slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית ( SLI ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית ( SLI )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית ( SLI ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית ( SLI ). דר’ שרון ערמון-לוטם The Bilingual SLI Project החוג לאנגלית והמרכז לחקר המוח ע"ש גונדה אוניברסיטת בר-אילן armonls@mail.biu.ac.il. הגדרת נבדקים לצרכי המחקר. לקות שפה ספציפית ( SLI )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית ( SLI )


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

דו-לשוניות תומכת: ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית (SLI)

דר’ שרון ערמון-לוטם

The Bilingual SLI Project

החוג לאנגלית

והמרכז לחקר המוח ע"ש גונדה

אוניברסיטת בר-אילן

armonls@mail.biu.ac.il

slide2
הגדרת נבדקים לצרכי המחקר
 • לקות שפה ספציפית (SLI)

ילדים בעלי מנת משכל תקינה, אשר יכולתם הלשונית נמצאת למעלה משנים עשר חודשים (או סטית תקן אחת) מתחת למצופה מגילם הכרונולוגי, ובתנאי שאינם סובלים מלקות שמיעה, קשיים רגשיים והתנהגותיים, פגיעה נוירולוגית מוכחת, או קושי חמור בהיגוי.

 • דו לשוניות פונקציונאלית

ילדים מרקע דו לשוני אשר מסוגלים לתפקד ולנהל שיחה בשתי השפות

 • BISLI

ילדים דו לשוניים לקויי שפה (BISLI) יוגדרו ככאלה רק כאשר יכולתם הלשונית נמצאת מתחת למצופה מגילם הכרונולוגי בשתי השפות.

slide3
רקע
 • השוואת ילדים דו-לשוניים בו-זמנית צרפתית-אנגלית עם ילדים חד לשוניים בעלי SLIבקנדה (Paradis, Genesee and Crago (1999
 • חקר ילדי מהגרים דולשוניים ערבית-שוודית (בו-זמניים ועוקבים) - ילדים בעלי SLI לקויים בשתי השפות (Håkansson & Salameh & Nettelbladt 2003)
 • חקר ילדים דו-לשוניים ספרדית-אנגלית בארה"ב בעשור האחרון ((Kohnert, Badore, Johnson
 • חקר BISLI באירופה שנים האחרונות:
  • מגוון רחב של צמדי שפות
  • גישה דו-לשונית האוספת נתונים בשתי השפות
  • מגוון היבטים לשוניים קוגניטיביים
  • לרוב דו-לשוניים עוקבים בחברות מהגרים
 • COST Action IS0804. Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. www.bi-sli.org
slide4
נושאים מרכזיים במחקר
 • Two of a kind - האם דו לשוניות ולקות שפה ספציפית הן היינו הך? (Crago & Paradis, 2003)
 • Double delay? - האם ילדים דו לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית מראים עכוב כפול?((Paradis 2007; Paradis et al. 2003; Paradis et al. 2005/6).
 • Instructive bilingualism- האם דו לשוניות יכולה להיות תומכת עבור ילדים עם SLI?(Roeper 2009)
two of a kind
- Two of a Kindהיינו הך?
 • נמצאו מקבילות בין דו לשוניות עוקבת לבין ילדים חד לשוניים בעלי SLI - באנגלית שתי האוכלוסיות מאופיינות בטעויות בנטיות הפועל (He go)
 • בעוד שילדים בעלי SLI משמיטים את פועל העזר בעבר ובעתיד של פעלים מורכבים (was going, will come) ילדים דו לשוניים מחליפים את פועל עזר בפועל עזר אחר (Paradis & Crago 2000)
 • רק ילדים דו לשוניים, אבל לא ילדים לקויים משתמשים שימוש יתר בפועל BE כדי למלא פער בין הצורך הקומוניקטיבי שלהם לבין הידע המורפו-תחבירי (Paradis (2008
 • אחוז גדול של החלפות והכלות יתר מבדיל בין ילדים דו לשוניים צרפתית-אנגלית לילדים חד לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית
 • ערמון-לוטם (2008) - השמטות של נטיות ומילות יחס בעברית ללא התערבות קודים ייחודיות לילדים (דו-לשוניים) לקויי שפה. החלפות עם וללא התערבות קודים נפוצות באוכלוסיה הדו-לשונית
sli 1993 1999
SLI בעברית (דרומי ושות' 1993, 1999)
 • הנחה: מאחר ובעברית המורפולוגיה כל כך עשירה ומרכזית, נראה ש:
  • רק נטיות ספורות יהוו מכשול לילדים עם SLI
  • נטיות המכילות יותר מידע (יותר מאפיינים) תהיינה קשות יותר מאלו המייצגות פחות אינפורמציה (הלך<הלכתי<הלכת)
 • שיטה: משימת השלמת משפטים. ילדים בני 4-6.
 • המבנה: נטיות הווה המסומנות למין (הולכת), למספר (הולכים), או לשניהם (הולכות)
 • ממצאי דרומי ושות': בעוד שילדים חד לשוניים בעלי התפתחות תקינה הראו שימוש מלא בכל הנטיות, ילדים בעלי לקות שפה ספציפית הפיקו את הנטייה המבוקשת ב-80% מן המקרים כאשר הנטייה סימנה מאפיין אחד, ואת הנטייה שסימנה שני מאפיינים (רבות) החליפו בכזאת המסמנת מאפיין אחד.
 • מסקנה: בעוד שבאנגלית נצפה להשמטות, העברית תתאפיין בשימוש בנטייה שגויה.
slide7
מחקר 1 - השימוש בנטיות אצל דו לשוניים
 • 15 ילדים דוברי רוסית-עברית (8 בנות, 7 בנים) בגילאי 6;6-6;4 עם משך חשיפה לעברית מעל לשנתיים. כולם היו בנורמה בגורלניק ולא דווח על היסטוריה של לקויות ברוסית. בנוסף הם נמצאו בתוך הנורמה (עד סטית תקן מהממוצע) בשלוש מבדקים ברוסית (מילות תפל, חיקוי משפטים מורכבים, MLU במטלת סיפור) במדגם של 80 ילדי גן דו-לשוניים.
 • 11 ילדים דוברי אנגלית-עברית (8 בנות, 3 בנים) בגילאי 6;6-6;4 עם משך חשיפה לעברית מעל לשנתיים. כולם נמצאו בנורמה בשתי השפות (שמעון 2008).
 • מטלה: השלמת משפטים לפי דרומי ושות' (1999)
slide8
השלמת משפטים - התפתחות דו לשונית תקינה לעומת ילדים חד לשוניים עם לקות שפה ספציפית

