salmebogsrace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SALMEBOGSRACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SALMEBOGSRACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
aisling

SALMEBOGSRACE - PowerPoint PPT Presentation

4 Views
Download Presentation
SALMEBOGSRACE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SALMEBOGSRACE

 2. 1: Hvad hedder nummer 260 i salmebogen? • Du satte dig selv i de nederstes sted

 3. 2: Hvem har skrevet ”Dejlig er jorden? • B.S. Ingemann

 4. 3: I hvilken af disse byer er der IKKE en domkirke? Viborg, Haderslev, Esbjerg • Esbjerg

 5. 4: Ved hvilken begivenhed synger man ofte salme 784 • begravelse

 6. 5: Lav en opstilling og tilspørgsel, som på side 854 • Vielses tilspørgsel

 7. 6: På hvilken side begynder ritualbogen? • 791

 8. 7: Hvad handler bøn nr 14 i bønnebogen om? • At være ung

 9. 8: Illustrer med din krop ord 6 i bønnen: At være ung • Forvirret

 10. 9:På hvilken side begynder teksterne til påskedag? • 1120

 11. 10: Gør det som står i salme 14, vers 5, linje 5 • danse

 12. 11: Hent noget i samme farve som i salme 136 • Blå

 13. 12: Hvem har skrevet flest salmer? • Grundtvig

 14. 13: Hent nogle af dem, der er omtalt i salme 369,1, linje 3, femte ord. • Blade

 15. 14: Er der flere sider i salmebogen end i bibelen? • Ja

 16. 15: Hvad handler bøn 17 i bønnebogen om? • Angst for at give op

 17. 16: Hvor mange salmer handler om kirkens mission? • 355-364 (10 stk)

 18. 17: Find en af dem, som salme 750,1 handler om • Blomst

 19. 18: Hvad hedder den sidste søndag i kirkeåret? • Sidste søndag i kirkeåret

 20. 19: På hvilken side finder man ”Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie? • 1314

 21. 20: Hvor mange salmer begynder med ”L” • 31

 22. 21: Hent en håndfuld af det, som nævnes i salme 725,1 femte ord • græs

 23. 22: Sig som dyret i ”Mit hjerte altid vanker” vers 8 linje 5. • Som en løve

 24. 23: Hent det, som de spiser i evangelieteksten til skærtorsdag • Brød

 25. 24: Find noget med samme farve som menneskene i salme 571,1 • Hvid

 26. 25: Gør det som står i salme 125 v5, sidste linje • Kysse på din hånd

 27. 26: På hvilken side finder man begravelsesritualet? • 865

 28. 27: Hele holdet skal hoppe lige så mange gange som der er salmer, der starter med ”P” • 10

 29. 28: Gør det samme som Maria i evangelieteksten til anden påskedag efter anden tekstrække • Græder

 30. 29: 1. søndag i fasten efter første tekstrække (1076). Hent noget af det som djævelen bruger. • Steen

 31. 30: Hvor mange søndage kan der være i Hellig 3 konger tiden? • 7

 32. 31: Hvad hedder det 5. bud. Se evt. Martin Luthers lille katekismus • Du må ikke slå ihjel

 33. 32: Gør det som salme 3 begynder med • lovsyng Herren

 34. 33: Hent noget i samme farve som himlen salme 101 • rød

 35. 34: Læs 2½ linje af teksten til 5. søndag efter trinitatis til anden tekstrække • Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«

 36. 35: Hvor mange salmer er der i salmebogen? • 791