prof dr dean w owen middle east technical university ankara turkey n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

When Clients Self-Injure: An Overview for Counselors Danışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış. Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey. K ı br ı s PDR Der 20 Mar t , 2010 Lefko ş e, KKTC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Dr. Dean W. Owen Middle East Technical University Ankara, Turkey' - airell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr dean w owen middle east technical university ankara turkey

When Clients Self-Injure: An Overview for CounselorsDanışanlar Kendilerine Zarar Verdiklerinde: Psikolojik Danışmanlar için Bir Genel Bakış

Prof. Dr. Dean W. Owen

Middle East Technical University

Ankara, Turkey

Kıbrıs PDR Der

20 Mart, 2010

Lefkoşe, KKTC

slide2

It is hoped that at the end of this presentation one could:

Bu Sunudan Sonra İzleyenlerin….

 • Kendine zarar vermenin kategorilerini anımsamaları
 • 2. İnsanların strese karşı tepkilerini tanımlamaları
 • 3. Kendine zarar vermeyle ilgili kişisel/ sosyal/ kültürel etmenleri tanımaları
 • recall categories of self-injury;
 • describe human stress reactions and responses;
 • identify personality/social/cultural correlates associated with self-injury;
slide3

4. describe treatment options by school counselors and;Okul psikolojik danışmanların yapabileceği müdahale olasılıklarını tanımlamaları

5. discuss the topic of self-injury with students, clients and their families with confidence, compassion, and understanding.

Kendine zarar verme konusunu öğrencilerle, danışanlarla ve aileleriyle güven, arkadaşlık ve anlayış içinde tartışabilmeleri

Umulmaktadır

slide4

Some say that beauty is only skin deep…..if I cut myself a million times will I ever be as beautiful as you?

anonymous

Bazıları güzelliğin deri inceliği kadar olduğunu söyler.. Yani yüzeysel… Eğer kendimi bir milyon kez kesersem senin kadar güzel olabilir miyim?

part the first b l m 1
Part the First….Bölüm 1

A matter of beauty…

Güzellik konusu…

Kıbrıs, 2010

slide6

Milyonlarca yıldır insanlar kendilerine zarar vermenin ilginç ve yaratıcı yollarını bulmuşlardır… genellikle algılanan güzelliği , kabulü artırmak için .. Ya da kabilesel, kültürel ya da kişisel kimlik için..

Bu davranışlar sıklıkla zarar verici olsalar da “kendine zarar verme” olarak ele alınmazlar..

For thousands of years human beings

have foundcreative and interesting

ways of inflicting harm,damage, and

pain on themselves….usually forthe

purpose of enhancing perceived

beauty,acceptance, or for tribal,

cultural or personal identity…..

Although these acts are often

injurious, they donot constitute

“Self-Injury”.

Kıbrıs, 2010

tattooing d vme
Tattooing /Dövme
 • Tattooing…once thought to be “savage” or at least the traditional mark of a sailor….now is increasingly accepted as very normal….

Dövme, önceleri “ilkel” olarak düşünülse de şimdilerde çok normal olarak kabul edilmektedir.

Kıbrıs, 2010

piercing
Piercing
 • This form of body ornamentation has existed for thousands of years and can occur in remarkably large number of forms….

Vücudu süslemenin bu formuna binlerce yıldır , çok sayıda farklı hallerde rastlanmaktadır

Kıbrıs, 2010

slide9

Belli bir kabileye ait olmayı gösterebilir

and may represent tribal

or clan affiliation…

or merely decoration…

Ya da sadece süsleme amaçlı kullanılır

Kıbrıs, 2010

slide10
……or not!

Ya da değil!

Kıbrıs, 2010

branding s sleme amac yla yaray kullanma
BrandingSüsleme amacıyla yarayı kullanma
 • The intentional scarring of the body by hot irons or by ornamental cutting remains a widely used form of body decoration…for identification or as a mark of loyalty.

Beden süslemenin yaygın bir hali de sıcak ütü kullanarak ya da süslemeli biçimde bedeni keserek yapılmaktadır. Sıklıkla bir gruba bağlılığı göstermek ya da kimliği tanımlamak için kullanılmaktadır

Kıbrıs, 2010

body form modification bedenin eklini de i tirmek
Body Form ModificationBedenin şeklini değiştirmek

The process is usually begun early in life with the full consent and participation of parents and the society…..

Süreç, genellikle küçük yaşta toplumun ve ailelerin katılımıyla başlar

Kıbrıs, 2010

body form modification bedenin eklini de i tirmek foot binding ayaklar s k ca ba lamak
Body Form ModificationBedenin şeklini değiştirmekFoot BindingAyakları sıkıca bağlamak

Kıbrıs, 2010

body form modification bedenin eklini de i tirmek1
Body Form ModificationBedenin şeklini değiştirmek
 • With advances in surgical technology and technique has come increased acceptance of body modification that represents positive change..

Cosmetic Surgery

Cerrahi teknoloji ve tekniklerle bedende değişiklik yaratma, olumlu bir değişiklik olarak ele alınmakta ve giderek kabul edilmektedir.

PLASTİK CERRAHİ

Kıbrıs, 2010

part the second b l m 2 self harm kendine zarar vermek killing me slowly beni yava yava ld r
Part the Second Bölüm 2Self-HarmKendine zarar vermekKilling me SlowlyBeni yavaş yavaş öldür…

Kıbrıs, 2010

slide16

Killing me SlowlyBeni yavaş yavaş öldür…

Individuals have also found creative andinteresting ways of inflicting harm, damage,and pain on themselves in an attempt to cope with pain, grief, or even everyday stress.

İnsanlar acılarıyla yaslarıyla hatta günlük stresleriyle başa çıkmak için kendilerine zara verecek yaratıcı ve ilginç yollar bulmuşlardır.

