slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
??????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Транзакции. Гл.ас. Д-р Даниела Гоцева http://dgoceva.info. Паралелизмът ползва транзакции. Целта на ‘concurrent’ DBMS е да позволи на много потребители едновременно да достъпят БД без да си влияят един на друг.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????' - airell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Транзакции

Гл.ас. Д-р Даниела Гоцева

http://dgoceva.info

БД-лекции

slide2
Паралелизмът ползва транзакции
 • Целта на ‘concurrent’ DBMS е да позволи на много потребители едновременно да достъпят БД без да си влияят един на друг.
 • Един проблем с множество потребители ползващи СУБД се крие във възможността >=2 потребители да се опитат да променят данни в БД едновременно. Ако този вид действия не се контролира внимателно, БД ще стане несъгласувана.
 • За да се контролира достъпът до данните, се нуждаем от концепция, която ще ни позволи да капсулираме достъпът на БД. Тази капсулация се нарича транзакция (‘Transaction’).

БД-лекции

slide3
Транзакции
 • Transaction (ACID)
  • Порция логическа дейност с възможност за възстановяване (unit of logical work and recovery)
  • Атомарна /atomicity/ (for integrity)
  • Запазване на плътността /consistency preservation/
  • Изолация /isolation/
  • Продължителност /durability/
 • Съществува в SQL
 • Някои приложения изискват вложени или дълги транзакции

БД-лекции

slide4
Транзакции (2)
 • След като се изпълнят действията в транзакция, са възможни два изхода:
  • Commit – всички промени, направени по време на транзакцията от нея се записват трайно в БД.
  • Abort – всички промени, направени по време на транзакцията от нея не се записват в БД. Като резултат се получава, че транзакцията изобщо не е стартирана.

БД-лекции

transaction schedules
TransactionSchedules
 • Планът на транзакцията е таблично представяне на това, как се изпълнява транзакцията във времето. Това е полезно, когато се проверяват сценарии на проблеми. В диаграмите се използват множество номенклатури:
  • READ(a) – четене на атрибут или данна на име ‘а’.
  • WRITE(a) – запис на атрибут или данна на име ‘а’.
  • WRITE(a[x]) – запис на данна или атрибут на име ‘а’, където ‘х’ се записва в ‘а’.
  • tn (т.е. t1,t2,t10) – показва времето на възникване на събитие. Времевите единици не са важни, но tn винаги възниква преди tn+1.

БД-лекции

transaction schedules 2
TransactionSchedules (2)
 • Дадена е транзакция A, която зарежда в банкова сметка стойност X (първоначално 20) и добавя 10 лева към нея. Планът на тази транзакция има вида:

БД-лекции

transaction schedules 3
TransactionSchedules (3)
 • Нека по същото време когато работи trans A runs, се стартира и trans B.
 • Транзакция B увеличава всички сметки с 10%. Каква ще бъде стойността на X: 32 или 33?
 • X е 22! В зависимост от преплитането, X може да бъде 32, 33, 30. Нека класифицираме грешните сценарии.

БД-лекции

lost update scenario
Lost Update scenario
 • Актуализацията на транзакция A се загубва в t4, защото транзакция B я припокрива. B пропуска актуализацията на A в t4, защото взема стойността на R в t2.

БД-лекции

uncommitted dependency
UncommittedDependency
 • Transaction A може да чете или записва R, който се актуализира от друга транзакция, която се прекратява.

БД-лекции

inconsistency scenario
InconsistencyScenario

БД-лекции

slide11
Сериализация
 • Планът показва реално изпълнение на >=2 конкурентни транзакции.
 • Планът на 2 транзакции T1 и T2 е сериализируем (‘serializable’), тогава и само тогава. Когато изпълнението му има същия ефект, както при T1;T2 или T2;T1.

БД-лекции

precedence graph
Граф на старшинство(Precedence Graph)
 • За да разберем как план на дадена транзакция се сериализира, създаваме граф на старшинство. Това е граф, във възлите на който се намират имената на транзакциите, а дъгите са атрибутите, обект на колизии.
 • Планът се сериализируем, тогава и само тогава, когато няма цикли в графа.

БД-лекции

slide13
Построяване на графа на старшинство
 • За да построим един граф на старшинство:
 • Създаваме възел за всяка транзакция в плана
 • Там, където транзакция A пише в атрибут, който се чете от транзакция B, се чертае линия от В към А.
 • Там, където транзакция A пише в атрибут, в който пише и транзакция B, се чертае линия от В към А.
 • Там, където транзакция A чете от атрибут, в който пише транзакция B, се чертае линия от В към А.