מידת ההצלחה בהתאם בזמן הווה

יחידה

רבים

רבות

דו לשוניים אנגלית-עברית

דו לשוניים רוסית-עברית

לקויי שפה (דרומי ושות')

slide9
ממצאים מרכזיים
 • דו לשוניים תקינים אנגלית-עברית מראים שימוש מלא בכל הנטיות לאחר שנתיים חשיפה
 • דו לשוניים תקינים רוסית-עברית מראים שימוש בשתיים משלוש הנטיות, אך מגיעים רק ל-80%הצלחה כמו הילדים הלקויים בנטיית הרבים.
 • דמיון זה הוא מלאכותי שכן הטעות שיקפה את השפעת השפה הראשונה שגררה שימוש בנטייה מורכבת יותר.
 • טעויות נוספות אצל הדו לשוניים כללו שימוש שגוי בזמן אך ללא שינוי במספר תכונות ההתאם.
 • ממצאים אלו מחזקים את הטיעון שדו-לשוניות ולקות שפה ספציפית אינן היינו הך.
slide10
עיכוב כפול?
 • רציונאל:
  • לקות שפה נגרמת מקושי בעיבוד שפה ולכן ילדים לקויי שפה זקוקים ליותר חשיפה לשפה.
  • ילדים דו-לשוניים חשופים פחות לכל אחת משתי השפות.
  • ילדים דו-לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית חשופים פחות לשפה הן באופן סביבתי והן באופן פיזיולוגי, לכן נצפה לעיכוב כפול
 • ממצאים קודמים: לא נמצא הבדל בין ילדים דו לשוניים לקויי שפה לילדים חד לשוניים לקויי שפה בעשרה צורנים שונים בדיבור חופשי (Paradis 2007; Paradis et al. 2003; Paradis et al. 2005/6).
2 bisli
מחקר 2 - השימוש בנטיות ב-BISLI
 • 9 ילדים דו לשוניים עוקבים אנגלית-עברית, בגילאי 5-7 החשופים לעברית לפחות שנתיים ולומדים בגנים שפתיים בעקבות אבחון כ-SLI
 • כולם נמצאו מתחת לנורמה ב-CELF באנגלית (>SD1-) ובגורלניק בעברית (>SD1.5-)
 • שיטה: מטלת דיבוב באמצעות הפעלות (דרומי ושות' 1999)
 • מבנה: גופים ראשון (הלכתי) ושני יחיד (הלכתָ) ויחידה (הלכת) בזמן עבר.
bisli mosli
הפעלות - ילדים דו לשוניים עם לקות שפה ספציפית ((BISLI לעומת ילדים חד לשוניים עם לקות שפה ספציפית (MOSLI)

