CHÉMIA PRE 2. ROČ. GYMNÁZIÍ  str. 74 - 80
Download
1 / 3

- PowerPoint PPT Presentation


  • 459 Views
  • Uploaded on

CHÉMIA PRE 2. ROČ. GYMNÁZIÍ str. 74 - 80. -1-. -2-. 4 CHÉMIA ZLÚČENÍN UHLÍKA. Keď má vzorec viac dvojitých alebo trojitých väzieb, používame násobiace predpony v spojení s príponou –én alebo –ín , teda: - a dién, - a trién, – a diín , atď.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ajaxe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 2 3 syst mov n zvoslovie uh ovod kov

CHÉMIA PRE 2. ROČ. GYMNÁZIÍ str. 74 - 80

-1-

-2-

4 CHÉMIAZLÚČENÍN UHLÍKA

Keď má vzorec viac dvojitých alebo trojitých väzieb, používame násobiace predpony

v spojení s príponou –én alebo –ín, teda: -adién, -atrién,–adiín, atď.

Hlavným reťazcom pri nenasýtených uhľovodíkoch je reťazec s najväčšímpočtom

násobných väzieb, ktorý nemusí byť vždy najdlhší.

Pozn.: Kvôli lepšej výslovnosti sa prípony typu –adién v názvoch rozdeľujú.

Napríklad ku kmeňu „but“ sa pripojí písmeno „a“ a prípona –dién nasleduje

za príslušnými číslami, ktoré udávajú polohu násobných väzieb (napr.: buta-1,3-dién atď.).

4.2.3 Systémové názvoslovie uhľovodíkov

Systémové názvoslovie, ktoré sa používa na pomenovanie uhľovodíkov, ale aj ich derivátov,

je utvorené z viacerých súborov pravidiel, ktoré sa postupne formulovali takmer sto rokov

(od roku 1892) pod patronátom svetovej chemickej organizácie.

Dnes túto organizáciu poznáme pod skratkou IUPAC, čo znamená Medzinárodná únia pre čistú

a aplikovanú chémiu.

6

5

4

3

2

1

CH3–CH2–CH2–C≡C–CH3

Poznáme niekoľko typov systémového názvoslovia. Najdôležitejšie je substitučné názvoslovie,

podľa ktorého možno pomenovať systémovým názvom ktorúkoľvek organickú zlúčeninu.

Okrem substitučného názvoslovia sa pre najjednoduchšie derivátyuhľovodíkov používa

názvoslovie skupinové (napr. metylalkohol, metylchlorid...)

hex-2-ín

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

CH2=C=CH2

CH2=CH–CH=CH2

CH2=CH–CH2–CH=CH–CH3

1

2

3

4

5

6

CH2=CH–CH2–CH2–CH2–CH3

propadién

buta-1,3-dién

hexa-1,4-dién

hex-1-én

Pri tvorení systémového názvu uhľovodíka zo vzorca sa postupuje takto:

Hlavný reťazec pri nenasýtených uhľovodíkoch číslujeme tak, aby

polohy násobných väzieb mali čo najmenšie čísla.

1. Vo vzorci vyhľadáme hlavný reťazec, ktorým je pri alkánoch reťazecs najväčším počtom

uhlíkových atómov.

Pri cyklických uhľovodíkoch je to zvyčajne cyklus.

4.V konečnom názve uhľovodíka sa názvy jednoväzbových skupín abecedne predradia

k názvu hlavného reťazca bez ohľadu na násobiace predpony. Čísla, ktoré udávajú ich

polohu, v názve sa dávajú pred ne a oddeľujú sa pomlčkami.

2. Prítomnosť jednoväzbových skupín, pripojených k hlavnému reťazcuvyjadríme ich názvami

a polohu vyznačíme číslami. To znamená, že hlavný reťazec musíme očíslovať.

Číslujeme vždy tak, aby čísla uhlíkových atómov, na ktorých sú naviazané jednoväzbové skupiny,

boli čo najmenšie.

V prípade, že je k hlavnému reťazcu pripojených niekoľko rovnakýchjednoväzbových skupín,

ich počet vyjadríme násobiacou predponou: di- (dva), tri- (tri), tetra- (štyri) atď.,

ktorú pripojíme pred ich názov.

Polohu každej z nich vyjadríme príslušnými číslami (napr. 2,2,3-trimetylhexán,

1-etyl-3-izopropylcyklohexán).

CH2CH2CH3

CH3

CH3

2

1

3

5

6

4

CH2=C–––C–––C=CH–CH3

a)

b)

1

CH3––C–––CH–––CH–CH2–CH3

2

3

4

5

6

CH3

CH3–CH2

CH3

4-etyl-2,2,3-trimetylhexán

4-propyl-3-etyl-2,3-dimetylhexa-1,4-dién

CH3

▼ ÚlohyUčebnica str. 79-80.

