Download
rickard johansson verl kare kirurgkliniken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ljumskbråck - Indikationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ljumskbråck - Indikationer

Ljumskbråck - Indikationer

1412 Views Download Presentation
Download Presentation

Ljumskbråck - Indikationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rickard Johansson Överläkare Kirurgkliniken Ljumskbråck - Indikationer

  2. Ljumskbråck • Egentligen inte ett utan tre olika bråck • Går ej att skilja åt kliniskt preoperativt • Lateralt bråck • Medialt bråck • Femoralbråck

  3. Ljumskens anatomi

  4. Lateralt ljumskbråck • Locusminoris vid funikelns utträde ur bukväggen • Män i alla åldrar • Barn – Ej tillbakabildad processus vaginalis • Kvinnor

  5. Medialt ljumskbråck • Försvagning av bindväven i ljumskregionen som kommer med tiden • Äldre män • Nästan aldrig hos kvinnor

  6. Femoralbråck • Mindre vanligt pga ovanligt hos män • Vanligt hos kvinnor! • Beror på bäckenets annorlunda utformning • Smal benig bråckport • Mycket högre risk för inklämning, ileus, mortalitet etc

  7. Operationstekniker • Lichtenstein • Öppen teknik med nät inlagt framifrån, under externusfascian men ovanpå internus • Exponerar laterala och mediala bråckporten bra • TEP • Total Extraperitoneal Plastik • Laparoskopiskt läggs nät underifrån mellan peritoneum och transversalisfascian • Exponerar alla tre bråckportarna

  8. Guidelines • Män • Asymtomatiska bråck Expektans • Symtomatiska bråck Operation • Kvinnor • Operation med preperitoneal teknik oavsett om symtom eller ej

  9. Praktisk handläggning • Män • Asymtomatiska ljumskbråck Expektans • Primärt enkelsidigt symtomatiskt Lichtenstein • Dubbelsidigt TEP • Recidiv efter Lichtenstein TEP • Kvinnor TEP