Kıbrıs, 2010

what is self harm kendine zarar verme nedir
What is Self-HarmKendine zarar verme nedir?
 • Self-injury (SI): the deliberate, direct, and non-suicidal, self-inflicted damage or alteration of one’s body tissues. As the result of these self-inflicted acts the body is left changed…

Kendine zarar verme (KZV): Niyetli , doğrudan, intihar niyetli olmayan biçimde bir kişinin bedenini değiştirmesine ve zarar vermesine neden olan davranışlardır.

Kıbrıs, 2010

other names for self harm kendine zarar vermenin di er adlar
Other Names for Self-HarmKendine zarar vermenin diğer adları
 • Self-Injurious Behavior (SIB)
 • Self-inflicted violence (SIV)
 • Parasuicide
 • Self-mutilation

Kendini yaralama davranışı

Kendini yaralayıcı şiddet

Nerdeyse intihara yakın davranışlar

Kendi bedeninin görünüşünü değiştirmek

Kıbrıs, 2010

some types of self harm hurting yourself slowly baz kendine zarar verme tipleri
Some Types of Self-Harm…Hurting yourself….SlowlyBazı kendine zarar verme tipleri..
 • Smoking
 • Eating disorders…
 • Drinking
 • Adopting an unhealthy life style…
 • Adopting a “Healthy” lifestyle (running, weight lifting)
 • Drug Use
 • Only six of millions…..
 • Sigara içmek
 • Yeme bozukluğu
 • İçki içme
 • Sağlıksız yaşam biçimini benimseme
 • “Sağlıklı “ yaşam biçimi benimseme
 • İlaç kullanımı
 • Milyonlarcasından sadece bir kaçı..

Kıbrıs, 2010

hurting yourself slowly smoking kendine yava yava zarar verme sigara i me
Hurting yourself….slowlySmokingKendine yavaş yavaş zarar verme: Sigara içme

Many smokers report that their smoking behavior changes during times of grief, loneliness, depression, anger, or general stress….

Bir çok sigara içicisi sigara içme davranışlarının yas, yalnızlık, depresyon, kızgınlık ya da stres anlarında değiştiğini belirtmektedir.

Kıbrıs, 2010

hurting yourself slowly eating disorders kendine yava yava zarar verme yeme bozukluklar
Hurting yourself….slowlyEating Disorders Kendine yavaş yavaş zarar verme: Yeme bozuklukları

Kıbrıs, 2010

hurting yourself slowly drinking kendine yava yava zarar verme ki i me
Hurting yourself….slowlyDrinking Kendine yavaş yavaş zarar verme: İçki içme

Bir çok içki içen kişi içmelerinin yas, yalnızlık, depresyon, kızgınlık ya da stres anlarında değiştiğini belirtmektedir

Kıbrıs, 2010

slide23
Hurting yourself….slowlyUnhealthy Lifestyle Choices Kendine yavaş yavaş zarar verme: Sağlıksız yaşam biçimi

Adiet of high fat foods, long hours of sedentary work over many years and the exposure to high stress often creates high risk of heart disease, hypertension and diabetes.

Aşırı yağlı diyet, uzun saatler oturmaya dayalı işler ve yüksek stres, kalp hastalıkları,yüksek tansiyon ve şeker hastalığı için büyük risk oluşturmaktadır

Kıbrıs, 2010

hurting yourself slowly healthy lifestyle kendine yava yava zarar verme sa l kl ya am bi imi
Hurting yourself….slowlyHealthy Lifestyle …. Kendine yavaş yavaş zarar verme: Sağlıklı yaşam biçimi

The adoption of an extreme life style, even one based upon principles of health and fitness can be injurious to one’s health.

Aşırı sağlıklı yaşam biçimini benimseme de sağlığa zarar verici olabilir

Kıbrıs, 2010

slide25
Somehow all of these forms of self-harm are very different from Self-Injury….deliberately hurting yourself….quickly!

Bütün bu kendine zarar verme davranışları kendini yaralama davranışından farklıdır.. Kendini yaralama kendine kısa zamanda zarar vermedir!

Kıbrıs, 2010

slide26
Part the Third Bölüm 3Self-InjuryKendini yaralamaCreating pain on the outside in response to pain on the inside.

İçerdeki acıya tepki olarak dışarıda acı yaratmak

Kıbrıs, 2010

4 types of self injury kendini yaralaman n ky 4 tipi
4 Types of Self-InjuryKendini yaralamanın (KY) 4 tipi
 • Stereotypic SIBStereotipik KY
 • Major SIBAna /Ciddi KY
 • Compulsive SIB Kompulsif KY
 • Impulsive SIBDürtüsel KY

(APA, 2000)

Kıbrıs, 2010

stereotypic sib mild to severe stereotipik ky orta d zeyden ciddiye
Stereotypic SIB (Mild to Severe)Stereotipik KY (orta düzeyden ciddiye)
 • Head banging
 • Self-hitting and face slapping
 • Self biting
 • Hair pulling
 • Associated with organic mental disorders and characterized by highly repetitive and fixed behaviors causing mild to severe tissue damage.
 • (APA, 2000)
 • Başını duvara vurma
 • Kendine vurma, yüzünü tokatlama
 • Kendini ısırma
 • Saçını çekme
 • Bu davranışlar, organik kökenli zihinsel hastalıklarla bağlantılıdır. Orta dereceden ciddi dereceye dek doku hasarına yol açabilen yüksek derecede aynı ve tekrarlanan davranışlardır.

