praktisch duiken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktisch duiken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktisch duiken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Praktisch duiken - PowerPoint PPT Presentation


 • 408 Views
 • Uploaded on

Praktisch duiken. Voor kandidaten 2*D N ELOS. Legende. Zeker te onthouden. Te kennen. Lectuur. Inhoud. A. Algemeen B. Fun c ties en verantwoordelijkheden C. Je plaats in de groep D. De duiktekens E. Noodprocedures F. Oriëntatie onder water G. De briefing van de duikleider

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praktisch duiken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktisch duiken

Praktisch duiken

Voor kandidaten 2*D NELOS

legende
Legende

Zeker te onthouden

Te kennen

Lectuur

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

inhoud
Inhoud

A. Algemeen

B. Functies en verantwoordelijkheden

C. Je plaats in de groep

D. De duiktekens

E. Noodprocedures

F. Oriëntatie onder water

G. De briefing van de duikleider

H. Het leiden van een duik

I. De debriefing

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

a algemeen
A. Algemeen

1. Definitie van een 2*Duiker

Een 2*D...

 • heeft enige onderwater ervaring opgedaan.
 • kan manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op reageren.
 • is in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren, hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.
 • kan als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

2 doelstellingen
2. Doelstellingen

Een 2*D moet…

 • de verplichte duiktekens toepassen.
 • weten hoe zich te gedragen tijdens de duik.
 • weten wat de functies van de hekkensluiter zijn.
 • een eenvoudige duikplanning kunnen maken.
 • de voorwaarden kennen van een 2* duikleiding.
 • een eenvoudige briefing kunnen geven voor een duik.
 • een eenvoudige duik kunnen leiden.

Denk erom dat de presentatie “Reglementering” in nauw verband staat met “Praktisch duiken”.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide6
3. Verantwoordelijkheden van elke duiker
 • Elke duiker dient zich te houden aan het veiligheidsreglement (zie Reglementering).
 • Elke duiker is er verantwoordelijk voor dat de duikleider uw beperkingen kent.
 • Het sportduiken geschiedt op eigen risico.
 • Elke duiker is verantwoordelijk voor zijn duikuitrusting.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

b functies en verantwoordelijkheden
B. Functies en verantwoordelijkheden

1. De algemene duikverantwoordelijke

2. De duikleider

3. De hekkensluiter

4. De mededuiker

5. De veiligheid aan de kant

6. Duiken individueel of in clubverband

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide8
1. De algemene duikverantwoordelijke
 • Organiseert de duikuitstap.
 • Bepaald plaats, datum & tijdstip.
 • Zorgt voor de veiligheid.
  • zuurstof, water, reservefles, EHBO
  • gsm
  • internationaal noodnummer 112
  • dichtstbijzijnde ziekenhuis en caisson
  • duidt een veiligheid-aan-de-kant aan
 • Deelt de duikploegen in.
 • Geeft de algemene briefing.

Indien je duikt zonder duikverantwoordelijke zijn deze taken uiteraard voor de duikleider.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide9
2. De duikleider
 • Mededuikers verzamelen.
 • Een duikplanning maken.
 • Een briefing geven.
 • De duik leiden.
 • Vertrek en aankomst melden.
 • Een debriefing geven.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide10
3. De hekkensluiter
 • Duikleider helpen… vóór, tijdens en na de duik.
 • Uitrusting mededuikers controleren.
 • Als laatste in en als eerste uit het water.
 • Ploeg samenhouden.
 • = 2de verantwoordelijke… neemt over indien nodig.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide11
4. De mededuiker
 • Houdt zich aan de afspraken van de briefing.
 • Kent zijn plaats in de groep.
 • Weet hoe zich te gedragen onder water (beantwoorden van duiktekens, melden van halve flesdruk, eventueel melden van problemen).

