Limbi moderne
Download
1 / 28

PORTOFOLIU DOCUMENTE CONSFATUIRI SLATINA OLT 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

LIMBI MODERNE . PORTOFOLIU DOCUMENTE CONSFATUIRI SLATINA OLT 2012. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT . Planuri le cadru, programele şcolare. PLANURILE – CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la adresa:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PORTOFOLIU DOCUMENTE CONSFATUIRI SLATINA OLT 2012' - akando


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Limbi moderne

LIMBI MODERNE

PORTOFOLIU DOCUMENTE CONSFATUIRI SLATINA OLT 2012

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT


Planuri le cadru programele colare
Planurile cadru, programele şcolare

 • PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la adresa:

 • http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate> Centrul Naţional de EvaluaresiExaminare (CNEE)> Curriculum> Acte normative emise de MECTS


Examenul de bacalaureat
EXAMENUL DE BACALAUREAT

 • Bacalaureat 2013 – bacalaureat diferenţiat

  - douatipuri de examen de bacalaureat: naţional şi profesional

  - cursuri de formare pt. profesorievaluatori

 • Noicertificate internationale de limbaengleza -pentrunivelurile B1, B2, C1, C2 de competentalingvistica,sunt administrate in Romania de Centrul International de Training siExaminari. În cursulzilelorceurmeaza, Monica Liuţă, reprezentant al centrului, vatrimite un e-mail cu maimultedetalii.


Structura anului colar 2012 2013
Structura anului şcolar2012-2013

Extras din Ordinul MECTS nr. 5635/31.08.2012 - structura anului scolar 2012-2013

Anulşcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zilelucrătoare.

Anulşcolarîncepepe data de 1 septembrie 2012, se încheiepe data de 31 august 2013 şi se structureazăpedouăsemestre.


Structura anului colar 2012 20131
Structura anului şcolar2012-2013

 • Semestrul I

  Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.

 • Înperioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învatamântulprimarsigrupeledin învatamântulprescolarsuntînvacanta.

 • Vacanta de iarna – sâmbata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013

 • Semestrul al II-lea

 • Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013

 • Săptămâna 1-5 aprilie, Programul “Să ştii mai multe, să fii mai bun”

 • Vacanta de primavara – sâmbata, 6 aprilie 2013 – duminica, 14 aprilie 2013

 • Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

 • Vacanta de vara – sâmbata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie 2013


Structura anului colar 2012 20132
Structura anului şcolar2012-2013

 • a) pentruclaseleterminale din învaţamântulliceal, anulşcolar are 37 de saptamâni din care duratacursuriloreste de 33 de saptamâni, 4 saptamânifiinddedicate desfaşurăriiexamenului de bacalaureat. Cursurileclaselorterminale seîncheie la data de 31 mai 2013;

 • b) pentruclasa a VIII-a, anulşcolar are 36 de saptamâni din care duratacursuriloreste de 35 de saptamâni, o saptamânafiinddedicatadesfaşurariievaluăriinaţionale. Cursurileclaselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie2013;


Tezele
TEZELE

 • Tezele din semestrul I al anuluiscolar 2012-2013 se sustin, de regula,pâna la data de 30 noiembrie 2012.

 • Tezele din semestrul al II-lea al anuluiscolar 2012-2013 se sustin, de regula,pâna la data de 25 mai 2013.


Testele ini iale
Testele iniţiale

 • Testele iniţiale – procedură descentralizată

  - să existe la dosarul catedrei media generală pe clasă/an de studiu pt. testele iniţiale şi finale

  - şeful de catedră transmite tabelul pe data de 15.06.2013

  prof. responsabil :

  email:


Olimpiadele colare
OLIMPIADELE ŞCOLARE

 • Olimpiada – ciclulliceal

  Fazapescoala – 26.01.2013

  Fazalocala – 09.02.2013

  Fazajudeteana – 02.03.2013 probascrisa

  -09.03.2013 proba de baraj

  Fazanationala – 01-05.04.2013

  (lb.engleza- Craiova,jud.Dolj)

 • Olimpiada – ciclulgimnazial

  Faza locală – 16 martie 2013

  Faza judeţeană – 27 aprilie 2013


Cercurile pedagogice
CERCURILE PEDAGOGICE

 • SEMESTRUL I

 • Data:

 • Responsabili de cerc:

  prof.

  prof.

 • Şcoala organizatoare:

 • Aria tematică propusă de Consiliul Consultativ:

 • Tema cercului propusă de şcoala organizatoare:


Cercurile pedagogice1
CERCURILE PEDAGOGICE

 • termen limită pentru anunţarea temei de cerc de către şcoala organizatoare –1.10.2012 pentru sem. I

 • termen limită pentru înscrierea cadrelor didactice în vederea participării cu materiale

 • –9.11.2012 pentru sem. I

 • workshop – activitate practică, maxim 15 minute; prezentare Power Point/poster/material audio-video, maxim 15 minute

 • înscrierile se vor face la responsabilii de cerc; elaborarea programului de activitate al cercului pedagogicrevine în atribuţiile responsabililorde cerc şi a echipei de organizare din şcoala gazdă.


Cercurile pedagogice2
CERCURILE PEDAGOGICE

 • SEMESTRUL II

 • Data:

 • Responsabili de cerc:

  prof.

  prof.