Kıbrıs, 2010

stereotypic sib stereotipik ky
Stereotypic SIB Stereotipik KY
 • Fixed, rhythmic patterns

(belli ve ritmik davranışlar)

 • Examples: head-banging, eyeball pressing(örneğin başını vurma, göze baskı uygulama)
 • Seen in those with autism or mental retardation(zihinsel engelle ve otizmle birlikte görülür)

(Bowman & Randall, 2005)

Kıbrıs, 2010

major sib severe to life threatening ana ciddi ky ciddiden l m tehlikesine dek
Major SIB (Severe to Life-threatening) Ana /Ciddi KY (Ciddiden ölüm tehlikesine dek)
 • Auto Castration
 • Eye enucleation
 • Limb amputation
 • Abdominal self surgery
 • Auto cannibalism

Kendi cinsel organını kesmek

Gözüne sert bir cisim sokmak

Kol, bacak ve parmakları kesmek

Karın bölgesini kendi kendine ameliyat etmek

Kendini yemek

Kıbrıs, 2010

major sib severe to life threatening ana ciddi ky ciddiden l m tehlikesine dek1
Major SIB (Severe to Life-threatening) Ana /Ciddi KY (Ciddiden ölüm tehlikesine dek)

This form of SIB is usually

associated with severe psychosis,

intoxication, or character disorder,

often performed in response to

hallucinations or delusions, many

times with a religious theme.

Bu tip kendini yaralama davranışları ciddi psikoz, alkol ya da uyuşturucudan dolayı aşırı sarhoşluk (toksitlenme) ya da karakter bozukluklarıyla ilişkilidir. Sıklıkla halüsinasyon ve delüzyonlarla görülür. Çoğu zaman dinsel temayla..

Kıbrıs, 2010

major sib ana ciddi ky
Major SIBAna /Ciddi KY

This form of SIB can be

ritualized and associated

with altered states of

religious consciousness

Bu tip KY, dini amaçlı, bilinç durumunu değiştirmeye yöneliktir ve ritüel bir yanı vardır.

Kıbrıs, 2010

major sib ana ciddi ky1
Major SIB Ana /Ciddi KY
 • Most Extreme and Uncommon
 • Castration and Amputation
 • Often seen in psychotic patients

(Bowman & Randall, 2005)

En uçlarda, en olağan dışı davranışlar

Kastrasyon, kesme

Sıklıkla psikotiklerde görülür

Kıbrıs, 2010

compulsive sib mild to moderate komp lsif ky hafiften orta dereceye dek
Compulsive SIB (Mild to Moderate)Kompülsif KY (Hafiften orta dereceye dek)
 • Trichotillomania (compulsive hair pulling)
 • Skin picking
 • Nail biting

Israrcı biçimde saçını çekme ve koparma

Deriyi yaralayacak dek bastırarak kaşıma

Tırnak yeme

Kıbrıs, 2010

compulsive sib mild to moderate komp lsif ky hafiften orta dereceye dek1
Compulsive SIB (Mild to Moderate)Kompülsif KY (Hafiften orta dereceye dek)

This form of SIB is usuallyassociated with

animpulse to behave as theresult of

increasing anxietywith subsequent

tensionrelease. The mechanismmay be

similar to that of Obsessive-Compulsive

Disorder (OCD).

In some individuals this behavior may

occur automatically without any

conscious awareness (Simon & Favazza, 2001).

Bu tip KY, sıklıkla kaygıyı rahatlatmak amaçlıdır. Obsesif kompulsif bozukluklarla benzer bir mekanizması vardır.

Bazıları bu davranışı bilinçli bir farkındalık olmadan otomatik olarak yaparlar..

Kıbrıs, 2010

impulsive sib mild to moderate d rt sel ky hafiften orta dereceye dek
Impulsive SIB (Mild to Moderate)Dürtüsel KY (Hafiften orta dereceye dek)
 • Skin cutting
 • Burning
 • Self hitting
 • Digit fracturing

Deriyi kesme

Yakma

Kendine vurma

Parmakları kırma

Kıbrıs, 2010

impulsive sib mild to moderate d rt sel ky hafiften orta dereceye dek1
Impulsive SIB (Mild to Moderate)Dürtüsel KY (Hafiften orta dereceye dek)

This form of SIB can be isolated or habitual in nature and can be further

subdivided into two forms as reported by Favazza (1996):

Episodic: Limited to discreet periods or situations.

Repetitive: Habitual and addictive in nature.

Typically this type of behavior begins in adolescence and often

develops into chronic behavior by adulthood.

Dürtüsel KY ikiye ayrılır:

Dönemsel: Belli zaman ya da durumlarla sınırlı

Tekrarlayıcı: Alışkanlık hatta bağımlılık yapıcı.

Tipik olarak ergenlikte başlar ve sıklıkla yetişkinlikte kronik davranışa dönüşür.

Kıbrıs, 2010

impulsive sib d rt sel ky
Impulsive SIB Dürtüsel KY
 • Typically not highly lethal
 • Little tissue damage
 • Occurs sporadically and repetitively
 • Examples: cutting (with razor blades or glass), skin carving, burning, interference with wound healing, needle sticking, self-punching and scratching

(Folmer & Lukomski, 2005)

 • Tipik olarak yüksek derecede öldürücü değil
 • Az doku zedelenmesi
 • Düzensiz ve tekrarlayıcı
 • Örneğin cam ya da jiletle kendini kesmek, deriyi oymak, yakmak, yaraların iyileşmesine izin vermemek, kendine iğne batırmak, kendini yumruklamak ve tırnaklamak

Kıbrıs, 2010

impulsive sib d rt sel ky1
Impulsive SIBDürtüsel KY

Cutting seems to be one of the most

commonly reported forms of SIB among

adolescents…..

