Suomen corine land cover 2000 data tarkkuus ja saatavuus
Download
1 / 18

Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus. Markus Törmä Suomen ympäristökeskus Markus.Torma@ymparisto.fi. CORINE LAND COVER 2000. Euroopan laajuinen maankäyttö- / maanpeitetietokanta 44 luokkaa tasolla 3 LANDSAT 7 ETM+ kuvat vuosilta 1999-2001 ja kuvamosaiikki – IMAGE2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suomen Corine Land Cover 2000: data, tarkkuus ja saatavuus' - aitana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Suomen corine land cover 2000 data tarkkuus ja saatavuus

Suomen Corine Land Cover 2000:data, tarkkuus ja saatavuus

Markus Törmä

Suomen ympäristökeskus

Markus.Torma@ymparisto.fi


Corine land cover 2000
CORINE LAND COVER 2000

 • Euroopan laajuinen maankäyttö- / maanpeitetietokanta

  • 44 luokkaa tasolla 3

 • LANDSAT 7 ETM+ kuvat vuosilta 1999-2001 ja kuvamosaiikki – IMAGE2000

 • Keski-Euroopassa vanhan olemassa olevan tiedon (CORINE1990) päivitys visuaalisella satelliittikuvien tulkinnalla  muutokset

 • Suomessa kokonaan uusi tulkinta automaattisilla menetelmillä  ei muutoksia

 • www.ymparisto.fi/syke/clc2000


Yhteisty suomessa
YHTEISTYÖ SUOMESSA

 • SYKE / GEO

  • Vastuu projektista

  • Tietotuotanto

 • VTT tietotekniikka

  • satelliittikuvien kalibrointi ja tulkintaohjelmat

 • Metsähallitus

  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat, biotooppikartat

 • UPM Oy

  • Maastoaineistot: metsätalouden kartat

 • Metsäntutkimuslaitos

  • Lopputulosten validointi VMI9 aineistolla

 • Rahoitus Suomi 50% (SYKE, YM, MMM) ja EU 50%


Image2000 satelliittikuvamosaiikki suomesta
IMAGE2000 – SATELLIITTIKUVAMOSAIIKKI SUOMESTA

 • Pilvien tulkinta

 • Ilmakehä-korjaus (VTT SMAC)

 • Topografia-korjaus Lapissa

 • Mosaikointi

 • 25 m maasto-pikseli

 • sijaintitarkkuus 10-20 m

 • Yhtenäiskoor-dinaatistossa


Rakennetut alueet ja maatalousalueet
RAKENNETUT ALUEET JA MAATALOUSALUEET

 • SLICES

 • RHR 2001 - SLICES rakennetun ’päivitys’

 • Sorakuoppien päivitys IMAGE2000 avulla

 • Uudet maa-ainestenottoalueet MOTTO rekisteristä

  • osasta aluekeskuksia valmiiksi digitoidut alueet (PKA, UUS, PPO) mukaan

 • Maastotietokanta

 • Digitointi


Mets t avoimet kankaat ja avomaat
METSÄT, AVOIMET KANKAAT JA AVOMAAT

Automaattinen luokittelu - VTT-PROBA

 • Ohjaamaton luokittelu

 • Maastotieto ryhmille maastotiedon avulla ja pikseleille lähimpien ryhmien painotettuna keskiarvona

 • Suot ja kivennäismaat erikseen

  >> Maanpeitettä kuvaavat teemat:

 • Puuston pituus

 • Puuston latvuspeittävyys

 • Lehtipuiden osuus

 • Kasvillisuustyyppi ja –peitteisyys (ylä-Lappi)

  >> Kynnystämällä ja yhdistämällä CORINE luokat


Kosteikot ja avoimet suot
KOSTEIKOT JA AVOIMET SUOT

 • Maastotietokannan avosuot

 • Avosoiden laajennus turvemailla latvuspeittävyyden mukaan (< 10%)

 • Turvetuotantoalueiden (MTK+SLICES) päivitys IMAGE2000 avulla

 • Rantakosteikot johdetaan puoliautomaattisella IMAGE2000 tulkinnalla yhdessä MTK luokkien kanssa

 • Ylä-Lapissa PerusCD


Vesialueet
VESIALUEET

 • Vesien tulkinta IMAGE2000 avulla

 • SLICES vesi

 • Vesistötietokanta – ranta20 (MML+SYKE) – järvi/joki/meri


Kansallinen corine2000 25m rasteri
KANSALLINEN CORINE2000 – 25m RASTERI

 • Erillisten teemojen yhdistäminen:

