Download
akkurat i rette tid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akkurat i rette tid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akkurat i rette tid

Akkurat i rette tid

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Akkurat i rette tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akkurat i rette tid Julemesse, Misjonssalen Sandnes 30. november 2013 Asbjørn Kvalbein

 2. Mann over bord!

 3. En lykt over båtripa Akkurat i rette tid

 4. Disiplene kjempet i stormen

 5. Da kom Jesus - Vær frimodige!Det er meg,frykt ikke. Jesus kommeraldrifor seint

 6. Jesus er selv lyset Jeg erverdens lys!Den som følger meg,skal ikkevandre i mørket,men halivets lys

 7. Holde fram lys og håp

 8. Akkurat i rette tid • Gud «ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus.» (Ef 1,10)

 9. I tidens fylde • «I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til lå være Guds barn.» (Gal 4,4-5)

 10. I Guds time I rette tidfor degog meg

 11. Har du tatt imot Jesus?

 12. Et fly gjennom natten • Bringe noe godti rette tid

 13. Landing på månen

 14. Moses gjennom havet

 15. Ester

 16. For en tid som denne

 17. «Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne.» (Est 4,13-16)

 18. Akkurat i rette tid - i ditt liv?

 19. Jesu vilje, makt og hensikt • «Vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus.» (Ef 1,12)

 20. Frelsen har funnet sted

 21. Kan vi bringe ut Lyset?