chlopenn vady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chlopenní vady PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chlopenní vady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Chlopenní vady - PowerPoint PPT Presentation


 • 912 Views
 • Uploaded on

Chlopenní vady. Přednáška pro mediky 4.ročník Jana P áleníčková. Rozdělení. aortální, mitrální, trikuspidální, pulmonální akutní -- chronická symptomatická -- asymptomatická stenóza, regurgitace, kombinované postižení jedné nebo více chlopní spojená s koronární chorobou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Chlopenní vady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chlopenn vady

Chlopenní vady

Přednáška pro mediky 4.ročník

Jana Páleníčková

rozd len
Rozdělení
 • aortální, mitrální, trikuspidální, pulmonální
 • akutní -- chronická
 • symptomatická -- asymptomatická
 • stenóza, regurgitace, kombinované
 • postižení jedné nebo více chlopní
 • spojená s koronární chorobou
 • malá, mírná, střední, těžká I-IV/IV
p znaky
Příznaky
 • nespecifické - dušnost při námaze, anginapectoris, palpitace, srdeční selhávání, náhlá smrt
 • akutněvzniklá vada- rychlá progrese obtíží, do těžkého srdečního selhání
 • chronická
  • postupná progrese tíže vady, i těžká vada bývá letaasymptomatická
  • symptomy = pozdní známka
   • důležité pro indikaci chirurgie u stenóz
   • ne zcela zásadní pro indikaci chirurgie u regurgitací, indikace i před symptomy
diagnostika
Diagnostika
 • Anamnéza + fyzikální nález
 • Echokardiografie
 • Selektivní koronarografie- je současně i koronární choroba?(před chirurgií)
 • Magnetická rezonance – hodnocení funkce pravé komory, diagnostika komplexních vrozených vad
 • CT –hodnocení aorty, kalcifikace aortální chlopně, pooperační patologie, výhoda 3D rekonstrukce
 • Invazivní hemodynamická měření – pouze v případě nejasného echokardiografického nálezu ke stanovení závažnosti vady
 • Zátěžové testy – bicyklová ergometrie– k objektivizaci tolerance zátěže a hemodynamické odpovědi na zátěž při sledování pacienta s vadou (zejména AS, ev. AR.)
l ba chlopenn ch vad
Léčba chlopenních vad
 • Medikamentózní – neovlivňuje progresi vady, jen symptomy
 • Operace vady
  • Náhrada chlopně mechanickou , biologickou protézou, homograftem
  • Záchovná operace chlopně (AR), plastika chlopně (MR)
 • Katetrizační řešení
  • Balonkovávalvuloplastika - MS
  • Perkutánní implantace chlopně - AS
  • Mitraclip systém - MR
slide7

Aortální stenóza

Mitrální regurgitace

aort ln sten za
Aortální stenóza
 • Valvární
 • Subvalvární
 • Supravalvární
aort ln sten za valv rn
Aortální stenóza valvární
 • 3.nejčastější onemocnění kardiovaskulární
 • nejčastější důvod chlopenní chirurgie
 • prevalence narůstá s věkem u 2.5% >65 let
 • vada chronická vždy
aort ln sten za etiologie
Aortální stenóza: etiologie
 • Degenerace : senilní kalcifikace normální chlopně (proces podobný aterosklerose)

Koincidence s koronární chorobou u >50%

věk >60let

 • Vrozené abnormality: bikuspidálníchlopeň 1-2% populace, u 80% časná fibróza a kalcifikace

věk 40-60let

 • Revmatická
aort ln sten za p znaky pr b h onemocn n
Aortální stenóza: příznaky, průběh onemocnění

Prognosis since symptoms onset

 • Tlakové přetížení levé komory, hypertrofie stěny
 • Dlouho kompensovaná, asymptomatická
 • Anginapectoris: normální koronární tepny, ale nepoměr mezi požadavky myokardu a zásobováním
 • Dušnost: diastolické srdeční selhávání,vysoký enddiastolický tlak v LK
 • Synkopa na vrcholu zátěže
 • Systémová embolizace: retinální, CNS
 • Náhlá smrt
 • Infekční endokarditida
 • Srdeční selhávání
aort ln sten za diagn za l ba
Aortální stenóza: diagnóza, léčba
 • Anamnéza: symptomy
 • Fyzikální vyšetření: systolický šelest na bazi
 • Echo:
  • Kvantifikace stenózy
  • Hypertrofie a funkce levé komory
  • Dilatace ascendentní aorty
 • Léčba:

- asymptomatická - sledovat - symptomatická - chirurgie, TAVI

chlopenn prot zy
Chlopenní protézy
 • < 60 let ->mechanická protéza
 • > 60 let ->bioprotéza
 • Vysoké operační riziko ->

perkutánní implantace bioprotézy

krit ria tavi
Kritéria TAVI
 • Klinická – předpoklad životní prognózy delší než 2 roky.
 • Srdce
  • Rozměr prstence aortální chlopně – význam pro volbu velikosti protézy
  • Rozměry kořene a vzestupné aorty
  • Nepřítomnost dalších významných chlopenních vad – mitrální nedomykavost
  • Nepřítomnost těžce snížené funkce levé komory bez prokazatelné funkční rezervy
  • Příznivá anatomie výtokového traktu levé komory a odstupu aorty
  • Příznivý nález na věnčitých tepnách – nebo provedení intervence před TAVI
 • Pánevní řečiště – příznivá anatomie a šíře tepen
aort ln regurgitace etiologie
Aortální regurgitace - etiologie

Patologie aortální chlopně

Patologie chlopně a aorty

Onemocnění pojiva

Marfanův syndrom a jiná onemocnění pojiva

Bikuspidální chlopeň

Disekce aorty

 • Bikuspidální chlopeň
 • Infekční endokarditida
 • Degenerativní –senilní kalcifikace
 • Trauma – ruptura Valsalvského sinu
 • Revmatická (kombinovaná)
 • Postradiační (kombinovaná)
disekce aorty
Disekce aorty
 • Parciální ruptura stěny aorty, ± AR
 • Predispozice – Marfanův sy – porucha pojiva
 • Klinicky - zničující bolest na hrudi, kolapsový stav
 • Rychlý rozvoj srdečního selhání až kardiogenního šoku
 • Fyzikálně: šelest AR, tlaková diference LHK x PHK
 • DG: CT, MR, TEE (jícnové echo).
 • Léčba: emergentní operace - náhrada aorty pro vysoké pro vysoké riziko ruptury aorty – bez operace 75% + do 24 hod)
marfan v syndrom
Marfanův syndrom

+ Ectopia lentis

Prevalence 2-3/10 000 narozených

aort ln regurgitace1
Aortální regurgitace
 • Akutní vada:
  • Aortálnídisekce, ruptura Valsalvského sinu, infekční endokarditida
  • Akutní srdeční selhání, kardiogenní šok
 • Chronická vada:
  • Bikuspidální chlopeň, senilní degenerace, hypertenze a dilatace anulu, Marfan syndrom
  • Pomalá progrese, velmi dlouho asymptomatická
  • Zapojí kompensační mechanismy
  • Námahová dušnost, nevolnost, nevýkonnost
  • Prognózu určuje funkce LK, tíže dilatace aorty
aort ln regurgitace4
Aortální regurgitace
 • Kompensovaná vada: regurgitační objem zvětšuje enddiastolický volum a endsystolický volum LK/LVEDV, LVESV/
 • Tepový objem
 • Hypertrofie levé komory, masa levé komory
 • Kompenzatorní tachykardie snižuje regurgitační volum zkrácením doby diastoly
 • Dekompensovaná vada: LVEDV stoupá, tepový objem klesá, LVEDP stoupá
 • Předčasné uzavírání mitrální chlopně,klesá plnění LK
slide32
Léčba
 • Symptomatická významná AR –>operace
 • Asymptomatická významná AR ->operace při dilataci a počínající dysfunkci levé komory
 • Cave –Frank - Starlingův mechanismus – „Ejekční frakce LK ještě v mezích normy“ znamená sníženou funkci při objemovém přetížení LK
 • Operace- náhrada chlopně vs. záchovná operace chlopně
 • ± náhrada aorty při významné dilataci
operace
Operace
 • Záchovaná operace chlopně – je-li technicky schůdná (bez kalcifikací,…)
 • < 60 let ->mechanická protéza
 • > 60 let ->bioprotéza
mitr ln chlope
Mitrální chlopeň

Cípy

Papilární svaly

Dominik, Žáček, Grada 2009

Myokard levé komory

Bigi L, Cardiovascular Ultrasound 2009, 7:57 

mechanismus mitr ln regurgitace klasifikace dle c arpentiera
Mechanismus mitrální regurgitace Klasifikace dle Carpentiera
 • Normální pohyb cípů
 • Dilatace, kalcifikace anulu,
 • Perforace cípu při inf. endokarditidě
 • II. Zvýšený pohyb cípů
 • Prolaps jednoho n. obou cípů±ruptura závěsného aparátu

III. Omezený (restrikční) pohyb cípů

 • V diastole
 • Postiradiační
 • Porevmatické
 • Nemoci pojiva
 • B. V systole
 • funkční MR
mitr ln regurgitace etiologie
Mitrální regurgitace - etiologie

Patologie mitrální chlopně /Primární/ -

Patologie levé komory /Sekundární, funkční/

ICHS (ischemická)

Kardiomyopatie

Posun papilárních svalů při změně geometrie levé komory ± dilatace prstence

 • Degenerativní
 • Onemocnění pojiva – Marfan, SLE
 • Infekční endokarditida
 • Ruptura papilárního svalu při AIM
 • Vrozená – rozštěp
 • Postiradiační
 • Trauma
 • Revmatická
degenerativn mitr ln regurgitace nej ast j p ina prim rn mr
Degenerativní mitrální regurgitace – nejčastější příčina primární MR