רמת ההצלחה בהתאם בזמן עבר: ילדים לקויי שפה

מדבר

נוכח

נוכחת

BISLI - דו לשוניים

MOSLI חד לשוניים -

slide13
ממצאים מרכזיים
 • לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בנטיות שנבחנו בשני המחקרים, לא ברמת ההצלחה ולא בסוג השגיאות (השגיאה הנפוצה: שימוש בגוף שלישי במקום גופים ראשון ושני).
 • לא נמצא עיכוב כפול!!!
bisli mosli14
השלמת משפטים - ילדים דו לשוניים עם לקות שפה ספציפית ((BISLI לעומת ילדים חד לשוניים עם לקות שפה ספציפית (MOSLI)

מידת ההצלחה בהתאם בזמן הווה בקרב ילדים לקויי שפה

יחידה

רבים

רבות

BISLI - דו לשוניים

MOSLI חד לשוניים -

slide15
ממצאים מרכזיים
 • בזמן הווה ילדים דו לשוניים בעלי לקות שפה ספציפית הצליחו באותה מידה כמו הילדים החד לשוניים במחקר של דרומי ושות'.
 • בזמן הווה הילדים הדו לשוניים הראו ביצוע טוב יותר בנטיית רבות (וגם יותר טוב מקבוצת ביקורת חד-לשונית שנבדקה באותם גנים שפתיים שבהם למדו הילדים הדו-לשוניים).
 • ילדים דו לשוניים לקויי שפה מראים לעיתים ביצועים טובים יותר מאלו של ילדים חד לשוניים לקויי שפה.
 • האם דו לשוניות תומכת? האם ילדים דו לשוניים נשענים על מה שרכשו בשפה הראשונה ובכך זוכים ליתרון בשפה השנייה? האם תהליך רכישת השפה השנייה קל להם יותר מאשר רכישת שפה ראשונה אצל חד לשוניים?
slide16
דו לשוניות תומכת
 • האם דו לשוניות מציעה מנגנון פיצוי לילדים בעלי לקות שפה ספציפית? הם ישנו יתרון למנגנון לשוני כפול? האם לדו לשוניים יש יתרונות בעיבוד שפה?
 • קוגניציה
 • שפה
slide17
יכולות קוגניטיביות של ילדים דו-לשוניים וילדים לקויי שפה
 • לילדים דו-לשוניים יש יתרון קוגניטיבי במנגנונים האקזקוטיביים כגון מיון הסטת קשב ואינהיביציה (ביאליסטוק, 2007)
 • קיים קשר בין מיומנות שפתית למנגנונים אקזקוטיביים אצל ילדים לקויי שפה (Kohnert & Windsor 2004; Bishop &Norbury, 2005; Ullman & Pierpont, 2005; Im-Bolter et al., 2006)
 • ילדים דו לשוניים לקויי שפה מראים ביצוע נמוך יותר במטלות אקזקוטיביות מילדים דו לשוניים עם התפתחות לשונית תקינה (אילוז-כהן 2008)
 • האם ילדים דו לשוניים לקויי שפה נהנים מיתרון קוגניטיבי ביחס לילדים חד לשוניים לקויי שפה?
slide18

מחקר 3 - שימוש במילות יחס - ילדים דו לשוניים עם לקות שפה ספציפית ((BISLI אנגלית עברית ורוסית-עברית וילדים חד לשוניים עם לקות שפה ספציפית (MOSLI)

 • 19 ילדים לקויי שפה בגילאי 5-7
  • 8 ילדים דו לשוניים עוקבים אנגלית-עברית, בגילאי 5-7 החשופים לעברית לפחות שנתיים ולומדים בגנים שפתיים בעקבות אבחון כ-SLI. כולם נמצאו מתחת לנורמה ב-CELF באנגלית (>SD1-) ובגורלניקבעברית (>SD1.5-)
  • 3 ילדים דו לשוניים עוקבים רוסית-עברית, בגילאי 5-7 החשופים לעברית לפחות שנתיים ולומדים בגנים שפתיים בעקבות אבחון כ-.SLI כולם נמצאו מתחת לנורמה בגורלניקבעברית (>SD1.5-) וההורים דיווחו על עיכוב ברוסית.
  • 8 ילדים חד לשוניים לקויי שפה בגילאי 5-7 מאותם גנים. כולם נמצאו מתחת לנורמה בגורלניקבעברית (>SD1.5-)
 • מטלה: חיקוי משפטים (24) המכילים מילות יחס
slide19
שימוש במילות יחס

מילות יחס מציבות קושי לאוכלוסיה דו-לשונית ומהוות מוקד להתערבות בין שפתית

ישנם ילדים לקויי שפה המשמיטים מילות יחס באנגלית (Roeper et al. 2001)

בעברית ישנם שני סוגים מרכזיים של מילות יחס:

מילות יחס הכרחיות (obligatory prepositions) המחויבות על ידי הפועל (חלם על) ולהן תפקיד דקדוקי.