Gençler arasında en yaygın görüleni kendini kesmedir

Kıbrıs, 2010

impulsive sib d rt sel ky2
Impulsive SIB Dürtüsel KY

72% of reported SIB

KY vakalarının % 72’si kendini kesmedir

Kıbrıs, 2010

self injury can
Self-Injury can:
 • be used as a coping mechanism;
 • help release built up emotions (i.e. anger, anxiety);
 • release tension;
 • re-enact abuse;
 • increase endorphin production (inhibits pain and tension); and,
 • be a form of self-punishment

Kendini yaralama, başa çıkma mekanizması olarak

kaygı, öfke gibi duyguları rahatlatmak için

gerilimi azaltma

acıyı azaltmak amacıyla endorfin üretimi sağlama

kendini cezalandırma amacıyla kullanılabilir.

 • (Alderman, 1997)

Kıbrıs, 2010

slide43
Self-injury, in its most simplistic form, is

nothing but a highly destructive and

maladaptive but generally very effective

response to stress….it’s drive reducing!

Kendini yaralama, en basit formuyla önemsiz görünse de yüksek derecede yıkıcı ve uyumsuz bir davranıştır ancak genellikle strese tepki olarak etkili olarak algılanır…

 • (Alderman, 1997)

Kıbrıs, 2010

why self injure
Why Self-Injure?
 • Kontrol kazanmaya yardımcı
 • Psikolojik acıdan daha kolay başa çıkıldığı için acıyı fiziksel olarak ifade etme
 • Bedeniyle bağlantısız olma duygusu
 • İçsel acıyı dışsallaştırma
 • Assist in gaining “control”
 • To physically express pain (easier to handle psychological pain)
 • Means of dissociating
 • To externalize internal pain

(Alderman, 1997)

Kıbrıs, 2010

self injury sequence model bowman randall 2005
Self-Injury Sequence Model (Bowman & Randall, 2005)

Activating Event

Harekete geçiren olay

Irrational Thought

Akıldışı düşünce

Uncomfortable Feeling

Rahatsız eden duygu

Emotional Buildup

Duygusal uyarılma

Urge to Self-Injure

Kendini yaralama isteği

The Self-Injury ActKendini yaralama davranışı

Kıbrıs, 2010

part the fifth b l m 5 stress and the ways we respond stres ve tepki verme yollar m z
Part the FifthBölüm 5Stress and the ways we respondStres ve tepki verme yollarımız

Kıbrıs, 2010

screening test for personal stress ki isel stres i in mini bir test
Screening Test for Personal StressKişisel stres için mini bir test

In a moment a picture will appear at the right. Normally functioning individuals will typically see two dolphins. If you observe anything different you may be experiencing high levels of stress.

Bir süreliğine resme bakın. Normal işlevleri yerinde olan birisi iki yunus görür. Eğer siz farklı bir bir şey görüyorsanız bu, büyük stres altındasınız demektir.

Kıbrıs, 2010

slide48
Self-Injury: A response to StressEither Acute or Chronic….Kendini yaralama: Strese tepki.. Akut ya da kronik

Kıbrıs, 2010

self injury a response to stress kendini yaralama strese tepki
Self-Injury: A response to StressKendini yaralama: Strese tepki
 • Algılanan tehdit: Gerçek ya da hayali
 • Tehdite tepki
 • Tepki başarılıysa tehdit azalır
 • Tepki başarısızsa kaygı oluşur. Dürtü harekete geçer
 • “Rahatlama davranışı“ olarak kendine zarar verme seçilebilir
 • Daha çok sigara, yemek, içki, uyku vb…

Perceived Threat: Real or Imagined….

Response to the threat:

If response is successful, threat is reduced….

If response is not successful anxiety builds….Drive Activation

Often a response to stress is to invoke a “comfort behavior”….often these comfort behaviors are self-harmful….

Smoke more, eat more, drink more, sleep more…etc.

Kıbrıs, 2010

slide50

Self-injury is a temporarily effective means of reducing stress and tension.

That’s why the behavior persists!

Kendini yaralama geçici olarak stres ve kaygının azalması demektir.

O nedenle davranış ısrar la sürdürülür!

Kıbrıs, 2010

slide51

Normal yaşam

Algılanan tehdit

Kaygı/stres düzeyinin artması

Başa çıkma tepkileri

Etkili

Etkisiz

Kıbrıs, 2010

dual pathways to self injury anxiety depression kendine zarar vermede ikili yol kayg depresyon
Dual Pathways to Self-Injury: Anxiety/DepressionKendine zarar vermede ikili yol: Kaygı/ depresyon

Hyper-stress

Aşırı stres

Dissociation

Bağlantısız hissetme

Vulnerability, insecurity

and hypersensitivity

hyper-vigilance

Kırılganlık, güvensizlik aşırı duyarlılık

Feelings of being numb,

alone, disconnected and

alive in a surreal place.

Gerçekçi olmayan bir yerde yaşama,

Bağlantısız, yalnız ve hissiz olma

duygusu

Triggering event

Tetikleyen olay

Self Injury

Kendini yaralama

Return of normal feelings

ability to function

Normal duygulara dönme,

işlevde bulunabilme becerisi

Control regained,

calmness and sense of relief

Kontrolü ele geçirme, sakinlik

Kıbrıs, 2010

part the sixth b l m 6
Part the sixthBölüm 6

Who Self-Injures?

Kim kendini yaralar?

Kıbrıs, 2010

studies in america amerika daki al malar
Studies in AmericaAmerika’daki çalışmalar

It is difficult to determine because self-injurers are so secretive.

1% of the US population was thought to self-injure in early

studies (Lester, 1972) .

Kendini yaralama çok saklanan bir davranış olduğu için oranı belirlemek zordur.. İlk çalışmalarda ABD nüfusunun %1’ inin KY davranışı içinde olduğu bulunmuştur.

Kıbrıs, 2010

studies in america amerika daki al malar1
Studies in AmericaAmerika’daki çalışmalar

More recent studies suggest that 4% of the

general population may self-injure (Briere & Gill, 1998).

