klimaatverandering n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klimaatverandering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Klimaatverandering - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Klimaatverandering. ANW module klimaatverandering Leerjaar 2012 - 2013. Inleiding. - Introductiefilmpje DVD versterkt broeikaseffect - laten zien website www.expeditiebroeikaswereld.nl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klimaatverandering' - akasma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klimaatverandering
Klimaatverandering

ANW module klimaatverandering

Leerjaar 2012 - 2013

inleiding
Inleiding

- Introductiefilmpje DVD versterkt broeikaseffect

- laten zien website www.expeditiebroeikaswereld.nl

- In computerruimte werken aan opdrachten bij het onderdeel “broeikaseffect” van de website expeditiebroeikaswereld

huiswerk
Huiswerk:

L tekst “broeikaseffect”

M opdracht 1 t/m 7 bij “broeikaseffect”

Lz tekst “klimaat A-Z”

M opdracht 1 t/m 7

ori ntatie
Oriëntatie
 • Welke gevolgen kan klimaatverandering in de 21e eeuw hebben voor de mens?
inleiding h3
Inleiding H3
 • Klassikaal lezen inleiding blz.88
vulkanisme
Vulkanisme:
 • stof
 • Reflectie
 • luchttemperatuur lager
zeestromen
Zeestromen:

B.v. El Nino

Tijdelijke klimaatverandering

Neerslagpatronen verstoord

zonneactiviteit
Zonneactiviteit:
 • Cyclus van 11 jaar
 • Zon actief bij veel zonnevlekken
 • Meer straling, warmer op aarde
slide12
KNMI
 • 1e helft 20e eeuw:
  • hogere temperatuur door:
   • Geringe vulkanische activiteit
   • Toename zonneactiviteit
   • Warm water Grote Oceaan
 • 2e helft 20e eeuw:
  • Hogere temperatuur ondanks:
   • Meer vulkaanuitbarstingen
   • Zelfde zonneactiviteit
   • Fig 3.5
huiswerk1
Huiswerk:
 • Lz par 3.1 De geschiedenis herhaalt zich tot De rol van de mens
 • M 6, 7 b t/m e, 8, 9, 10
opkomst en ontwikkeling landbouw
Opkomst en ontwikkeling landbouw
 • Ontbossing
  • V.a. 8.000 jr geleden: Natuurlijke bossen en graslanden verdwenen
  • Minder CO2 omgezet in O2
 • Toename natte rijstteelt en irrigatie (fig 3.6)
  • Bij rotting komt methaan vrij
  • Meer methaan in atmosfeer
  • Sterk broeikasgas (21 keer sterker dan CO2)
bevolkingsgroei en industrialisatie
Bevolkingsgroei en industrialisatie
 • Door bevolkingsgroei gestegen energieverbruik
 • Industriële revolutie: toename verbranding fossiele brandstoffen
toenemende mate verstedelijking
Toenemende mate verstedelijking
 • Invloed temp op stadsklimaat:
 • 1 minder (regen)water
 • 2 warmte in steen
 • 3 kleiner albedo
 • 4 vliegverkeer uitlaatgassen
 • 5 hoger energieverbruik / eigen warmte
 • 6 verwarming / airconditioning
huiswerk volgende keer
Huiswerk volgende keer:
 • Lz par 3.1 De rol van de mens
 • M 11 t/m 17
3 2 gevolgen klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden
3.2 Gevolgen klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden
 • Landen die onder of dicht bij de zeespiegel liggen zullen de gevolgen van klimaatverandering als eerste merken.
 • Nederland
 • Bangladesh
risico s klimaatverandering
Risico’s klimaatverandering
 • IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
 • Onderdeel VN
 • In kaart brengen van de risico’s van klimaatverandering