מילות יחס חופשיות (free prepositions) שאינן תלויות בפועל אלא במשמעות תיאור הפועל (מיקום, זמן - בחצר) וחשובות למשמעות המשפט

באנגלית ישנן גם מילות יחס המשנות את משמעות הפועל - particles (turn on, look for).

slide20
מילות יחס ולקות שפה - פרדיקציות
 • ילדים לקויי שפה מתקשים בשימוש במבנים שלהם מוטיבציה דקדוקית בלבד ומצליחים יותר כאשר יש בסיס סמנטי לשימוש במבנה
 • למילות היחס ההכרחיות אין בעברית בסיס סמנטי לכן ננבא נטייה להשמיט אותן יותר ממילות יחס להן בסיס סמנטי
 • באנגלית, לעומת זאת ישנה תת קבוצה של מילות יחס הכרחיות אשר משנות את משמעות הפועל ולכן יש בסיס סמנטי לשימוש בהם
 • לילדים דו לשוניים ששפתם הראשונה אנגלית יש יתרון ברכישת מילות יחס הכרחיות ביחס לילדים חד לשוניים דוברי עברית, או דו לשוניים שבשפתם הראשונה אין מילות יחס הכרחיות אשר משנות את משמעות הפועל
slide21
סוג השגיאות לפי מילות היחס

אנגלית-עברית (8)

רוסית-עברית (3)

חד לשוניים (8)

slide22
ממצאים מרכזיים
 • ילדים דו-לשוניים אנגלית-עברית בעלי לקות שפה ספציפית נהנים מדו-לשוניות תומכת בשימוש במילות יחס
 • ילדים דו-לשוניים רוסית-עברית בעלי לקות שפה ספציפית אינם מראים את היתרון הזה
 • מכאן שידע בשפה ראשונה יכול לעזור לילדים בלמידת השפה השנייה
 • חשוב לציין שהדבר תלוי במאפייני השפות
slide23
מסקנות
 • דו לשוניות ולקות שפה ספציפית אינן היינו הך.
 • דו לשוניות לא גורמת לעיכוב כפול אצל דו לשוניים לקויי שפה.
 • ישנם ממצאים המצביעים על כך שדו לשוניות יכולה להיות לעזר ותמיכה לילדים לקויי שפה.
 • אין צידוק מחקרי להמליץ לילד דו לשוני לקוי שפה לוותר על השימוש באחת השפות ואולי אף ההיפך נכון ויש לעודד את שימור שתי השפות
slide24
טיפוח סביבה דו-לשונית
 • ממחקרים קודמים עולה שדו-לשוניות הופכת ליתרון כאשר היא מאוזנת, וגם התערבות מועילה יותר כשהיא בשתי השפות
 • ממחקרים קודמים עולה שכאשר שומרים על איזון, התקדמות בשפה אחת מעודדת התקדמות גם בשפה השנייה

 אם מעוניינים לגדל ילד דו-לשוני, מומלץ לעודד שימוש בשתי השפות בכל המסגרות.

slide25
מחקרים אלו נערכו בשיתוף עם:

Jonathan Fine, Elinor Saiegh-Haddad and Joel Walters (Bar-Ilan University), and Galit Adam (Tel-Aviv University)

Hebrew Team:

Anat Blass, Efrat Harel, Michal Giladi, Lyle Lustigman, Sharon Porat

English Team:

Audry Levant, Efrat Shimon, Peri Iluz-Cohen

Russian Team:

Lusina Danelyants, Galina Gordishevsky, Olga Gupol, Nadya Kogan, Rina Raichlin, Natalia Meir

Clinicians

Ruti Litt-Afori, Dori Braude, Hadar Oz

ולהם תודות

slide26
ועוד תודות

This research was supported in part by THE ISRAEL SCIENCE FOUNDATION (grant No.938) and by the BMBF funded Consortium “Migration and societal Integration”.

thank you

Thank you

תודה

Спасибо

צרו קשר: armonls@mail.biu.ac.il

slide28
כיצד נבחין בין דו לשוניות ללקות שפה?
 • אחור בהתפתחות הדיבור הוא סמן ללקות שפה ולא תוצאה של דו לשוניות
 • אוצר מילים של פחות מ-50 בשתי השפות יחד בגיל שנתיים מצביע על אפשרות לעיכוב בדיבור
 • אי הופעת משפטים פשוטים עד גיל שלוש, לפחות באחת מן השפות מצביעה על אפשרות ללקות שפה
 • אי הופעת משפטים מורכבים עד גיל שלוש וחצי לפחות באחת מן השפות מצביעה על אפשרות ללקות שפה
 • טעויות שיכולות להיות מוסברות על ידי השפעת השפה השנייה אינן יכולות להיות ראיה יחידה ללקות שפה