feedback til brugeren

 8. Vores forslag til strategi

 9. Vores forslag til strategi

 10. Vores virkelige forslag (1) På kort sigt: • Forsiden redesignes • Tydligere henvisning til oprettelse og søgning • Bedre begreber (fx. over database) • Fritekstsøgning skulle søge i al information • Skal kunne bruges i alle browsere • Overstående testes

 11. Vores virkelige forslag (2) På lang sigt: • Samtlige begreber og overskrifter skal revurderes og testes • Procedure for oprettelse i databasen omprogrammeres • Procedure for rettelser i databasen omprogrammeres • Det færdige site testes

 12. Vores budget

 13. Reflektioner • Vi fik ikke fat i de præcise målgrupper • Brugere og superbrugere • Usability eksperter på godt og ondt • Metoderne som helhed giver et godt overblik over problemer og fordele • Forskelligt hvor meget vi fik ud af hver metode

 14. Metoder styrker / svagheder Brugere Eksperter