slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
İşverenlerin Sendikasızlaştırma Modelleri  Ve Türkiye Örneği Grup AA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

İşverenlerin Sendikasızlaştırma Modelleri  Ve Türkiye Örneği Grup AA - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ DERSİ. İşverenlerin Sendikasızlaştırma Modelleri  Ve Türkiye Örneği Grup AA 2007463021 Ayşegül ÇALIŞ 2006463100 Abdullah YILMAZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İşverenlerin Sendikasızlaştırma Modelleri  Ve Türkiye Örneği Grup AA' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ DERSİ

İşverenlerin Sendikasızlaştırma Modelleri Ve Türkiye Örneği

Grup AA

2007463021 Ayşegül ÇALIŞ

2006463100 Abdullah YILMAZ

send kal haklarin tanindi i belgeler
SENDİKAL HAKLARIN TANINDIĞI BELGELER
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
 • İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS)
 • Avrupa Sosyal Şartı (5. ve 6. maddeler)
toplu ali ma l k ler alaninda referans olan uluslar arasi hukuksal normlar
TOPLU ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ALANINDA REFERANS OLAN ULUSLAR ARASI HUKUKSAL NORMLAR
 • Filadelfiya Bildirgesi
 • 87 sayılı ILO sözleşmesi (150 ülke)
 • 98 sayılı ILO sözleşmesi (160 ülke)
send kasizla tirmaya l k n t poloj
SENDİKASIZLAŞTIRMAYA İLİŞKİN TİPOLOJİ
 • Çalışma İlişkileri Araştırması – İngiltere
 • Avustralya
 • Kocaeli
 • Eskişehir
slide5
İşverenlerin sendikaları işyerinden uzaklaştırmaya ve işyerini sendikasızlaştırmaya yönelik yürüttüğü iki temel politika bulunmaktadır;
 • Sendikaları İkame Etme Politikaları(union substitution)
 • Sendikaları Bastırma Politikaları (union suppression)
send kalari kame etme pol t kalari
SENDİKALARI İKAME ETME POLİTİKALARI

İnsan kaynakları politikaları vasıtasıyla sendikasız işçilere bazı avantajlar sağlayarak ve iyi insani ilişkiler geliştirerek sendikalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaya yönelik politikalardır.

send kalari bastirma pol t kalari
SENDİKALARI BASTIRMA POLİTİKALARI
 • İşverenlerin baskı ve tehdit yoluyla işçileri temel haklarından mahrum etme stratejisine dayanmaktadır.
 • Bu politikalar, sendikalaşmanın daha ilk belirtileri ortaya çıkar çıkmaz uygulanmaya başlamaktadır
iyi k t irkin
iyi, kötü, çirkin
 • İyi politikalar; ortalamanın üzerinde ücret, eğitim ve gelişme imkanları sunulur.
 • Çirkin politikalar; işçileri sömürmenin yolları aranır.
 • Kötü politikalar; kasıtlı bir kötü niyet olmaksızın, daha zayıf ücret ve çalışma koşulları sağlanır.
korku yakla imi
KORKU YAKLAŞIMI

Sendikaların yeni üye kazanma ve tanınma kampanyaları karşısında işverenlerin neler yapabileceği konusunda korku salınmaktadır.

Tüm işçilere uygulanabildiği gibi yalnızca bir kısım işçi grubuna da uygulanabilmektedir.

