Download
julshopping 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Julshopping 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Julshopping 2012

Julshopping 2012

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Julshopping 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Julshopping 2012 Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-12-17

 2. Sammanfattning • 6 av 10 tänker sig att lägga lika mycket på julen i år som förra året medan 25 procent vill lägga mindre. 12 procent säger sig vilja lägga mer på julens olika kostnader. • Sett till genomsnittliga belopp så ökar våra planerade utgifter för julklappar med 15 procent jämfört med förra året, medan vi planerar att lägga sex procent mindre på julens övriga kostnader. I genomsnitt hamnar de totala julkostnaderna på 5 100 kronor, varav 3 145 kronor går till julklappar och 1 956 kronor till övriga julinköp. Totalt en ökning med sex procent sedan förra året. • De yngre lägger klart mindre på julklappar än medelålders.18-25-åringarna lägger i genomsnitt 1 900 kronor på julklappar medan de i åldersgruppen 40-54 år lägger närmare 3 600 kronor på julklapparna. Samma förhållande gäller för julens övriga utlägg, 800 kronor respektive 2 315 kronor. • Barnfamiljer lägger mer på såväl julklappar, närmare 3 600 kronor , som på julens övriga utgifter, cirka 2 300. • Kvinnor planerar att lägga mer än män på julklappar medan män planerar att lägga mer än kvinnorna på övriga julutgifter. • Männen planerar i högre grad att lägga mer på barnenoch maten, men mindre på sin partner medan kvinnorna planerar tvärtom.

 3. 6 av 10 uppger att de kommer att lägga lika mycket pengar på julen som förra åretTror du att du totalt sett kommer att lägga mer eller mindre pengar på julen i år jämfört med förra året?

 4. Kvinnor planerar för kostsammare julklappsinköp än mänHur mycket kommer du att köpa julklappar för i år, på ett ungefär? Om du redan har köpt julklappar inkluderar du även dessa i summan.(Genomsnittlig förväntad utgift) 2011: män 2 630 kr kvinnor 2 810 kr

 5. Männen planerar för dyrare ”kringkostnader” än kvinnorUngefär hur mycket pengar kommer du att lägga på julen utöver julklappar, t ex på mat, julpynt, kläder och evenemang för barn? Ta inte med julklappar och resor/semestrar.(Genomsnittlig förväntad utgift) 2011: män 2 280 kr kvinnor: 1 895 kr

 6. Sett till belopp blir det i år mer på julklappar, + 15 %, och mindre på övriga utgifter, - 6 %, men totalt en ökning med 6 % jämfört med förra året Genomsnittliga kostnader för julen i kronor: julklappar, extrakostnader och total summa Barnfamiljer : Julklappar ca 3 600 kronor Övriga kostnader ca 2 300 kronor 6

 7. Männen planerar i högre grad att lägga mer på barnen och maten, men mindre på sin partner, medan kvinnorna planerar tvärtomPå vem/vad kommer du att lägga mer pengar i år?

 8. Männen planerar i högre grad att lägga mindre på sin partner medan kvinnorna vill dra ner på julpynt och matPå vem/vad kommer du att lägga mindre pengar i år?

 9. Lön, sparade pengar och kreditkort gör julfirandet möjligtHur kommer du att finansiera dina julklappsinköp i år? Flera svar möjliga.

 10. I juldansen syns några genom åren återkommande turer och steg:

 11. Tips för en bättre julekonomi • Gör en planering och en budget över vad julen ska få kosta. • Gör en lista på vad som ska inköpas till julen. Kolla vad du handla på internet, ofta lägre priser. • Håll dig till din lista och överskrid inte din budget. • Att köpa second hand är populärt, uppskattas särskilt av yngre. • Kommer decemberlönen före jul? Undvik att använda den till julen! I januari väntar nya utgifter. • Använd inte lånade pengar till julklappar. Det betyder avbetalning på sådant som redan är konsumerat.

 12. Om undersökningen • Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea • Datainsamlingen gjordes 9–16 november 2012 • Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region • Totalt genomfördes 1 002 intervjuer bland ett representativt urval av personer i åldersgruppen 18–65 år.