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide12
5. Veiligheid aan de kant
 • Wordt aangeduid door de algemene duikverantwoordelijke.
 • Houdt de deelnemerslijst bij en noteert het in en uit het water komen.
 • Waakt over het veiligheidsmaterieel en kan hulp bieden in geval van een accident.
 • Heeft een gsm en een lijst met noodnummers.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

6 duiken individueel of in clubverband
6. Duiken individueel of in clubverband
 • Bij duiken in clubverband zijn er twee niveau’s van verantwoordelijkheid:
  • Niveau club  de duikverantwoordelijke zorgt voor de organisatie van de veiligheid en informeert alle duikers via de algemene briefing
  • Niveau duikleider  de taken van de duikleider zijn nu beperkt. De DL informeert zijn mededuikers via de briefing
 • Bij individueel duiken

De duikleider staat nu zelf in voor de organisatie van de veiligheid en de briefing van de duikplaats. De duikleider moet zich dus grondig voorbereiden.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

c je plaats in de groep
C. Je plaats in de groep

1. Duik met hekkensluiter

 • Te water
 • Afdalen
 • Bodem
 • Stijgen
 • Deco-stop
 • Uit het water

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide15
2. Duik volgens het buddy-systeem
 • Alle mededuikers worden in buddy-paren ingedeeld die steeds samen blijven.
 • Bij een oneven aantal duikers in de groep, heeft de duikleider geen buddy.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

d de duiktekens
D. De duiktekens

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

e de noodprocedures
E. De noodprocedures

1. De verliesprocedure

 • Enkele meters stijgen.
 • 360° om de lengte-as draaien.
 • Goed rondkijken, ook boven en onder.
 • Max. 30 seconden!
 • Stijgen naar de oppervlakte aan 10m/min.
 • Duikleider beslist of de duik wordt voortgezet.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide23
2. Procedure geen lucht meer
 • Je verwittigt de duikleider met het duikteken “ik heb geen lucht meer”.
 • De duikleider geeft onmiddellijk lucht met ofwel zijn 1e ofwel zijn 2e ontspanner.
 • Na enkele ademhalingen wordt opgestegen op de 2e ontspanner van de duikleider.
 • Bij een decompressieduik wordt gestegen tot aan de trapdiepte.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide24
3. Procedure geassisteerde opstijging
 • De geassisteerde opstijging wordt gestart...
  • Op het teken “het gaat niet goed” zonder duidelijke oorzaak.
  • Op het teken “stijgen” als de mededuiker duidelijk snel de duik wil beëindigen.
  • Bij een incident.
 • De redder ...
  • neemt het slachtoffer vast op een manier die een redding toelaat.
  • controleert de stijgsnelheid door beide vesten te bedienen.
  • zorgt voor een hyperstrekking bij het slachtoffer.
  • fixeert de ontspanner van het slachtoffer.
 • In nood wordt gestegen tot aan de oppervlakte.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

f orientatie onder water
F. Orientatie onder water

1. Met behulp van het kompas

 • De richting bepalen of “peilen”.
 • Het kompas instellen met de instelring (= hulpmiddel + geheugen).
 • Opgelet bij het aflezen van het kompas.
  • Is het kompas horizontaal?
  • Is de naald vrij?
  • Is de richting van het kompas de zwemrichting?

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide26
2. Andere hulpmiddelen
 • Met behulp van de stand van de zon.
 • Met behulp van het profiel van de bodem & de dieptelijnen.
 • Met behulp van de golven in het zand.
 • Met behulp van het geheugen en herkenningspunten.
 • Met behulp van de stroming.