 • Kosteikot ja avoimet suot

 • Vesialueet

 • Rakennetut alueet

 • Maatalousalueet

 • Metsät sekä avoimet kankaat

 • ja kallioalueet

 • >> mahdollisuus tuottaa eril. yhdistelmiä


Yleistys
YLEISTYS

 • Automaattinen yleistysmenetelmä

 • Kansallinen CORINE2000 (25 m pikseli)  EU CORINE (25 ha vektori)

 • Arc/Info rasteri- ja vektorimenetelmät

 • Menetelmä viilattu Suomen CLC2000 datoihin


Tarkkuus
TARKKUUS

Geometrinen tarkkuus

 • Kuvien oikaisun testipisteiden RMSE-virhe tasosuunnassa: kaikkien keskiarvo 12.9 m

  Temaattinen tarkkuus, ulkoinen arviointi

 • EEA: vertaa yleistettyä tulkintaa ja satelliittikuvaa

 • METLA: CLC-estimaatteja ja luokitusta verrattu VMI-tietoihin

  Temaattinen tarkkuus, sisäinen arviointi

 • Tulkintatyön kuluessa

 • Osa referenssikuvioista käytettiin tarkkuuden arviointiin


Luokittelutarkkuus
LUOKITTELUTARKKUUS

 • CLC2000 vs. VMI

 • Kokonaistarkkuus, koko Suomi

 • VMI-koealoja versiosta riippuen 16334 - 27211

Punainen viiva:

kansallinen CLC2000

Punainen katkoviiva: kansallinen CLC2000, poistettu kuviorajan lähellä olevat koealat

Sininen viiva:

yleistetty CLC2000

Sininen katkoviiva:

yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi

Sininen katkopisteviiva: yleistetty CLC2000, VMI-koealojen moodi, n>2


Luokittelutarkkuus1
LUOKITTELUTARKKUUS

 • Luokkien tuottajan ja käyttäjän tarkkuudet tasolla 2 (CLC2000 vs. VMI):

  • Rakennetut alueet: 75% - 55%

  • Maatalousalueet: 95% - 85%

  • Metsät ja avoimet kankaat:

   • metsät 80% - 85%

   • harva puusto 55% - 60%

   • avomaat 30% - 10%

  • Kosteikot ja avoimet suot: 70% - 85%

  • Vesialueet: yli 95%


Aineistojen k ytt oikeudet
AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET

 • Käyttöoikeuden haltija saa käyttää aineistoa omassa tavanomaisessa toiminnassaan myös kaupallinen käyttö sallittu

 • Ei saa luovuttaa aineiston kappaleita tai käyttöoikeutta kolmannelle

 • Ilmoitettava aineiston lähde aina aineistoa käytettäessä

 • Sopimukset tehdään aina aineiston luovutuksen ehtona


Clc aineistot
CLC AINEISTOT

Maksuton käyttö

 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m) -paikkatietoaineisto (rasteri) ja siihen liittyvät lähde- ja ikäelementit (rasteri)

 • CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25ha) -paikkatietoaineisto (vektori)

 • lisäksi CLC2000-aineistojen aineistokuvaukset

  Maksullinen tuote

 • IMAGE2000


Aineistojen jakelu
AINEISTOJEN JAKELU

 • Jakelu järjestetty www-palveluna

 • Täytä käyttöoikeussopimus (sopimus.rtf, 32 kb )

 • Lähetä täytetty sopimus sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen clc2000@ymparisto.fi

 • Saat käyttäjätunnuksen, salasanan ja tarkemmat latausohjeet sähköpostiisi

 • Tarkemmat ohjeet : www.ymparisto.fi  Palvelut, tuotteet ja lomakkeet  Tietojärjestelmät ja aineistot  CORINE Land Cover 2000  Corine2000 –aineistojen latausohje


Image2000 kuvat
IMAGE2000-KUVAT

 • Satelliittikuvat ladattavissa JRC:n kotisivuilta http://image2000.jrc.it

 • Ilmaiseksi ei-kaupallisille toimijoille

 • Aineistoista tulee täyttää erillinen rekisteröinti / käyttötarkoitus

 • Saatavilla yksittäiset orto-oikaistut satelliittikuvat


Corine jatkosuunnitelmia
CORINE JATKOSUUNNITELMIA

 • EEA ja EU:n viranomaiset kiinnostuneita jatkosta mutta mitään ei ole päätetty

 • Yksi vaihtoehto on sulauttaa Corine Land Cover GMES Land-hankkeeseen

  • Euroopan kaupunkialueiden atlas

 • Todennäköisesti minimikuviokoko pienenee ja tulkinta automatisoituu, esimerkiksi:

  • Asutut alueet MMU 1 ha

  • Luonnontilaiset alueet MMU 5 ha

  • Segmentoinnin hyödyntäminen tulkinnassa