slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsikringsaftale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsikringsaftale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Forsikringsaftale - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Vejledning i forbindelse med skader Ved anmeldelse af skader kan skadeanmeldelse findes på dahlbergs hjemmeside eller kontakt dahlberg direkte: Dahlberg assurance brokers Kannikegade 14 8000 Århus C www.dahlberg.dk Tlf.: 7022 4464 Fax: 7022 4434 Morten Brøgger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forsikringsaftale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vejledning i forbindelse med skader

Ved anmeldelse af skader kan skadeanmeldelse findes på dahlbergs hjemmeside eller kontakt dahlberg direkte:

Dahlberg assurance brokers

Kannikegade 14

8000 Århus C

www.dahlberg.dk Tlf.: 7022 4464 Fax: 7022 4434

Morten Brøgger

mbr@dahlberg.dk Tlf.: 8620 4863 Mobil 4160 0488

Alf Nygaard

aln@dahlberg.dk Tlf.: 8620 4862

Steen Brøgger

stb@dahlberg.dk Tlf.: 8620 4882 Mobil 5129 0488

Forsikringsaftale

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med dahlberg assurance og Alm. Brand indgået en forsikringsaftale for forbundets medlemmer.

Aftalen sikrer at Danmarks Jægerforbunds medlem-mer, der ikke er dækket af anden forsikring, vil være omfattet af ansvarsforsikring, når de udøver aktivi-teter i regi af forbundet eller foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Ansvarsforsikringen om-fatter tillige de registrerede schweisshundeføreres arbejde.

Aftalen indeholder samtidig lovpligtig arbejdsskade-forsikring samt ulykkesforsikring. Der orienteres om personkreds og dækningsomfang i det følgende.

Med venlig hilsen

Danmarks Jægerforbund

 • Skader opstået i forbindelse med flugtskydning og lignende:
 • Skader skal anmeldes til såvel privat tegnet indboforsikring inkl. ansvarsdækning som til Danmarks Jægerforbunds tegnede forsikring.
 • Personskader skal samtidig anmeldes til skadelidtes eventuelle privat- tegnede forsikringer.
 • Skader opstået i forbindelse med jagt:
 • Ansvarsskader opstået i forbindelse med afgivelse af skud under jagt anmeldes til og behandles af:
 • Dansk Jagtforsikring A/S
 • Fredriksberggade 16
 • 1459 København K
 • Tlf.: 3311 0747 (kl. 10.00 – 15.00)
slide2

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Den dækkede personkreds er:

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, Kreds- og Hovedbestyrelsen samt Repræsentantskabet. Derudover omfattes medlemmer og lokale jagtforeningers bestyrelser, når der udføres arbejde for eller i regi af Danmarks Jægerforbund. Medlemmernes arbejde skal være beordret eller igangsat af et bestyrelsesmedlem.

Forsikringen dækker i henhold til gældende Lovgivning.

Arbejdsskadeforsikringen dækker ikke schweisshundefører, da disse er dækket under Skov og Naturstyrelsens tilsvarende forsikringsordning.

Ulykkesforsikring

Den dækkede personkreds er:

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, Kreds- og Hovedbestyrelse samt Repræsentantskabet.

Forsikringen dækker under transport til/fra møder i forbundets regi samt under møderne.

Forsikringen omfatter tillige registrerede schweisshundeførere under eftersøgning, transport til/fra eftersøgning og under træning af schweisshunde.

Forsikringssummer pr. person:

Dødsfald kr. 200.000

Invaliditet kr. 400.000

Tandskade kr. 10.000

Dagpenge kr. 200 pr. dag i indtil 90 dage

Ansvarsforsikring

Forsikringen omfatter Danmarks Jægerforbunds erstatningsansvar i enhver aktivitet i regi af Danmarks Jægerforbund og/eller tilknyttet lokalforening, så som: Skydning med jagtvåben, kursus- og mødeaktivitet samt jagtsti og markprøver.

Skydning med jagtvåben skal foregå på en til formålet godkendt skydebane og/eller anlæg, der er godkendt af en i Danmarks Jægerforbund uddannet instruktør. Instruktion under skydning skal forestås af instruktør iht. §17 i bekendtgørelsen om våben og ammunition.

Forsikringen omfatter tillige registrerede schweisshundeføreres arbejde i forbindelse med eftersøgninger både i og udenfor Danmarks Jægerforbunds regi. Forsikringen dækker ikke ansvar, der er – eller kunne være – dækket af den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Medlemmers/gæsters personlige ansvar omfattes subsidiært i forbindelse med aktiviteter afholdt i forbundets eller foreningernes regi. Ligeledes omfatter forsikringen gæster, der lejlighedsvis deltager i forbundets/foreningernes aktiviteter.

Forsikringen omfatter ikke Danmarks Jægerforbunds eventuelle ansvar for tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri.

Andre forsikringer

Aftalen omfatter indbrudstyveri af kontanter i private hjem med maks. kr. 5.000 pr. sted. Denne dækning omfatter bestyrelsesmedlemmer, herunder kasserere, i foreninger og udvalg i regi af Danmarks Jægerforbund.

Lokalforeninger kan tilvælge en løsøreforsikring med en sum på kr. 25.000 til dækning af foreningens løsøre. Kontakt dahlberg assurance for orientering og tilmelding.

Aftalen omfatter ikke skade på eller bortkomst af foreningernes lejede/lånte materiel.