S knader om p ermisjon fra stipendiater
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Søknader om p ermisjon fra stipendiater. Regelverk. Søknader om permisjon fra stipendiater. UiO fører en restriktiv linje når det gjelder permisjons-søknader utover lov- og tariffbestemte permisjoner knyttet til sykdom, omsorg for barn, fødselspermisjoner etc. Vi forholder oss til

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S knader om p ermisjon fra stipendiater

Søknader om permisjon fra stipendiater

Regelverk


S knader om permisjon fra stipendiater
Søknader om permisjon fra stipendiater

UiO fører en restriktiv linje når det gjelder permisjons-søknader utover lov- og tariffbestemte permisjoner knyttet til sykdom, omsorg for barn, fødselspermisjoner etc.

Vi forholder oss til

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.xml

under

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html


S knader om permisjon fra stipendiater1
Søknader om permisjon fra stipendiater

Retningslinjenes punkt 14, 3. ledd sier:

Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år i postdoktorprosjekt, doktorgradsutdanning eller kunstnerisk utviklingsarbeid eller spesialistutdanning. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende.


S knader om permisjon fra stipendiater2
Søknader om permisjon fra stipendiater

Hvem involveres før søknad sendes i så fall:

  • Veileder

  • Forskerutdanningskoordinator ved enhet

  • Instituttleder

    Søknad med nødvendige vedlegg.


S knader om permisjon fra stipendiater3
Søknader om permisjon fra stipendiater

For øvrig:

UiO har også presisert en mer restriktiv linje til permisjoner for å gå over i annen stilling, jf. Administrative retningslinjer for adgang til permisjon ved overgang til annen stilling:

http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/permisjoner/admretnlinjerovergangannenstilling.xml


ad