Orientatie onder water is weten waar je bent en de richting weten van de kant of je vertrek.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

g de briefing van de duikleider
G. De briefing van de duikleider

Omdat discuteren onder water bijna onmogelijk is moeten er op voorhand afspraken gemaakt en informatie uitgewisseld worden.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

voorwaarden voor een 2 duikleiding
Voorwaarden voor een 2* duikleiding
 • Elke duiker moet 18 jaar zijn.
 • Elke duiker moet ten minste 3 duikleidingen gedaan hebben.
 • Er is ten hoogste 1 mededuiker.
 • Het mag geen bijzondere duik betreffen.
 • De duikplaats moet hem/haar bekend zijn.
 • Bij een duik met beperkte zichtbaarheid en/of stroming (Zeeland en steengroeven) moet een instructeur ter plekke zijn goedkeuring geven.
 • Het mag geen decompressieduik zijn.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide29
De briefing bestaat uit 4 belangrijke delen:

1. Kennismaking (gebeurt vlak voor de briefing)

 • Wie is je mededuiker?
 • Mag je met hem/haar duiken? Brevet/omstandigheden
 • Heeft hij/zij straftijd?
 • Zijn er specifieke problemen? (Oren, angst, materiaal, …)

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide30
2. Veiligheid

Wat staat je te doen in geval van een accident?

 • Waar is de zuurstof, telefoon? Welke noodnummers?
 • Waar is het dichtstbijzijnde hospitaal?
 • Wie is veiligheid-aan-de-kant?

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide31
3. De duik zelf
 • Het duikplan
  • Maximum diepte.
  • Duiktijd & duur.
  • Kompasrichting.
  • Decompressie  veiligheidstrap.
  • Nodige luchtvoorraad/reserve

Plan your dive & dive your plan

 • Hoe zal de duik verlopen?
  • Waar te water, waar eruit.
  • Plaats in de ploeg / buddy-line.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

slide32
4. De laatste controles(aan de waterkant)
 • Materiaal in orde?
  • Fles open?
  • Alles aangesloten, niets vergeten?
 • Controle duiktekens.
 • Herhaling verliesprocedure.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

h het leiden van de duik
H. Het leiden van de duik
 • ploeg : heb oog voor je mededuiker
 • leiderschap : wees kordaat en duidelijk
 • oriëntatie : geef richting
 • veiligheid : check luchtverbruik
 • didactiek : laat dingen zien

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

i de debriefing
I. De debriefing
 • Wat hebben we gezien? Bespreking van de duik.
 • Herinneren aan de regels van de federatie.
  • Geen inspanning na de duik, massage, hete baden, …
  • Geen vliegreizen binnen 12/24 uur.
  • Geen vrijduiken binnen 3 uur.
 • De duikparameters  logboekje invullen.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

met dank aan
Met dank aan

Stuurgroep ‘Praktisch Duiken’

 • Verantwoordelijke: Patricia Van de Vyver
 • Redactieteam: Peter Bosteels, Geert Moens, Patricia Van de Vyver
 • Illustratie: Peter Bosteels
 • Vertegenwoording Edit: Philippe Mertens

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005

nota aan de lesgevers
Nota aan de lesgevers

Deze presentatie

 • is een basispakket, een leidraad voor het uitwerken van een eigen les.

Je kan

 • transparanten uitkiezen, de volgorde veranderen of andere aanpassingen doen die noodzakelijkzijn voor je les.
 • alsook elementen van een bestaand pakket toevoegen aan de lesvoorbereidingen.

Je mag niet

 • nieuwe leerstof toevoegen. De presentatie bevat de volledige leerstof op een bepaald niveau en mag niet verzwaard worden.

Belangrijk

 • de presentatie bepaalt welke leerstof gegeven mag worden.
 • de infomap bepaalt welke leerstof gegeven moet worden.

Feedback

 • Opmerkingen en aanvullingen betreffende de presentaties kan je sturen naar cursus@nelos.be(met vermelding van het documentnummer), zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen.
 • Graag hadden we ook je nieuw samengestelde les op basis van deze presentatie, samen met extra didactisch materiaal (lesplan, oefeningen, …) ontvangen op edit@nelos.be, voor eventuele aanvulling van de bestaande presentaties.

Edit-Stuurgroep Praktisch Duiken - 2*D - 01/2005