Lähihoitajaksi kouluttautuminen - PowerPoint PPT Presentation

l hihoitajaksi kouluttautuminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lähihoitajaksi kouluttautuminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lähihoitajaksi kouluttautuminen

play fullscreen
1 / 12
Lähihoitajaksi kouluttautuminen
148 Views
Download Presentation
akasma
Download Presentation

Lähihoitajaksi kouluttautuminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lähihoitajaksi kouluttautuminen Soili Nevala, suunnittelija Suomen lähi- ja perushoitajaliitto 23.2.2010

 2. Lähihoitajan peruskoulutus tuottaa ammattilaisia sosiaali- ja terveysalalle • Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan perusammattitaito ja koulutusohjelman mukainen erityisosaaminen. • Lähihoitaja voi työllistyä moniammatillisiin työryhmiin sekä itsenäisyyttä ja vastuuta edellyttäviin alan tehtäviin. ( päiväkodit, kotihoito, vanhusten hoito, vammaistyö, sairaalat, hammaslääkäriasemat…)

 3. Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja Toisen asteen tutkinto on 3-vuotinen, 120 opintoviikkoa Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ammatillisesta tutkinnon osasta; • Kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen Sekä yhdestä valinnaisesta koulutusohjelmasta. • Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma • Ensihoidon koulutusohjelma • Kuntoutuksen koulutusohjelma • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma • Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma • Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma • Suun terveydenhoidon koulutusohjelma • Vammaistyön koulutusohjelma • Vanhustyön koulutusohjelma

 4. Lähihoitajan koulutus • Tutkintoon sisältyy paljon valinnaisuutta, kuten mahdollisuus ottaa opintoja muista koulutusohjelmista, alan tutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista • Tutkinnon rinnalla voi suorittaa ylioppilastutkinnon tai toisen ammatillisen tutkinnon. On mahdollista on suorittaa myös kolme tutkintoa lähihoitaja +lukio+ ylioppilastutkinto. Tällöin koulutusaikaa on hyvä varata n. 4 vuotta • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa yleisen jatkokoulutuskelpoisuuden korkeakouluopintoihin

 5. Työssäoppiminen • Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy 29 opintoviikkoa työssäoppimista. Työssä työpaikoilla, aidossa työympäristössä, opitaan osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta. • Opiskelu on monimuotoista tenttien ja tehtävien rinnalla toteutetaan erilaisia toiminnallisia projekteja, käytännön hoitotyötä harjoitellaan opetusluokissa. Opiskelu ei ole vain kirjojen parissa puurtamista !

 6. Ammattiosaamisen näytöt • ”Nuorten” ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä oikeilla työpaikoilla käytännön työtä tekemällä. • Työn tekemisen osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana.

 7. Ammatillinen peruskoulutus • Nuoret peruskoulun päättävät ja ylioppilaat hakevat ammatilliseen peruskoulutukseen toisen asteen yhteishaussa keväällä ja syksyllä (Huom! Täydennyshaut, mikäli opiskelupaikkoja jää vapaaksi). • Vuoden 2010 hakuaikataulu: Kevään haku: 1.3.-19.3.2010 Täydennyshaku: 12.7.-23.7.2010 Syksyn haku: 29.9.-8.10.2010

 8. Oppisopimuskoulutus • Lähihoitajan tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. • Oppisopimuskoulutuksessa painottuu työn tekeminen. • Teoriaopinnot suoritetaan alan ammatillisessa oppilaitoksessa ja ne täydentävät työssäoppimista. • Opiskelija sitoutuu tekemään työtä ja opiskelemaan saman aikaisesti. Työstä maksetaan palkkaa. • Oppisopimusopiskelu sopii itsenäisille ja ” työtä pelkäämättömille” ihmisille

 9. Edellytyksenä on sopiva työpaikka • Oppisopimuksen aloittamisen edellytyksenä on sopiva työpaikka. Suuri osa oppisopimuksista solmitaan siten, että opiskelusta kiinnostunut ehdottaa työnantajalle oppisopimuksen tekemistä.  • Kun oppisopimuspaikka on löytynyt, otetaan yhteyttä oppisopimuskoulutuksen järjestäjään, esimerkiksi paikalliseen oppisopimuskeskukseen tai – toimistoon. • Oppisopimuskeskuksen/-toimiston koulutustarkastaja ohjaa oppisopimuksen solmimisessa.

 10. Lähihoitajaksi näyttötutkinnolla • Aikuiset voivat hakeutua suorittamaan lähihoitajan tutkintoa näyttötutkintona. • Näyttötutkinto pitää sisällään työelämässä suoritetut tutkintotilaisuudet. Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan työn tekemisellä. • Tutkinnon suorittajat osallistuvat sosiaali- ja terveysalalla pääsääntöisesti tutkintoon valmistavaan koulutukseen. ( vähintään 80 ov, jos ei ole alan aikaisempaa koulutusta)

 11. Uudet tutkinnon perusteet • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2010 • Tutustu tutkinnon perusteisiin - www.oph.fi

 12. Kysy lisää • Voit olla yhteydessä meihin esimerkiksi arvostan.fi –sivujen ”Kysy meiltä” osion kautta!