yakla m n kulland ara lar
Yaklaşımın Kullandığı Araçlar
 • İşten çıkarma tehdidi, işyerini kapatma veya bir başka yere taşıma tehdidi, şirketin itibar kaybına uğrayacağı tehdidi, şirketin çalışanlarına karşı hoşgörüsünü kaybedeceği tehdidi...
 • Bu araçlar “beyin yıkama seansları” (brainwashing) veya“sorgu” (interrogation) yoluyla kullanılır.
slide13
Korku yaklaşımını benimseyen işyerlerinde sendikalar baskı, tehdit ve gözdağı ile mücadele ettiklerinden üyelerin sorunlarıyla, örgütlenme toplantılarıyla,tanıtım materyalleri hazırlamasıyla ve yeni üye kazanmasıyla yeterince ilgilenememekte; bu durum, sendikaların daha fazla güç kaybetmesine neden olmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda potansiyel sendika üyelerine sendikanın ve sendikal faaliyetlerin hoş karşılanmadığı yönünde mesaj da vermektedir
slide14
İngiltere’deki Türkiye İş Bankası’nda 2001 yılında yetkili sendika UNIFI iken üç sendika üyesi Merkezi Tahkim Komitesi’ne (CAC) başvurarak, UNIFI’nin kendilerini temsilen toplu iş sözleşmesi yapmalarını istemediklerini bildirmiştir.

Başvuru sırasında işyerinde sendikalaşma düzeyi % 83 iken, yapılan referandum sonucunda yalnızca %35 oranında sendikayı tanıma yönünde oy çıkmıştır

slide15
2005 yılında tamamlanan bir araştırmada işçilerin %36’sı “işten atılma korkusu” nedeniyle sendikaya üye olmadıklarını belirtmiştir
 • Türk-İş 2006 yılında buna benzer bir rapor yayınlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takiben 2005 yılına kadar, Türk-İş’e bağlı sendikalara üye oldukları gerekçesiyle toplam 15.531 işçinin işten çıkarıldığı ifade edilmektedir.

 • 2003-2008 yılları arasında da DİSK’e bağlı sendikalar üye olan yaklaşık 30.000 işçinin işten çıkarılmıştır
kara listeler
Kara Listeler
 • Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaşması ile birlikte işverenler arasındaki dayanışma artmakta,
 • Küçük ve orta ölçekli işyerleri, genellikle aile işletmeleri olduğu için işçiler çoğunlukla eş, dost, akraba veya hemşerilerden oluşmakta veya bu kişiler vasıtasıyla o işyerinde çalışmaktadır.
yumu ak tatl yakla m
Yumuşak/Tatlı Yaklaşım
 • Sendikaların gereksiz örgütler olduğunun gösterilmesi,
 • Sendikalara duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması,
 • Kişisel kayırmalar, iltimaslar, iltimas vaatleri,imalar,
 • Sendikasız işçilerin çalışma koşullarında değişiklik yapılması.
slide18
Özellikle büyük çok uluslu şirketlerde yaygın olarak uygulanmakla birlikte küçük şirketlerde de bazı ortak semboller vasıtasıyla işyerine bağlılık ve sadakati artırmaya yönelik uygulamalar görülebilmektedir.
 • Inverness Medical,
 • McParticipation(katılım) yöntemleri,
k t u ursuz yakla m
Kötü/Uğursuz Yaklaşım
 • Sendikalar, yönetim tarafından işletmenin performansını olumsuz yönde etkileyen “gizli komünist örgütler” olarak değerlendirilmektedir.
 • Bu yaklaşım, özellikle ABD’deki işverenler arasında yaygın olarak görülmektedir.
t rkiye rne i
Türkiye örneği
 • “(…) huzur içinde çalışmalarımız devam ederken işyerimize; bir takım kişiler tarafından organize edilen ve çalışanlarımızı; yönetim, iş yeri ve iş arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmelerine neden olacak ve iş barışına zarar verecek bir takım faaliyetler yürütüldüğü; gerçek dışı ve doğru olmayan beyanlarla bazı çalışanlarımızın bu menfi faaliyetlere katılmaları için zorlandıkları ve bununla alakalı olarak maalesef iş yerinde üretimi aksatmaya çalıştıkları, bazı direnişçi personelin; makinelere, ürünlere ve çalışmak isteyen personele zarar verdikleri tespit edilmiştir (…)".
slide21
“(…) Yönetim olarak; bu gibi olumsuz propaganda ve faaliyetlere izin vermeyeceğimiz kesindir. (…) şirkete zarar verecek kişileri de bir gün bile bünyemizde tutmayacağımız da bilinmelidir. Bu nedenle çalışanlarımızın kötüniyetli kişilerin menfi propagandalarına kapılarak olumsuz herhangi bir davranışta bulunmamalarını, herhangi bir sıkıntı veya problemle karşılaştıklarında hiç çekinmeden bizlere başvurmalarını, olumsuz bir durumdan en büyük zararın kendilerinin göreceğini hiçbir zaman unutmamalarını hatırlatmak isteriz. (…)”
yok edici yakla m
Yok Edici Yaklaşım
 • Bu yaklaşımda işverenler, sendikayı tanımayı veya en iyi ihtimalle iyi niyetli bir toplu pazarlığı reddederler.
 • İşverenler, sendikaları tanıma kararının altını oymaya ve geçersiz hale getirmeye çalışmaktadır.