CH3

CH2CH3

1. Uveďte názvy týchto uhľovodíkov.

CH3–CH–

CH3-CH=C=CH2 , CH3-CH2-C≡CH, CH2=CH2,

CH3-CH2-CH3, CH3-CC-CH2-CH3HCCH,

CH3–CH2–CH2–CH–C–CH3

CH3

CH3

CH3-CH-CH2-CH3 ,

CH3–CH2

2,2,3-trimetylhexán

1-etyl-3-izopropylcyklohexán

a

b

c

d

CH3

3-metylheptán

CH3

2.Napíšte vzorce týchto uhľovodíkov:

3. Pri nenasýtených uhľovodíkoch prítomnosť dvojitej väzby vyznačíme príponou -én,

prítomnosť trojitej väzby príponou –ín, a to miesto pôvodnej prípony -án v názve

hlavného reťazca. Poloha násobnej väzby - číslo sa píše pred príponou.

a) hept-1-ín,

b) hexa-1,3,5- trién,

c) 3-etyl-3-metyloktán,

e

f

g

f)1,1,2-trimetylcyklopropán,

d) cyklohexa-1,3- dién,

e) butylbenzén,

CH3–CH2–CH2–CH2–CH–CH3

|

CH3CH2

5

C≡CH

6

2

1

3

4

CH3-CC-CH3

CH2=CH–CH2–CH–CH2–CH2–CH3

CH3-CH2-CH=CH2

3.Môže byť názov cyklobutén bez udania polohy

dvojitej väzby?

but-2-ín

but-1-én

4-propylhex-1-én-5-ín

4.Je správny názov 5-etylhexán?


4 2 3 syst mov n zvoslovie uh ovod kov

CHÉMIA PRE 2. ROČ. GYMNÁZIÍ str. 74 - 80

-3-

-4-

4 CHÉMIAZLÚČENÍN UHLÍKA

▼ ÚlohyUčebnica str. 79.

1. Pomenujte tieto uhľovodíky :

a)

b)

CH3–CH–CH2–CH2 –CH–CH=CH2

|

CH2–CH3

|

CH3

CH3–CH2–C–––C–CH2–CH3

CH3

||

CH2

||

CH2

CH2–CH3

c)

d)

e)

CH3

6

CH3

5

1

2

4

f)

H3C

g)

h)

3

H3C

CH3

CH=CH2

6

6

5

5

1

1

2

2

4

4

3

3


4 2 3 syst mov n zvoslovie uh ovod kov

-2-

-1-

Prípravné úlohy SYSTÉMOVÉ NÁZVOSLOVIE UHĽOVODÍKOV

1. Pomenujte tieto uhľovodíky : (Píšte aj vzorce aj názvy !)

4. Napíšte vzorce týchto uhľovodíkov : (Píšte aj názvy aj vzorce !)

a) 2,4-dimetylpent-2-én; b) 1,3,4-trimetylcyklohexán;

c) difenylmetán; d) 2,2-dimetylhexán

CH3

|

CH3

|

CH3–CH2–CH2–CH2–C–CH3

a)

b)

CH3

|

CH3–C–CH = CH–CH3

|

CH3

|

CH3

CH3–CH2–CH = CH–CH2–CH2–CH–CH3

CH3

CH3

|

5. Pomenujte tieto uhľovodíky : (Píšte aj vzorce aj názvy !)

CH3–CH2–C–CH2–CH2–CH3

CH3

c)

d)

CH3–C≡C–CH3

|

CH3

CH3–CH2

|

CH3–CH2–C–CH2–C–CH2–CH2–CH3

||

CH2

CH3–CH–CH–CH2–C–CH2–CH2–CH3

||

CH2

|

CH3

||

CH2

2. Napíšte vzorce týchto uhľovodíkov : (Píšte aj názvy aj vzorce !)

a)3,3-dimetylhex-1-én; b) 3-etyl-3-metylheptán;

c) 2-etyl-3-metylpenta-1,4-dién ; d) 2-metylbuta-1,3-dién

a

b

c

d

e

f

―CH―CH3

CH3

|

|

CH3

3. Pomenujte tieto uhľovodíky : (Píšte aj vzorce aj názvy !)

CH3

CH3

CH3–CH―

|

CH3

CH3

g

h

―CH3

\

CH3

CH

a

CH3

|

b

c

H3C

CH3

CH3

CH3

―CH=CH2

CH3

CH2CH3

CH3

ch

i

―CH2–CH3

―CH=CH2

d

e

f

CH2=CH–

6. Napíšte vzorce týchto uhľovodíkov : (Píšte aj názvy aj vzorce !)

a) 3,4-dimetylokt-1-én; b) 3-etyl-4-metylpenta-1,2,4-trién;

c) 2,2,3-trimetylhexán; d) trifenylmetán

\

CH3

\

CH3

CH3–CH2–

\

CH3

g

h

ch

i

\

CH2CH2CH3