БД-лекции

slide14
Пример 1
 • Даден е план:

БД-лекции

slide15
Пример 2
 • Даден е план:

БД-лекции

slide16

Паралелизми (конкурентност)

Гл.ас. Д-р Даниела Гоцева

http://dgoceva.info

БД-лекции

locking
Заключване(Locking)

Как да сериализираме плана?

 • Заключване на четенето /read (shareable) lock/
 • Заключване на записа /write (exclusive) lock/
 • Груба структура
  • По-лесна обработка
  • По-малко паралелизми
 • Фина структура
  • Повече обработка
  • По-висока степен на паралелизъм

БД-лекции

slide18
Заключване (2)
 • Много системи използват заключването за контрол на конкурентността. Когато транзакция се нуждае от сигурност, че даден обект не се променя по неправомерен начин, тя заключва обекта.
 • Транзакция срещаща read lock може да чете обекта, но не и да го променя.
 • >1 транзакции могат да ползват read lock за един и същи обект (shared lock).
 • Обикновено само една транзакция може да ползва write lock върху обект (exclusive write lock).
 • Върху плана на транзакциите, отбелязваме с ‘S’ shared lock и с ‘X’ - exclusive write lock.

БД-лекции

locking uncommitted dependency
Locking – UncommittedDependency
 • Заключването решава зависимостта при неприключена транзакция

БД-лекции

deadlock
Deadlock(мъртва хватка)
 • Мъртва хватка се получава при заключване, когато всички зависещи дна от друга транзакции са в състояние WAIT завинаги.

БД-лекции

deadlock 2
Deadlock (2)
 • Сценарий `lost update’ води до deadlock. Същото се получава и при`inconsistency’ scenario.

БД-лекции

slide22
Обработка на мъртва хватка
 • Заобикаляне на Deadlock
  • В ОС се ползва стратегия “предявяване на изисквания”
  • Не е ефективно в средите за БД.
 • Откриване на Deadlock
  • Когато lock изисква изчакване или при проверки през определен период.
  • Ако транзакцията е блокирана от друга, се проверява дали втората транзакция не е блокирана от първата директно или индиректно през друга транзакция.

БД-лекции

deadlock resolution
Deadlock Resolution
 • Ако за множество транзакции се счита, че е в мъртва хватка:
 • Избира се жертва (т.е. транзакцията с най-малко време на живот)
 • Изпълнява се rollback на транзакцията-жертва и се рестартира.
  • Операцията rollback прекратява транзакцията, като премахва всички промени и освобождава всички нейни заключвания.
  • Съобщение се предава към жертвата и в зависимост от системата транзакцията може да се стартира автоматично или не.

БД-лекции

slide24
Двуфазно заключване
 • Заключването не гарантира сериализируемост. Ако една транзакция освобождава заключвания преди да приключи и може да заключва на по-късен етап повече или същото количество данни, предимствата на заключването се губят.
 • Ако всички транзакции спазват ‘two-phase locking protocol’, то всички възможни междинни действия са гарантирано сериализируеми.

БД-лекции

slide25
Двуфазно заключване (2)

The two-phase locking protocol:

 • Преди каквито и да било действия с даден елемент, транзакцията трябва да изисква поне shared lock над него. По този начин нито един елемент не може да се достъпи без коректно заключване.
 • След отключване транзакцията може никога да не поиска нови заключвания.

Наименованието на двете фази на заключващия протокол са ‘lock-acquisition phase’ и ‘lock-release phase’.

БД-лекции

slide26
Други методи за запазване на плътността на БД
 • Двуфазното заключване не е единствения начин за запазване на плътността на БД. Друг метод, използван в някои СУБД е маркиране на време (timestamping). С него няма заключване за предпазване на транзакциите да виждат незаписаните промени и всички физически актуализации се отлагат в момента на запис(commit time).
 • Заключването синхронизира изпълнението на множество транзакции като последователно във времето.
 • Маркирането на време синхронизира изпълнението, така че да е еквивалентно на даден последователен ред – реда на маркерите.

БД-лекции

timestamping rules
Timestamping rules
 • Следните правила се проверяват, когато транзакция T се опитва да промени данни. Ако правилото показва ABORT, то транзакцията T се rollback и прекратява (и може би рестартира).
  • Ако T се опитва да чете данни, които са записани от по-ранна транзакция, то ABORT T.
  • Ако T се опитва да пише данни, които са били четени или записвани от по-ранна транзакция, то ABORT T.
 • Ако транзакцията T се прекратява, то всички останали транзакции, които четат данните, записани от Т, също се прекратяват. В добавка, другите прекратени транзакции могат да предизвикат по-нататъшно прекратяване на други транзакции. Този процес се нарича ‘cascading rollback’.