 • Şcoala organizatoare:

 • Aria tematică propusă de Consiliul Consultativ:

 • Tema cercului propusă de şcoala organizatoare:


Cercurile pedagogice3
CERCURILE PEDAGOGICE

 • termen limită pentru anunţarea temei de cerc de către şcoala organizatoare –1.02.2013 sem. II

 • termen limită pentru înscrierea cadrelor didactice în vederea participării cu materiale -9.03.2013 pentru sem. II

 • workshop – activitate practică, maxim 15 minute; prezentare power point/poster/material audio-video, maxim 15 minute

 • înscrierile se vor face la responsabiide cerc; elaborarea programului de activitate al cercului pedagogic revine în atribuţiile responsabililorde cerc şi a echipei de organizare din şcoala gazda


Cercurile pedagogice4
CERCURILE PEDAGOGICE

 • materialele este de dorit să fie realizate într-un mod interesant şi succint

 • şcoala organizatoare produce cel puţin un material în vederea susţinerii acestuia în cadrul cercului pedagogic

 • în săli se vor prezenta activităţi mixte (workshop –activitatepractică;prezentare power point/poster/material audio-video)

 • participare – număr echilibrat de participanţi în fiecare sală

 • logistica va fi asigurată de şcoala organizatoare


Profesorii metodi ti
Profesorii metodişti

 • Profesorii metodişti(portofoliul elevului,portofoliul profesorului, portofoliul catedrei de limbi moderne) –

 • responsabil prof.

 • email:

 • Concursuri

  - Cangurul Lingvist – clasele IV-XII, 7.02.2013limbaengleză/limbagermană

  - anunţare a concursurilor – după avizarea la ISJ

  - baza de date a concursurilor şcolare

  responsabil prof.

  email:


M anuale aprobate
Manualeaprobate

Catalogul manualeloraprobate

- autonomia faţă de manualele şcolare, nu impunem alt manual decât cel aprobat – folosim materiale auxiliare cu acordul părinţilor exprimat într-un PV

- planificarea se va realiza respectandprogramascolara

 • Clasa pregătitoare (modele de programe pentru opţionale pe www.edu.ro)


Proiect posdru
Proiect POSDRU

 • Proiect POSDRU ID 62665, (criteriu obligatoriu pentru acordarea gradaţiei de merit, benefic pentru titularizare, grade didactice, gratuit, se primeşte manual, CD, credite, certificat, se decontează transportul)

 • www.engleza-fse.edu.ro

  Formatori:

  Prof.


B aza de date
Baza de date

 • Baza de date ultima perfecţionareîn specialitate –30 septembrie 2012

 • responsabil prof.

 • email:

 • Oferta CCD OLT, prof. metodist :

 • British Council, prof. Alice Cojocaru

 • Ziua Europeană a Limbilor Moderne (ZEL)–26 septembrie 2012

  Termen limită pentru transmiterea activităţilor

  14.09.2012, ora 14.00


Edituri
EDITURI

 • SITKA

 • FISHER INTERNATIONAL

 • EXPRESS PUBLISHING

 • LONGMAN

 • OXFORD

 • UNISCAN

 • HELBLING READERS

 • CARTURESTI BUCURESTI


Website
WEBSITE

 • Website-uri utile

  www.teachingenglish.org.uk

  www.learnenglish.britishcouncil.org

  www.learnenglishkids.britishcouncil.org

  www.britishcouncil.org

  www.ted.com– educational movies

 • Asociaţii de limba engleză (RATE, QUEST, CLASS)

  http://www.rate.org.ro/

  http://www.blsh.ro/cluj/ro/quest.htm

  http://www.class.org.ro/


Contact
Contact:

Inspector de SpecialitateLimbiStraine

 • Prof. ValentinaOnila

 • InspectoratulScolarJudeteanOltStr. EcaterinaTeodoroiu, nr.8 B, Slatina

 • Telefonserviciu : 0766 393 346

 • Isj Olt:0249/412 314 ; fax: 0249/412 801e-mail: ls_isjolt@yahoo.co.uk

 • Blog:


Cabinet ministru
CABINET MINISTRU

 • ORDIN

 • privind structura anului şcolar 2012 – 2013

 • În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Emiteprezentulordin:

 • Art.1

 • (1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178

 • de zile lucrătoare.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

 • a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de

 • săptămâni din care durata cursurilor este de 33de săptămâni, 4 săptămâni fiind

 • dedicate desfășurării examenului de bacalaureat.

 • Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;

 • b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata

 • cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013;


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului1
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 • d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

 • e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile;

 • f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea deînvățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

 • g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului2
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Art.2

 • Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum urmează:

 • Semestrul I

 • Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.

 • În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

 • Semestrul al II-lea

 • Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013

 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013

 • Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului3
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Art.3În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

 • Art.4 (1) Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână

 • dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului

 • numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

 • (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin.

 • (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei

 • care face parte integrantă din prezentul ordin.

 • Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă,

 • până la data de 30 noiembrie 2012.

 • (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă,

 • până la data de 25 mai 2013.


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului4
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Art.6

 • (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

 • (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

 • (3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1,precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților claseia VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.


Ministrul educa iei cercet rii tineretului i sportului5
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire,respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor,precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

 • Art.8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3794/2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 5 mai 2012.

 • Art.9 Direcţia generală educaţie şi învățare pe tot parcursul vieții,Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali,Direcţia generală management, resurse umane și rețea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 • Art.10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • MINISTRU, Ecaterina ANDRONESCU

 • Bucureşti Nr. 5635 Data 31.08.2012