Son yıllardaki çalışma sonuçları genel nüfusun % 4’ünün KY davranışı gösterdiğini doğrultusundadır.

Kıbrıs, 2010

studies in america amerika daki al malar2
Studies in America Amerika’daki çalışmalar

Poll of 850 “tweens” published in the summer of 2006 reported that 1 in 4 had engaged in self-harm behaviors (www.nahec.org/kidspoll)

850 ergen ile yapılan bir tarama 2006’da basılmış ve her 4 gençten birinin kendisine zarar verdiği rapor edilmiştir.

Kıbrıs, 2010

who self injures kim kendini yaralar zarar verir
Who Self-Injures?Kim kendini yaralar/zarar verir?

SIB is reported in 13%-53% of patients diagnosed with Tourette’s Syndrome (Robertson, 1989; Robertson, Trimble, & Lees, 1989).

Kendini yaralayanların %13-53’ü Tourette Sendromu tanısı almıştır.

Kıbrıs, 2010

slide58
SIB is reported in 3%-46% of a population diagnosed with mental retardation or developmental delay (Bodfish, Crawford, & Powell, 1995).

Kendini yaralamanın zihinsel engellilik ya da gelişimsel sorunu olma tanısı alanların arasında görülme sıklığı % 3-46’dır.

Kıbrıs, 2010

slide59
SIB is reported in 75% of hospital patients diagnosed borderline personality disorder (Clarkin, Widiger, & Frances, 1983).

Kendini yaralama, borderline kişilik bozuklukları olanlar arasında %75 oranında rapor edilmektedir.

Kıbrıs, 2010

slide60
In recent studies, 13% of adolescents reported self-mutilation

Most common among teenage girls

Average to high intelligence

(Bowman & Randall, 2005) (Warner, 2002)

Son yıllardaki çalışmalarda ergenler arasında %13 lük kendine zarar verme davranışı rapor edilmiştir.

Ergen kızlar arasında daha sık görülür ve ortalama zekası olanda da zeki olanda da görülebilir.

Kıbrıs, 2010

slide61
In a recent study of undergraduate college students revealed that:

18% reported harming themselves more than 10 times in the past…

10% reported harming themselves more than 100 times….

38% reported a history of self-injury

(Gratz, Conrad, & Roemer, 2002)

Lisans öğrencileriyle yapılan çalışmalarda, %18’inin geçmişte kendilerini 10’dan daha fazla, %10’unun 100 den daha fazla sayıda kendilerini yaraladıkları , %38’inin bir biçimde KZV geçmişi olduğu bulunmuştur.

Kıbrıs, 2010

who self injures kim kendini yaralar zarar verir1
Who Self-Injures?Kim kendini yaralar/zarar verir?

SIB seems to correlate with:KY şunlarla ilişkili görünüyor

 • A history of sexual or physical childhood abuse
 • Cinsel ya da fiziksel tacizle ilgili tarihçesi olma
 • Those who have been physically or emotionally abandoned by a parent
 • Aileleri tarafından fiziksel ya da duygusal olarak ihmal edilme
 • Those who lose a parent due to divorce or death
 • Ölüm ya da boşanma nedeniyle anababalarını kaybetme

(Bowman & Randall, 2005)

Kıbrıs, 2010

slide63
Gender differences in SIB

KY da cinsiyet farklılıkları

 • WHO estimates that females are four times as likely to self-harm.
 • DSÖ’e göre kızların erkeklere göre 4 defa daha fazla zarar veriyor
 • Highest rates for females: 13-24 years
 • Kızlardaki en yüksek oranlar 13-24 yaşlarda
 • Highest rate for males: 12-34 years
 • Erkeklerdeki en yüksek oranlar 12-34 yaşlarda

(Bowman & Randall, 2005)

Kıbrıs, 2010

slide64
Greatest risk factorsEn büyük riskler
 • Depression
 • Borderline Personality
 • Phobias
 • Conduct disorders
 • Impulsivity
 • Substance abuse
 • Physical or Sexual Abuse
 • Bereavement
 • Stress/Anxiety (war, poverty, unemployment)
 • Depresyon
 • Borderline kişilik
 • Fobiler
 • Davranış bozuklukları
 • Dürtüsellik
 • Uyuşturucu kullanma
 • Fiziksel ya da cinsel taciz
 • Yas
 • Stres/kaygı (savaş, yoksulluk, işsizlik)

Kıbrıs, 2010

turkish results t rkiye ile ilgili sonu lar
Turkish results? Türkiye ile ilgili sonuçlar

A study of 862 Turkish high school students revealed that 21.4% had engaged in self-mutilative behaviors.

Female (21.5%) male (21.3%).

Source: Zoroglu,Tuzun, Sar, Tutkun, Savaş, Ozturk, Alyanak and Erocal

Kora (2003)

862 lise öğrencisiyle yapılan çalışmada %21.4’ünün KZV davranışı olduğu görülmüştür. Kızlarda %21.5, erkeklerde %21.3.

Kıbrıs, 2010

street children in istanbul stanbul da sokak ocuklar
Street Children in Istanbulİstanbul’da sokak çocukları

The sample used in this research consists of the adolescents (194) under the age of 21 who were being accommodated in the protection and rehabilitation centers in Istanbul.

20.6% of them have reported self injuring behavior (SIB)

The average age of starting SIB found to be 16.3±2.4 ages.

The percentage of SIB among boys found to be 38.7%, but the proportion found to be 15.4% among girls.

Aksoy and Ögel (2005)

Yaşı 21’in altında olan koruma altında olan 194 gençle çalışılmış. %20.6’sında KY var ve yaklaşık 16 yaşlarında başlıyorlar. Erkeklerde %38.7, kızlarda %15.4 oranında görülüyor.

