slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K oło W olontariatu działa w naszej szkole od września 2008 roku. PowerPoint Presentation
Download Presentation
K oło W olontariatu działa w naszej szkole od września 2008 roku.

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

K oło W olontariatu działa w naszej szkole od września 2008 roku. - PowerPoint PPT Presentation

akasma
97 Views
Download Presentation

K oło W olontariatu działa w naszej szkole od września 2008 roku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Pomoc innym jest naszym wielkim sukcesem” Koło Wolontariatu działa w naszej szkole od września 2008 roku. W swoich działaniach staramy się pomagać zarówno uczniom naszej szkoły jak i osobom spoza niej, a takżezwierzętom z radomszczańskiego schroniska.

  2. Co robimy? • Organizujemy pomoc w nauce w świetlicy środowiskowej • Organizujemy zbiórki na rzecz osób potrzebujących i zwierząt ze schroniska • Współpracujemy z fundacją „Dziewczynka z zapałkami” • Współpracujemy z Samorządem Uczniowskim • Od września zaplanowaliśmy pomoc osobom starszym • mieszkającym na naszym osiedlu. Zachęcamy Was do czynnego udziału w zaplanowanym projekcie

  3. Zbiórka żywności przeprowadzona w maju 2010 roku w ramach VI Dnia Dobrych Uczynków . Akcja została zorganizowana przy współpracy z ekologiczną fundacją „Arka”.

  4. Zbiórka karm dla zwierząt ze schroniska, przeprowadzona w maju 2010 roku w ramach VI Dnia Dobrych Uczynków.

  5. Od września 2009 roku zbieramy plastikowe nakrętki, które przeznaczane są na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z naszego miasta i jego okolic.

  6. W jaki sposób współpracujemy z Samorządem Uczniowskim ? • 25 listopada 2010 roku zorganizowaliśmy dyskotekę , • z której dochód został przekazany na potrzeby chorych dzieci. • Włączamy się w projekt „Pomocna dłoń – starsi młodszym”

  7. Nasza szkoła od 2008 roku czynnie współpracuje z fundacją „Dziewczynka z zapałkami”, która ma na celu poprawę warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Jedną z akcji mających na celu zdobycie pieniędzy dla podopiecznych fundacji jest sprzedaż „baśniowych zapałek”. Odbywająca się w jeden weekend w miesiącu w marketach. Podczas akcji wolontariusze oferują swoją pomoc w pakowaniu zakupów. Za pośrednictwem fundacji odbywa się także sprzedaż kartek okolicznościowych w naszej szkole i poza nią.

  8. Mamy nadzieję , że przybliżając Wam pracę SKW zachęciłyśmy Was do pomocy i udziału w akcjach, które organizujemy i zamierzamy zorganizować w najbliższym czasie. Na zastanowienie się, czy chcecie się zaangażować macie dużo czasu. Chętne osoby mogą w każdej chwili zgłaszać się do członków bądź opiekuna SKW. Możecie także podsuwać nam pomysły - JAK lub też KOMU można pomóc.

  9. Publiczna prezentacja pomysłów podczas obchodów Dnia Samorządności w naszej szkole (21.03.211)