Sık görülen uygulama türleri:

 • Sendikaya üye olan işçileri işten çıkardıktan sonra yeni işçiler istihdam ederek sendikanın toplu pazarlık yetkisini düşürme,
 • yabancı kaçak işçi çalıştırma ve kayıt dışı istihdam yoluna giderek işçilerin sendikalaşma ihtimallerini tamamen ortadan kaldırma,
 • çoğunluk tespiti sırasında çeşitli hukuk dışı uygulamalara başvurma bu yaklaşım altında değerlendirilebilir.
zorluk karma yakla m
Zorluk Çıkarma Yaklaşımı
 • Sendikaların kampanyalarını engelleme ve zorlaştırma çabaları,
 • Türkiye’de işverenlerin kasıtlı olarak işkolu ve/veya yetki itirazında bulunarak toplu pazarlık sürecini uzatma,
 • Taşeronlaşmaya giderek sendikal örgütlülüğü dağıtma,
 • İşçileri grev oylaması yapılması konusunda yönlendirmesini ve grevdeki işçiler yerine yeni işçi alma,
slide24
İşverenler, işçilere grev oylaması talebinde bulunmaları ve oylamada “hayır” oyu vermeleri için zorlamada bulunma,
 • Sendikanın greve gitmek istemediği durumlarda da işçilere “evet” oyu vermeleri için zorlama.
 • Örnek, 2006 yılında Antalya serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir medikal işletmesinde başlayan ve bir yıldan uzun süren grev.
ehli evcil yakla m
Ehli/Evcil Yaklaşım
 • Yakın “ılımlı” sendikaları tanıyarak desteklemekte ve kontrol altında tutmaya çalışmak,
 • Burada işverenler, “sendikayı tanımalı mıyız?” sorusu yerine “hangi sendikayı tanımalıyız?” sorusuna cevap arıyor.
 • Çeşitli baskılar uygulayarak işçilerin işverenler tarafından desteklenen sendikaya geçmelerini sağlama.
zarar yakla m
Zarar Yaklaşımı
 • İşçilerle işbirliğini arttırarak ve iletişimi güçlendirerek sendikaların işyerlerindeki varlıklarını azaltma ve etkisizleştirme çabaları,
 • Türkiye’de faaliyet gösteren ve toplam kalite yönetimini uygulayan çok uluslu şirketlerin bir kısmının sendikalarla işbirliğine geçmesi,
 • Bazı şirketlerin sendikaları dışlayıcı ve işçilerin doğrudan katılımını sağlayıcı uygulamalara gitmesi.
slide27
Sonuç
 • İşverenler çoğu zaman hukuk dışı, iş ahlakına ve çalışma barışına aykırı uygulamalarla sendikaları işyerlerinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
 • Türkiye’de mevzuatta örgütlenmeyi zorlaştıran hükümler, boşluklar ve yetersiz yaptırımlar ise işverenlerin sendikasızlaştırma politikaları uygulamaları için uygun bir zemin hazırlamaktadır.
 • Sendikaların karşı karşıya bulundukları tehditle mücadele edebilmesi ve varlıklarını koruyabilmesi için her şeyden önce bu tehdidin ne olduğunu ve ne şekilde kullanıldığını çok iyi analiz etmesi gerekmektedir.
ad