Kıbrıs, 2010

self injury vs suicide ky a kar ntihar
Self Injury vs. SuicideKY’a karşı İntihar

Typically NOT a sign of suicidal behavior

Those who self-injure may be at a slightly higher risk of suicide

(Folmer & Lukomski, 2005)

KY, tipik olarak intihar eğilimli davranışların işareti DEĞİLDİR

KY kişiler sadece biraz intihar riski taşıyor olabilirler

Kıbrıs, 2010

slide68
8 out of 10 who are suicidal give advanced warning of suicidal intentions. Rarely is this true with those who self-injure.

Typically the intent of self-injury is to not stop living….just get some relief.

(Folmer & Lukomski, 2005)

İntihar eğilimi olanların onda sekizi ciddi intihar niyetini gösteren ipuçları verirler .

Tipik olarak KY davranışı yaşamı durdurmaz, sadece biraz rahatlık verir…

Kıbrıs, 2010

is self injury related to other disorders ky n n di er hastal klarla ili kisi
Is Self-Injury Related to Other Disorders?KY’nın, diğer hastalıklarla ilişkisi?

SIB is most strongly correlated with

Borderline Personality Disorder

En fazla Borderline kişilik bozukluğu ile ilişkili

Kıbrıs, 2010

(Simeon & Hollander, 2001; Zlontic et. al., 1999; Zlontic et. Al., 1996)

also linked to those with the following ayr ca a a dakilerle de ili kili
Also linked to those with the following:Ayrıca aşağıdakilerle de ilişkili
 • Dissosiyatif bozukluklar
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Uyuşturucu kullanma
 • Klinik depresyon
 • Çoklu kişilik bozukluğu
 • Anti sosyal kişilik
 • Arada kontrolü kaybederek patlama

Dissociative disorders

Posttraumatic Stress Disorder

Eating Disorders

Substance Abuse

Clinical Depression

Multiple Personality Disorder

Antisocial Personality

Intermittent explosive disorder

(Simeon & Hollander, 2001; Zlontic et. al., 1999; Zlontic et. Al., 1996)

Kıbrıs, 2010

what can be done ne yap labilir
What can be done?Ne yapılabilir?

Part the seventhBölüm 7

Kıbrıs, 2010

can medication be beneficial to stopping self injury ky durdurmak i in ila lar yararl m d r
Can Medication be Beneficial to Stopping Self-Injury?KY’ı durdurmak için ilaçlar yararlı mıdır?

Medication is often prescribed to address the issues of:

DEPRESSION, ANXIETY, RACING THOUGHTS

(All of which are sometimes associated with self-injuring)

İlaç vermeye temel olan tanılar depresyon, kaygı ve sürekli düşüncelerdir ve bunlar da KY ile bağlantılıdır.

Counselors are encouraged to seek medical support in

the treatment of clients with severe SIB patterns.

Psikolojik danışmanlar, ciddi KY örüntüsü gösterenlerin tedavisi için, tıbbi yardım aramaya yönlenmelidir

Kıbrıs, 2010

slide73
Each of the following groups need information to effectively intervene.Bu gruplar etkili müdahale için bilgiye gerek duyar

Counselors

P.D.

Educators

Eğitimciler

Parents

Ana babalar

Students/Clients

Öğrenciler/danışanlar

Kıbrıs, 2010

suggestions for teachers retmenler i in neriler
Suggestions for TeachersÖğretmenler için öneriler

Kıbrıs, 2010

(“Teachers’ self injury factsheet”, 2006) ) (Bowman & Randall, 2005)

suggestions for counselors psikolojik dan manlar i in neriler
Suggestions for CounselorsPsikolojik danışmanlar için öneriler

Get comfortable with self-harm

KZV davranışlarıyla rahat olmak

Kıbrıs, 2010

slide76
Show unconditional acceptance

Goal: to understand the causes

Provide coping strategies

Koşulsuz kabul göstermek

Nedenleri anlamaya çalışmak hedef olmalı

Başa çıkma mekanizmaları sağlamak

Kıbrıs, 2010

slide77
Convey it’s “ok” to talk about self-injury

Help client to discover his/her identity

Encourage open communication

 • KY hakkında konuşmanın sorun olmadığını belirtin
 • Danışanların kendilerini keşiflerine yardımcı olun
 • Açık iletişimi destekleyin

Kıbrıs, 2010

slide78
How Can School Counselors Help Students Who Self-Injure?Psikolojik danışmanlar, KY öğrencilere nasıl yardım edebilirler?

Do Not be afraid to ask a student if he/she self-injures

Do Not make the student stop

Öğrenciye kendine zarar verip vermediğini sormaya ÇEKİNMEYİN.

Öğrenciyi durdurmaya ÇALIŞMAYIN.

Kıbrıs, 2010

 • (Bowman & Randall, 2005)
slide79
Do Not make a behavioral or safety contract

Do Not be the only support

(Bowman & Randall, 2005)

Davranışsal kontrat İMZALATMAYIN!

Sadece DESTEK OLMAYIN

Kıbrıs, 2010

slide80
Do Not leave the family out of the healing process

Do Not consider SIB as “attention seeking” behavior

(Bowman & Randall, 2005)

İyileşme sürecinde aileyi süreç dışında BIRAKMAYIN

KY davranışlarını “dikkat çekme” davranışı olarak ELE ALMAYIN

Kıbrıs, 2010

h ow can parents help children who self injure ebeveynler ky ocuklara nas l yard m edebilirler
How Can Parents Help Children Who Self-Injure?Ebeveynler, KY çocuklara nasıl yardım edebilirler?