≈2% populace

 • Primární myxomatózní degenerace s prolapsem-
  • difúzní, Barlowova nemoc, “floppy valve“, prolaps obou cípů
  • lokalizovaný prolaps, častěji zadního cípu
 • Degenerace bez prolapsu - skleróza nebo kalcifikace cípů± kalcifikace mitrálního anulu, MR obvykle není těžká
akutn mitr ln regurgitace
Akutní mitrální regurgitace
 • Ruptura
  • papilárního svalu u akutního IM
  • destrukce cípu u infekční endokarditidy
  • šlašinky u prolapsu mitrální chlopně
 • Symptomatologie srdečního selhání až kardiogenní šok
 • Dg – echokardiografie
 • Léčba - urgentní/emergentní operace
chronick mitr ln regurgitace symptomy pr b h diagnostika
Chronická mitrální regurgitace- symptomy, průběh, diagnostika
 • Progresivní v průběhu let, dlouho asymptomatická
 • Pozdní příznaky - únavnost, námahová dušnost
 • Prognózu určuje funkce levé komory (dilatace, systolická dysfunkce)
 • Fyzikální nález – systolický šelest na hrotě ->axila
 • Diagnostika – echokardiografie
sekund rn funk n mr
Sekundární/funkční MR
 • MR je důsledkem dysfunkce závěsného aparátu na podkladě změny geometrie LK
 • Primární je patologie LK
  • ICHS
  • Kardiomyopatie
 • Prediktory prognózy
  • Koronární nemoc
  • Dysfunkce LK
  • Kauzální vztah mezi MR a prognózou je sporný
korekce mitr ln regurgitace
Korekce mitrální regurgitace
 • Plastika mitrální chlopně – ring do anulu + výkon na cípech
 • Náhrada mechanickou protézou
 • Náhrada bioprotézou – bez nutnosti antikoagulační léčby vs. rychlá degenerace chlopně, pouze u pacientů >70 (75) let
 • Perkutánní intervence – Mitraclip - Edge-to-edge repair
operace1
Operace
 • Záchovaná operace chlopně – je-li technicky schůdná (bez kalcifikací,…)
 • < 60 let ->mechanická protéza
 • > 60 let ->bioprotéza
mitr ln sten za etiologie
Mitrální stenóza: etiologie
 • Porevmatická – fúze komisur
 • Kongenitální
 • (Degenerativní – většinou lehká – masivní kalcifikace např. u dialyzovaných pacientů)
mitr ln sten za pr b h
Mitrální stenóza: průběh
 • U nás vzácná
 • S odstupem minimálně 15-20 let od FR, významná vada u nás v 7.-8.-9. dekádě
 • Dilatace síní vede ke vzniku fibrilace síní
 • Čím kratší odstup od FR, tím těžší postižení
 • Celosvětově nejčastější vada, v rozvojových zemích vznik vady může bezprostředně navazovat na FR – těžké postižení více chlopní
mitr ln sten za symptomy diagn za l ba
Mitrální stenóza: symptomy, diagnóza, léčba
 • Námahová dušnost, únavnost, synkopy při námaze
 • Fyzikálně: facies mitralis, opening snap, diastolický šelest, šelest trikuspidální regurgitace
 • Diagnostika echokardiografie
 • Léčba: antikoagulační léčba, u symptomatické vady perkutánní valvuloplastika, operace.
trikuspid ln regurgitace etiologie
Trikuspidální regurgitace - etiologie
 • Málokdy primární vada, většinou důsledek nemoci levého srdce (ao, mi vady, dysfunkce levé komory) nebo plicní hypertenze vedoucí k dilataci anulu
 • Endokarditis i.v. narkomanů
 • Porevmatická
 • Kongenitální (A-V kanál, Ebstein)
 • karcinoid
trikuspid ln regurgitace symptomy l ba
Trikuspidální regurgitace: symptomy, léčba
 • Projevy pravostranného srdečního selhání
 • Léčba: základního onemocnění, operace současně s výkonem na levostranné chlopni
trikuspid ln sten za
Trikuspidální stenóza
 • Porevmatická - zn. těžké revmatické choroby srdeční (vždy mitrální stenóza, méně aortální vada, nejméně často trikuspidální stenóza)
 • Kongenitální
 • Tumor pravé síně
 • Karcinoid
pulmon ln vady
Pulmonální vady

Pulmonální stenóza

Pulmonální regurgitace

Klinicky a hemodynamicky nevýznamná se nechází až u 70% pacientů

Významná :

vrozená

získaná – plicní hypertenze

 • Kongenitální – izolovaně, spolu s defektem septa síní, součást Fallotovy tetralogie
 • Karcinoid
 • Sekundární při plicní hypertenzi
 • iatrogenní