Elektronisk makulering av e-recept - PowerPoint PPT Presentation

elektronisk makulering av e recept n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronisk makulering av e-recept PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronisk makulering av e-recept

play fullscreen
1 / 25
Elektronisk makulering av e-recept
259 Views
Download Presentation
akando
Download Presentation

Elektronisk makulering av e-recept

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronisk makulering av e-recept Informationsmöte 18 november 2009

 2. Mål och syfte med informationsmötet Att alla leverantörer, vårdgivare och apoteksaktörer har fått information om makuleringstjänsten och projektstatus Vi vill därför: Ge alla parter projektstatus Ge en fördjupad information och möjlighet för intresserade att ställa frågor Stämma av om det finns ytterligare några som är intresserade av att bli piloter

 3. Styrgrupp Carina Landberg, Stockholms läns landsting, ordf. Stefan Jakas, Apotekens Service Kerstin Jigmo, Region Skåne Marianne Nordling, Apotekens Service Carolina Jansson, Västra Götalandsregionen

 4. Projektgrupp Desirée Söderberg, Projektledare Anne-Berit Fredriksson, Västra Götalandsregionen Amir Majothi, Västra Götalandsregionen Michael Ekberg, Region Skåne Åsa Liljegren, Stockholms läns landsting Anders Genberg, Stockholms läns landsting Enock Ongwae, Apotekens Service Manne Andersson, Apotekens Service Olle Bertilsson, Apotekens Service Jan Rozenbeek, Apotekens Service

 5. Anne-Berit Fredriksson, VGRÅsa Liljegren, SLL Verksamhetskrav

 6. ” Det går inte att återkalla e-recept elektroniskt, något som nyligen höll på att kosta en man i Örebro livet” ”Det är problem att vi idag inte kan makulera läkemedel som är ordinerade av annan läkare” ”Patientens ansvariga läkare behöver kunna makulera inaktuella ordinationer för att undvika överförskrivning och interaktioner”

 7. Remiss verksamhetskrav • 30 remissvar • 18 landsting, Apotekens Service AB, Apoteket AB representerade • påbörjat granskning och analys av svaren • förtydliganden i dokumenten på ett antal punkter • flera krav på användargränssnitt för journal- och expeditionssystem

 8. Dokumentation Verksamhetskrav • användningsfallsspecifikation • beskriver hur tjänsten ska fungera • kompletterande krav • prestanda, tillgänglighet och spårbarhet • behörighet • användbarhet

 9. Vilka recept kan makuleras elektroniskt? • ett eller flera e-recept vid samma tillfälle • e-recept med ett och flera uttag • resterande uttag, då patienten påbörjat uthämtning • återinfört pappersrecept med giltigt receptID

 10. Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av farmaceut • samma möjlighet att makulera som idag • farmaceut makulerar från expeditionsstöds-system • åtkomst direkt i e-receptbrevlådan/RR, direkt uppdatering • fast förval av orsak till makulering (samma för alla parter)

 11. Förutsättningar - elektronisk makulering gjord av förskrivare • inloggad i läkemedelsmodul el motsvarande • har förskrivningsrätt för det aktuella läkemedlet • e-receptet har ett unikt receptID • e-recept mottagits och lagrats i e-receptbrevlådan (RR)

 12. Orsak till makulering Fasta förval av orsak (samma för alla parter) • Fel patient • Fel läkemedel/vara/styrka/förpackning/dosering/ändamål • Ändrat läkemedel/vara/styrka/förpackning/dosering/ändamål • Övrigt med tvingande kommentarsfält • Utsatt läkemedel - förslag från remissen

 13. Processbeskrivning elektronisk makulering från förskrivare

 14. Resultat –elektronisk makulering gjord av förskrivare e-recept är makulerat • positiv kvittens tillbaka till JS • förskrivaren får bekräftelse att makulering skett e-recept är inte makulerat • negativ kvittens tillbaka till JS • förskrivaren får besked om att makulering inte har skett samt orsak • ny makulering eller reservrutin

 15. Utestående Juridiska frågor Makulering av recept där expediering har påbörjats. Kvittensinnehåll – vad får meddelas om vad som har makulerats eller inte?

 16. Anders Genberg Jan Rozenbeek Teknisk beskrivning

 17. Teknikkrav Funktionella • Användningsfallsspecifikation Ickefunktionella, tex. • Säkerhet • Standarder • Volymer / Prestanda • Kopplingar till andra system

 18. Teknisk lösning • Webbserviceteknik - partneringången • NEF-liknande meddelande format • Behörighetskontroll, förberedd för BIF/SITHS • Kryptering och signering • Gemensamt gränssnitt - kommunikationsnoder

 19. Teknisk lösning • Volymer – bråkdel av totala e-recept volymen • Tillgängligt - dygnet runt • Prestanda – svar inom sekunder

 20. Tjänstebeskrivning • Tillhandahålls leverantörer • Beskriver • Tekniskt gränssnitt • Anslutningskrav

 21. Makuleringsmeddelande Makuleringsbegäran Transportinformation Generell makuleringsinfo Förskrivare Patient och Recept Makuleringssvar Transportinformation Generell makuleringsinfo Resultat

 22. Projektstatus

 23. Syfte med MER-piloter Att säkerställa att verksamhetens krav är uppfyllda med avseende på användbarhet, funktion och patientsäkerhet Att säkerställa att tekniska krav är uppfyllda Att säkerställa att ”piloters” tekniska lösningar fungerar i driftsmiljö Att kvalitetssäkra makuleringsfunktionens respektive flöden i hela kedjan (vårdsida till receptregistret, apotek till receptregistret) Att ta fram och säkerställa godkännandekriterier och godkännandeprocess

 24. Styrande förutsättningar för MER-piloter Makuleringsfunktionen utvecklas endast för Partneringången, ej för BTS Alla system ska genomgå godkännandeprocessen innan driftsättning Ingen finansiering av pilotprojekten sker från MER-projektet Lokal projektledare för varje pilot ska utses

 25. Önskemål på MER-piloter Pilot i både primärvård och slutenvård Flera olika journalsystem Piloter med olika kommunikationslösningar Minst ett expeditionsstödsystem Några referensapotek, gärna olika aktörer Pilotdrift hösten 2010 Pilotdrift i ca 3 mån Utvärdering ska ske kontinuerligt