Be supportive

Don’t convey disappointment

Don’t remove all sharp objects

Don’t give ultimatums

Seek personal counseling

 • Destekleyici olun
 • Hayal kırıklığınızdan söz etmeyin
 • Tüm keskin objeleri ortada kaldırmayın
 • Ültimatom vermeyin
 • Kişisel psikolojik danışma alabileceğiniz yerleri araştırın.

Kıbrıs, 2010

(Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006)

slide82
Encourage child to seek better coping mechanisms

Don’t blame yourself or consider yourself a “bad parent”

Know you are not alone

Accept your child, not the behavior

Çocuğunuzu daha iyi başa çıkma taktikleri öğrenmeleri için destekleyin

Kendinizi kötü anne baba olmakla suçlamayın

Yalnız olmadığınızı bilin

Çocuğunuzu kabul edin, davranışını değil

(Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006)

Kıbrıs, 2010

slide83
Give unconditional love

Do fun activities together

Encourage your child to use his/her strengths

Provide opportunities for your child’s interests

Don’t deny there is a problem

(Bowman & Randall, 2005) (“Family & friends factsheet”, 2006)

 • Koşulsuz sevgi verin
 • Birlikte eğlenceli etkinlikler yapın
 • Güçlü yanlarını destekleyin
 • İlgileriyle ilgili fırsatlar sağlayın
 • Bir sorun olduğunu red etmeyin

Kıbrıs, 2010

treatment considerations tedavi i in ak lda bulundurulmas gerekenler
Treatment ConsiderationsTedavi için akılda bulundurulması gerekenler

Self-injurers typically are fully aware of their behavior and societal prohibitions….hence:

Shame and embarrassment frequently prevent them from seeking help.

They often will hide their self-injurious behaviors from others and are very reluctant to admit the need for psychological or even medical treatment….

KY davranışı yapanlar tipik olara, sosyal yasaklamaların ve ne yaptıklarının farkındadırlar . Bu nedenle utanma duyguları onları yardım arama davranışından alı koyar.

Sıklıkla bu davranışlarını başkalarından saklarlar ve psikolojik yardıma gereksinimleri olduğunu bildirmekten hoşlanmazlar

Kıbrıs, 2010

slide85
It helps to regard SIB as a coping mechanism, hurtful and disturbing perhaps, but a coping mechanism all the same.

KZV davranışını başa çıkma mekanizması olarak ele almak işe yarar. Acı, rahatsız edicidir ama aynı zamanda başa çıkma biçimidir.

It may seem strange to you but self-harm often functions as the scratch for a place that itches…..often a place a person cannot reach…

Garip görünebilir ama KZV sıklıkla ulaşılamayan bir yerdeki kaşıntıyı alma gibi bir işlev görür.

Kıbrıs, 2010

slide86
It is important that you first understand that self-harm is an attempt to gain relief from something.

Öncelikle bilinmelidir ki KZV davranışı bir şeyden kurtulma çabasıdır

Just because you regard the behavior as painfuland hurtful doesn’t mean your client does.

Siz davranışı acı verici buluyorsunuz diye danışanınızın da öyle bulduğu anlamına gelmez.

SIB is often addictive…because it works!

KZV sıklıkla bağımlılık yapıcıdır.. Çünkü kişi için işe yarar….

Kıbrıs, 2010

slide87

Like any other stress relieving mechanism, if it works its likely to be repeated. What we see as punishment is, for some, negative reinforcement.

Diğer stres rahatlatma tepkileri gibi eğer kişi için işe yarıyorsa tekrarlanma olasılığı artmaktadır. Burada bize ceza gibi görünse de aslında kişi için olan olumsuz pekiştirmedir

Kıbrıs, 2010

slide88

This suggests the treatment:

Response substitution.

Creating an alternative but equally effective response that is less destructive to the body.

Tedavi için önerilen şudur:

Verilen tepki yerine konabilecek yeni tepki sunmak

Alternatif ancak bedene daha az zarar veren daha etkili bir tepki oluşturmak

Kıbrıs, 2010

slide89
There probably is not one best mode of treatment…

but it can help if you:

know what you are good at doing… are you the best person to work with this client?;

can view SIB as a response to stress;

Belki en iyi tedavi biçimi değilse de size yardım edecek bazı bilgiler vardır.

Hangi konuda iyi olduğunuzu bilmek… Bu danışanla çalışabilecek en iyi kişi siz misiniz?

KZV davranışını strese tepki olarak ele almak..

Kıbrıs, 2010

slide90
can teach alternative coping skills and;

can remain flexible, tolerant, and never give up on a client.

Alternatif başa çıkma yollarını öğretmek

Esnek, hoş görülü kalmak ve bir danışanı asla bırakmamak

Kıbrıs, 2010

which treatments are most effective en etkili tedaviler hangileridir
Which Treatments are Most Effective?En etkili tedaviler hangileridir?

Cognitive Behavioral Therapy

Rational Emotive Therapy

Dialectical Behavioral Therapy

Group Therapy

Art Therapy

(Bowman & Randall, 2006) (“Health care professional factsheet”, 2006)

Bilişsel Davranışsal Terapi

Akılcı Duygusal Terapi

Diyalektik Davranışsal Terapi

Grup Terapi

Sanat Terapisi

Kıbrıs, 2010

which theory arguments are largely a waste of time hangi kuram tart mas asl nda zaman kayb d r
“Which Theory” arguments are largely a waste of time…“Hangi kuram” tartışması aslında zaman kaybıdır.

It’s about like arguing whether it is better to make a trip in a Ferrari, Mercedes,

or Ford. It is not so much the car you drive, but the skill with which you can

drive it and having a clear goal or destination in mind when you leave.

Actually, you’re going to have to go in the client’s Ford Fiesta anyway!