 • Honderden deskundigen uit diverse landen
ipcc evaluatie wetenschappelijk onderzoek
IPCC: Evaluatie wetenschappelijk onderzoek:
 • Waterbalans: smelten landijs / uitzetten zeewater
 • Ecosystemen: bedreiging biodiversiteit
 • Kwetsbaarheid kustgebieden: erosie, overstroming
 • Landbouw en visserij: productiviteit
 • Industrie: relatie versterkt broeikaseffect
 • Gevaren voor de gezondheid
computermodellen
Computermodellen
 • Scenario’s, voorspellingen
 • Inschatten risico’s klimaatverandering
 • Klimaatmodel Michael Mann basis IPCC
 • Hockeystickgrafiek (fig 3.11):
 • Suggestieve grafiek
 • Twijfel aan zeer sterk aandeel van de mens
fig 3 12 en 3 13
Fig 3.12 en 3.13
 • Scenario’s ondanks onzekerheden basis klimaatbeleid
 • Bij maatregelen kijken naar haalbaarheid plannen
 • Forecasting: het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen op grond van historische trends
 • Backcasting: het formuleren van een toekomstverwachting die moet leiden tot het trekken van conclusies voor het heden
gevolgen klimaatverandering bangladesh
Gevolgen klimaatverandering Bangladesh
 • Meer overstromingen door:
  • Zeespiegelstijging
  • Hogere afvoer en grotere verschillen in het debiet van rivieren
  • Toenemende kans op tropische stormen
 • Veel schade aan landbouwgronden
 • Groot aantal slachtoffers
kosten
Kosten
 • Met internationale hulp (kleinschalige) waterprojecten uitvoeren tegen overstromingen
 • Rekening houden met lokale situatie (fig 3.19)
moesson
Moesson
 • Meeste overlast in de zomer tijdens het regenseizoen
 • Moessons zorgen voor veel neerslag en overstroming rivieren
 • Tropische stormen zorgen voor vloedgolven langs kust
huiswerk2
Huiswerk:
 • L par 3.1
 • Lz par 3.2
 • M 19 t/m 23
gevolgen klimaatverandering voor nederland
Gevolgen klimaatverandering voor Nederland
 • deltacommissie
 • Filmpje http://www.deltacommissie.com/film
gevolgen nederland
Gevolgen Nederland
 • Voorspellingen KNMI:
  • Stijging zeespiegel tot 2100: 35 – 85 cm
  • Stijging temp: 2 – 4 ºC
 • Toenemende kans op overstromingen
 • Verzilting landbouwgrond kustgebieden
 • Nadelige gevolgen voor drinkwaterwinning door stijging zoutwaterspiegel
maatregelen nederland
Maatregelen Nederland:
 • Kustverdediging
 • Deltawerken
 • Dijkaanleg
  • Zeedijken; kustgebieden
  • Rivierdijken; binnenwateren
 • Dijkverzwaring en dijkverhoging
  • A.g.v. hogere waterstanden rivieren
  • Zandsuppleties langs kust om kustlijn te handhaven
maatregelen nederland1
Maatregelen Nederland:
 • Ruimte voor de rivier
  • Veiligheid en behoud ruimtelijke kwaliteit
 • Bergen overtollig water
 • Bouwen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen worden verwacht
 • Toewijzen overloopgebieden
 • Aanleg nevengeulen
 • Herinrichting rivierengebied
huiswerk3
Huiswerk:
 • L par 3.1
 • Lz par 3.2
 • M 24 t/m 28 en extra opdracht (nu in de les):
 • Ga naar www.deltacommissie.nl .
 • Bekijk de samenvatting en aanbevelingen.
 • Vat kort aanbeveling 9, 10 en 11 van de Deltacommissie samen. Deze gaan over het rivierengebied, de Rijnmond en het IJsselmeergebied.
par 3 3 positieve en negatieve gevolgen van klimaatverandering
Par 3.3 Positieve en negatieve gevolgen van klimaatverandering
 • Zelf doorlezen en presentatie voorbereiden a.h.v. fig 3.20
 • M 29 t/m 38