БД-лекции

slide28

Сигурност

Гл.ас. Д-р Даниела Гоцева

http://dgoceva.info

БД-лекции

slide29
Сигурност

Сигурността на БД предизвиква защита срещу:

 • Неоторизиран достъп
 • Промяна на структурите
 • Унищожаване

Защитата е директна срещу два класа потребители

 • Спира потребителите без достъп до БД.
 • Спира потребителите с достъп до БД, които изпълняват действия извън техните правомощия.

БД-лекции

slide30
Сигурност (2)

Съществуват множество аспекти на защитата

 • Правни, социални и етични аспекти
 • Физически контрол
 • Линия на поведение
 • Операционни проблеми
 • Hardware controls
 • Защита на ниво ОС
 • Защита на ниво БД

БД-лекции

slide31
Нива на сигурност в СУБД
 • Данните в БД, подлежащи на защита, могат да бъдат групирани в следните нива:
  • Цялата БД
  • Множество релации
  • Отделна релация
  • Множество tuples в релаци я
  • Отделен tuple
  • Множество атрибути на всички tuples
  • Атрибут на конкретен tuple.

БД-лекции

slide32
Нива на защита в СУБД

Криптиране на данните:

 • Често е трудно да се спрат потребителите да копират БД от едно място на друго. По-лесно е да се направи копирането безсмислено чрез криптиране на данните. Това означава, че данните са нечетими, докато не се знае секретния код. Криптираните данни в комбинация със секретния ключ са необходими за да се ползва СУБД.

Следи от проверката:

 • Ако някой проникне в СУБД е полезно да се намери до какъв достъп или актуализации на структурите е стигнал. Следите от проверката (Audit Trails) могат да се установят избирателно, за да се намали дисковото пространство, което се ползва, да идентифицира слабите места в системата и да хване неправомерните потребители.

БД-лекции

slide33
Потребителско ниво на сигурност в SQL
 • Всеки потребител има набор от права върху списък от обекти.
 • Различните потребители може да имат различни права на достъп върху един и същи обект.
 • За да се контролират нивата на правата на достъп, потребителите могат
  • Права на достъп върху таблица
  • Права на достъп върху view. Посредством изгледи, правата на достъп могат да контролират хоризонтално и вертикално подмножества в таблица и върху динамично генерирани данни от други таблици.

БД-лекции

slide34
Йерархия на имената

В СУБД има два слоя на именоване на релациите.

 • СУБД е съвкупност от ‘databases’. Администраторът на БД има права да създава и изтрива БД, и да раздава права на потребителите за БД.
 • Всяка БД има плоско пространство на имената. Потребителите със съответните права могат да създават таблици и изгледи в БД. Тъй като пространството на имената е плоско, всички имена на таблици трябва да са уникални в БД. СУБД подпомага потребителите да наблюдават:
  • Имената на таблици и изгледи се съпровождат от името на потребителя, който ги е създал.
  • database login name се използва често като username.

БД-лекции

slide35
Йерархия на имената (2)
 • Като пример, нека е дадена таблица ‘hello’, създадена от потребител jbloggs.
  • Името на таблицата е jbloggs.hello
  • Потребителят jbloggs може да достъпи таблица посредством име ‘hello’
  • Другите потребители трябва да ползват пълното име на таблицата, за да я достъпят
 • Потребителят jbloggs може да контролира кой има достъп до таблицата посредством командата GRANT.
 • Ако DBA създаде таблица и я направи с достъп PUBLIC, то всички потребители ще достъпят таблицата с просто име.

БД-лекции

grant
Команда GRANT
 • GRANT се ползва да задава привилегии на потребителите:

GRANT привилегии ON име_таблица

TO { кого ... }

[ WITH GRANT OPTION ]

 • Възможни привилегии:
  • SELECT – потребителят може да извлича данни
  • UPDATE – потребителят може да модифицира съществуващи данни
  • DELETE – потребителят може да изтрива данни
  • INSERT – потребителят може да добавя нови данни
  • REFERENCES – потребителят може да прави референции към таблици

БД-лекции

grant 2
Команда GRANT (2)
 • Опцията WITH GRANT OPTION разрешава на определения потребител да раздава права на потребителите върху таблицата.
 • Това е добър начин да се разреши на другите потребители да се грижат за разрешение за редица таблици, т.е. да позволяват на мениджъра да управлява достъпа до таблиците.
 • ‘кого’ не трябва да бъде username или множество от usernames. Трябва да се зададе PUBLIC, което означава, че привилегиите са дадени на всички.

GRANT SELECT ON сп_потребители TO PUBLIC;

БД-лекции

ad