Hangi kuramın iyi olduğunu tartışmak Ferrari, Mercedes ya da Ford marka arabalardan hangisiyle gezmeye çıkmanın iyi olduğu tartışmasına benzer. Aslında sorun hangi arabayı kullandığınız değil onu nasıl kullandığınız, nereye gideceğinizi bilip bilmediğinizdir. Aslında danışmada danışanın Ford Fiesta’sı ile yolculuk yapacaksınız nasıl olsa!!!

Kıbrıs, 2010

slide93
OK: The “Brand” of golf club you swing is not as important as your skill in using it.

It’s more about keeping your eye on the ball.

Understanding that self-harm is an attempt to respond to threat and stress is essential.

Reducing that threat/stress and providing for a more effective response should be the goal regardless of the “theory” used.

Aslında hangi marka golf sopası kullandığınız değil, onu nasıl kullandığınız fark yaratır.

Tehdit/Stresi azaltmak ve daha etkili bir tepki öğretmek amaç olduğu için bu hangi kuramı kullandığınıza dayalı olmamalıdır

Kıbrıs, 2010

what type of counseling activities are beneficial ne t r psikolojik dan ma etkinlikleri yararl d r
What Type of Counseling Activities are Beneficial?Ne tür psikolojik danışma etkinlikleri yararlıdır?

Algılanan tehditi ve bunu sonucu olan stresi azaltabilecek her tür müdahale!!!

Daha etkili başa çıkma becerileri, stres yönetimi öğretmek önemli….

Just about any intervention that can reduce perceived threat and the resulting stress…..and teach more effective stress management and coping skills including…..

Kıbrıs, 2010

slide95

Guided Imagery and Relaxation

Yönlendirilmiş hayal ve rahatlama

Kıbrıs, 2010

slide96

PoetryŞiir

PaintingÇizmek

Drawing Resim

SculptingHeykel

Kıbrıs, 2010

slide97

Strength coaching, mentoring and

communication skill building

Güçlü olmayla ilgili koçluk, mentorluk ve iletişim becerileri sağlama

Kıbrıs, 2010

slide98

“You have so much pain inside yourself, you try and hurt yourself on the outside because you need help.”

Princess Diana, 1996

İçinizde o kadar acı var ki, yardıma ihtiyacınız olduğu için kendinizi dışardan incitmeye çalışıyorsunuz ,

Kıbrıs, 2010

slide99

dowen@metu.edu.tr

vargapilot@yahoo.com

Thank You…

Teşekkürler

Kıbrıs, 2010

references kaynak a
References/Kaynakça

Aksoy A.,and Ögel K. (2005). Drug abuse and self injuring behavior (SIB) among the adolescents who live on the streets . Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;6(3):163-169

Alderman, T. (1997). The scarred soul. Oakland, CA: New Harbinger.

American Self-Harm Information Clearinghouse, (n.d.). About self-harm. Retrieved Apr.2,2006, from ASHIC Web site: http://selfinjury.org.

Bowman, S. & Randall, K. (2005). See my pain!. Chapin, SC: Youth Light.

Briere, J. & Gill, E., (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: Prevalence, correlates, and functions. American Journal of Orthopsychiatry, 68,609-620.

Conn, L.M. & Lion, J.R., (1983). Self-mutilation:A review. Psychiatric Medicine, 1, 21-33

Dunkle, T. (1990). Health: Dissecting causes of self-mutilation. Insight 6(22), 48-51.

Family & friends factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.

Kıbrıs, 2010

slide101
Favazza, A.R., (1996). Bodies Under Siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry, 2nd.ed., Baltimore: The John Hopkins University Press.

Folmer, T. & Lukomski, J. (2005, October). Self-mutilation: information and guidance for school personnel. Guidance Channel Ezine, Retrieved March 11, 2006 from www.guidancechannel.com/default.aspx?index=1328&cat=13.

Frey, R. (2002, December). Self-mutilation. Gale Encyclopedia of Medicine, Retrieved February 12, 2006, from www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/ency/self-mutilation.jsp.

Gratz, K.L., Conrad, S.D., & Roemer, L. Risk factors for deliberate self-harm among college students. American Journal of Orthopsychiatry, 72, 128-140.

Health care professional factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.

Kıbrıs, 2010

slide102
Martinson, D. (2001). What is self-injury. Retrieved March 17, 2006, from Self-Injury Web site: www.focusas.com/Self-Injury.html.

Simeon, D. & Favazza, A.R. (2001). Self-injurious behaviors: Phenomenology and assessment. In D. Simeon & E. Hollaoder (Eds.), Self-Injurious Behaviors: Assessment and treatment, 1-28, Washington, DC, American Psychiatric Press.

Soloff PH, Lis JA, Kelly T, Cornelius J, Ulrich R. (1994). Self-mutilation and suicidal behavior in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 8(4), 257-67.

Teachers’ self injury factsheet. (2006). Retrieved March 17, 2006, from Self Injury Guidance & Network Support Web site: www.lifesigns.org.uk.

Warner, J. (2002, Nov. 21). Cutting and other dangerous acts becoming new cries for help.

WebMD Medical News, Retrieved March 17, 2006 from www.webmd.com/content/article/53/61375.htm.

Kıbrıs, 2010

slide103
Zlotnick, C., Mattia, J.I., & Zimmerman, M., (1999). Clinical correlates of self-mutilation in a sample of general psychiatric patients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 296-301.

Zlotnick, C., Shea, M.T., Pearlstein, T., Simpson, E., Costello, E., & Begin, A. (1996). The relationship between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and self-mutilation. Comprehensive Psychiatry, 37, 12-16.

Zoroglu S.S.,Tuzun, U., Sar, V., Tutkun, H., Savaş, H.A., Ozturk, M., Alyanak, B., and Erocal-Kora, M. (2003). Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry and Clinical Neurosciences, ,57, 119–126

Kıbrıs, 2010