zhodnotenie najv znamnej ch technologick ch odpadov z v roby buni iny a papiera n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera. Geffert Anton Katedra chémie a chemických technológií DF TU Zvolen Banská Štiavnica, 12. - 14. 9. 2007. Množstvo odpadov v celulózovo-papierenskom priemysle SR. na úrovni 500 000 ton odpadov ročne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera' - aitana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zhodnotenie najv znamnej ch technologick ch odpadov z v roby buni iny a papiera

Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera

Geffert Anton

Katedra chémie a chemických technológií

DF TU Zvolen

Banská Štiavnica, 12. - 14. 9. 2007

mno stvo odpadov v celul zovo papierenskom priemysle sr
Množstvo odpadov v celulózovo-papierenskom priemysle SR
 • na úrovni 500 000 ton odpadov ročne
   • pri priemernej produkcii odpadov na jedného obyvateľa 320 kg/rok je to produkcia cca 1 600 000 obyvateľov
 • typické technologické odpady z celulózovo-papierenského priemyslu predstavujú viac ako 90 % všetkých produkovaných odpadov(Demko 2002)
slide3
Cieľ
 • posúdiť možnosti zhodnotenia piatich hlavných technologických odpadov:

1. kalov zo zeleného lúhu

2. vápenného kalu

3. celulózovo-papierenského kalu

4. popola zo spaľovania drevných odpadov

5. výpľuvov z triedenia buničiny,

ktoré predstavujú prevažnú väčšinu – 84 % zo všetkých odpadov vznikajúcich pri výrobe buničiny a papiera

v sledky a diskusia
Výsledky a diskusia
 • zo sledovaných technologických odpadov sa najviac problémovým javí kal zo zeleného lúhu, predovšetkým z pohľadu obsahu ťažkých prvkov (problémom môžu byť aj niektoré anióny)
 • práve v tomto odpade sa kumuluje najviac nežiadúcich látok
 • skládkovanie tohto odpadu je v súčasnosti najschodnejšia cesta jeho likvidácie
 • zloženie ďalších sledovaných odpadov a najmä obsah ťažkých kovov predurčuje z hľadiska ekológie ich bezproblémové zhodnotenie
mo nosti zhodnotenia vybran ch technologick ch odpadov
Možnosti zhodnotenia vybraných technologických odpadov
 • do kompostov (rôznych tried)
 • v stavebníctve (pálené tehly)
 • iné stavebné materiály pre stavebníctvo (sadrovláknité a sadrotrieskové dosky)
 • energetické využitie niektorých odpadov a ich následné využitie popola v stavebníctve
z ver
Záver
 • dva základné znaky zhodnocovania odpadov, ktoré musia byť v súlade:
   • zachovanie tržných princípov
   • ochrana životného prostredia
 • rozdielnosť systémov zaisťovania cieľov a povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ spôsobuje narušovanie tržného prostredia s nadväznosťami na dopady na životné prostredie príslušného regiónu
 • každá krajina a v nej existujúce celulózovo-papierenské závody by si mali hľadať svoju vlastnú cestu
po akovanie

Poďakovanie

Táto práca vznikla s podporou grantovej agentúry VEGA pri riešení grantového projektu 1/3536/06