vversterk in de opleiding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vversterk (in) de opleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vversterk (in) de opleiding

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vversterk (in) de opleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Vversterk (in) de opleiding. Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon Sardes, 7 juni 2010. Aan bod komen. Vversterk (in) de opleiding Evaluatie werkbijeenkomsten 1 ste en 2 de tranche Curriculumanalyse en implementatie Verdiepend onderzoek 2010: ► r esultaten screening

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vversterk (in) de opleiding


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vversterk in de opleiding
Vversterk (in) de opleiding
 • Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon
 • Sardes, 7 juni 2010
aan bod komen
Aan bod komen
 • Vversterk (in) de opleiding
 • Evaluatie werkbijeenkomsten 1ste en 2de tranche
 • Curriculumanalyse en implementatie
 • Verdiepend onderzoek 2010:

► resultaten screening

► resultaten interviews

vversterk in de opleiding1
Vversterk (in) de opleiding
 • Ondersteuningsaanbod opleidingsinstellingen (Pabo’s en ROC’s)

► VVE sterker inpassen in het curriculum

► implementatietraject: werkbijeenkomsten en Bronnenboek

evaluatie werkbijeenkomsten
Evaluatie werkbijeenkomsten
 • Aantal deelnemende opleidingen 1ste en 2de tranche

► 17 ROC’s en 11 Pabo’s

 • Oordeel werkbijeenkomsten

► met name (zeer) positief

 • Genoemde verbeterpunten

►voorafgaand materiaal doornemen

►verschil tussen MBO en HBO materiaal

vervolg evaluatie werkbijeenkomsten
Vervolg evaluatie werkbijeenkomsten
 • Meest genoemde knelpunt

►tijd en menskracht

 • Gemiddeld rapportcijfer

► 7,5

 • De Sardes-trainers zelf

►verstrekken goede informatie vooraf

►juiste timing trainingen

curriculumanalyse
Curriculumanalyse
 • Wat?

►eigen curriculum doornemen op VVE-

inhoud

 • Hoe?

►Aanwezigheid VVE in de opleiding

 • Wat opviel

►Organisatie & management, soc/emo- ontwikkeling voldoende aanwezig

►Taal bij Pabo’s aanwezig, helft ROC

►Rekenen idem Pabo, niet bij ROC

implementatie
Implementatie
 • Implementatieplannen

►verschillen zeer sterk per opleiding

 • Stap 1

►inrichting werkgroep/ontwikkelgroep

 • Stap 2

►aanpassing materiaal

►scholing en/of afstemming docenten

 • Stap 3

►start (delen) vernieuwde curriculum

►meestal vanaf schooljaar 2009/10

verdiepend onderzoek 2010
Verdiepend onderzoek 2010
 • Doel

►beeld schetsen van ‘good practices’

 • Bij wie?

►vier ROC’s en twee Pabo’s

 • Hoe?

►vooraf heeft screening plaatsgevonden onder curriculumspecialisten

resultaten screening
Resultaten screening
 • Vorderingen implementatieproces

► besluit over aanpassing en invoering materiaal genomen, niet over evaluatie

► docenten zijn geïnformeerd, afstemming heeft plaatsgevonden en er is draagvlak

► helft van de opleidingen biedt al (delen van) nieuwe curriculum aan

resultaten verdiepende interviews
Resultaten verdiepende interviews

Aan bod komen:

 • Curriculum
 • Betrekken docenten
 • Studenten
 • ‘Goodpractices’
1 curriculum
1. Curriculum
 • M.n aanpassing van bestaand curriculum
 • Plaats in curriculum:

► apart vak of aangepast blok

► 1ste jaar ontwikkeling jonge kind (basis)

► latere jaren VVE-verdieping en koppeling theorie aan praktijk

curriculum vervolg
Curriculum (vervolg)
 • In gebruikname wisselt

► delen van nieuw curriculum in gebruik

► eerst alleen bepaalde leerjaren

 • Evaluatie mondjesmaat

► aantal keer onder docenten en/of studenten

►staat gepland

►nog niet over nagedacht

2 betrekken docenten
2. Betrekken docenten
 • Vaak (klein) groepje enthousiaste en gemotiveerde docenten
 • Werkgroepen ingesteld om vernieuwde curriculum vorm te geven
 • Vakdocenten (b.v. Nederlands, Engels, Rekenen-Wiskunde) nog het minst betrokken
3 studenten
3. Studenten
 • Worden niet expliciet op de hoogte gehouden van nieuwe curriculum ontwikkelingen
 • Vaak worden wel complete leerinhouden op bv. intranet van de opleiding gezet
4 good practices
4. ‘Good practices’
 • Visie ontwikkeling allerbelangrijkst

► visie over het jonge kind

► visie over onderwijs aan het jonge kind

 • Samenwerking

► raadplegen van het werkveld over inhoud

► netwerken, bv. Jonge Kind (Pabo’s)

► directe collega’s (‘sparren over de inhoud met andere disciplines’)

good practices vervolg
‘Good practices’ (vervolg)
 • Faciliteren

► ‘georganiseerde tijd’: discussie over vernieuwingen

► vrijmaken van personen en middelen (liefst meerjarig)

► steun vanuit het management

► ondersteuning van buitenaf: objectieve blik

good practices slot
‘Good practices’ (slot)
 • Tot slot

► ‘eigenaarschap’ bij docenten

► goede timing belangrijk