verksamhetsst d gymnasiet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Verksamhetsstöd gymnasiet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Verksamhetsstöd gymnasiet - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Verksamhetsstöd gymnasiet. Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande behov av särskilt stöd 2012. Syfte. Målet med utredningen är att skapa ett system för fördelning av särskilt stöd för de gymnasieelever som har ett omfattande stödbehov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verksamhetsstöd gymnasiet' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verksamhetsst d gymnasiet

Verksamhetsstöd gymnasiet

Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande behov av särskilt stöd

2012

syfte
Syfte
 • Målet med utredningen är att skapa ett system för fördelning av särskilt stöd för de gymnasieelever som har ett omfattande stödbehov.
 • Systemet för fördelning av resurser ska utgå från lika villkor för elever i behov av särskilt stöd i kommunala och fristående gymnasieskolor.
 • Syftet med modellen är att skapa ett rättvist system med en hanterlig administration.
vad omfattas av projektet
Vad omfattas av projektet?
 • Samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Stockholm
 • Verksamhetsstöd för omfattande stödbehov
 • Översyn av de kriterier som används vid bedömningen för att bland annat definiera vad som är omfattande behov
vad inneb r den nya modellen
Vad innebär den nya modellen?
 • Lika villkor säkerställs via en grupp bedömare för samtliga elever
 • En budget för samtliga elever
 • Möjlighet att fatta beslut gällande treårsperioder utreds
 • Högre krav på åtgärdsprogram och uppföljning
 • Förväntat ikraftträdande 1 januari 2013
vad ing r i grundbeloppet
Vad ingår i grundbeloppet?
 • I ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop. 2008/09:171) förtydligas vad som ska ingå i grundbeloppet:
  • Undervisning
  • Lärverktyg
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Lokalkostnader
  • Administration
  • Moms Den nya skollagen (prop. 2009/10:165)
  • I Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 2 kap 25 § omfattar ersättningen för elevhälsa även specialpedagogiska insatser. Det framgår att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses.
  • I förarbetena till framkommer att bidrag inte behöver lämnas för pedagogiskt stöd eftersom detta ryms i grundbeloppet. Tilläggsbelopp ska i stället lämnas för ”extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen.”
vad ing r i till ggsbeloppet
Vad ingår i tilläggsbeloppet?
 • Enligt Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 16 kap 54 § framgår att tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.
 • Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap 7 § förtydligas att tilläggsbeloppet avseende särskilt stöd är avsett för enskilda elever som har ett behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Ex assistentstöd.
 • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och dennes särskilda behov för att kunna fullgöra sin skolgång.
ad