slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR. Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe…. Mgr.Radek Zapletal tajemník Security Club – sdružení zaměstnavatelů www.securityclub.cz [email protected] Žitná 52/1578 120 00 Praha 2 Tel.: +420 721 959 324.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR' - aira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe…

Mgr.Radek Zapletal

tajemník

Security Club – sdružení zaměstnavatelů

www.securityclub.cz

[email protected]

Žitná 52/1578

120 00 Praha 2

Tel.: +420 721 959 324

slide2
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

ÚVOD

 • Legislativní rámec:
 • Zadávání zakázek a pravidla veřejných výběrových řízení:
  • zákon o zadávání veřejných zakázek č.40/2004 Sb. účinný do 30.06.2006
  • zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. účinný od 01.07.2007
  • Další legislativa důležitá pro veřejné výběrové řízení:
  • zákoník práce č.65/1965 Sb. – účinnost do 31.12.2006
  • zákoník práce 262/2006 Sb. – účinnost od 01.01.2007
  • a související předpisy, hlavně nařízení vlády stanovující výši minimálních mzdových tarifů , dnes minimálních zaručených mezd…

Mzdové náklady tvoří kolem 85-87% ceny

slide3
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Minimální mzdový náklad:

1.1.-30.6.2006 85,- Kč

30.6.- 31.12.2006 91,30,- Kč

od 01.01.2007 95,90.- Kč

PRŮZKUM CEN VEŘEJNÉHO SEKTORU

DUBEN – KVĚTEN 2006

slide4
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Výběrové řízení na „zajištění fyzické ostrahy vybraných objektů“

Česká národní banka, oznámení o přidělení zakázky 25.04.2006

Agentura, které byla zakázka přidělena,

nabídla cenu 81,- Kč/hod.

Cena předpokládaná ze strany ČNB 87,- Kč/hod.

z www.cnb.cz:

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst.

slide5
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

ZPŮSOB URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY

 • Způsob stanovení předpokládané ceny ze strany ČNB:
 • a) Zařazení pracovní činnosti do 1 minimálního tarifního stupně s odůvodněním, že většinou se jedná o činností, které lze zařadit do tohoto tarifního stupně, ačkoli
  • ostraha má vykonávat obchůzkovou činnost a činnost preventivní požární hlídky…
  • sazba při přepočtu na 37,5 hodinový týden 51,31 Kč

b) Odhadem stanovená noční sazba, odvody na sociální a zdravotní pojištění, rezervu na svátek a dovolenou včetně materiálového vybavení na 60% I. mzdového tarifu,

tj. 30,78 Kč

c) Přiměřený zisk k základními tarifu za 1 hodinu práce10%, tj. 5,13 Kč

d) Výsledná předpokládaná cena87, 22 Kčzaokrouhleno87,- Kč

slide6
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

SROVNÁNÍ RELEVANTNÍCH VÝPOČTŮ MZDOVÝCH NÁKLADŮ

slide7
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

DOPLNĚNÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ČNB

Nejen že ČNB provedla čistě „spekulativní“ výpočet tak, aby se dostala do předpokládaných nákladů, ale dokonce zavázala v podmínkách výběrového řízení zájemce k tomu, že o zvýšení ceny může požádat nejprve k 1.dubnu 2008 a to ještě pouze o index spotřebitelských cen, ačkoli ji musí být známo, že mzdové náklady rostou mnohem rychleji než tyto indexy…

Na upozornění Security Clubu ze dne 5.6.2006 na skutečnost, že vybrala ČNB dodavatele s mimořádně nízkou cenou, odpověděla, že s názorem nesouhlasí, neboť rozdíl mezi prvním až šestým uchazečem je pouze 7,3%….

Z uvedeného je vidět, že ČNB neposuzovala „mimořádně nízkou cenu“ s ohledem na ZAKÁZKU, ale jako srovnání mezi jednotlivými uchazeči….pro porovnáníviz.§61 odst.1 zákona č.40/2004 Sb. a nově srovnej zákon č.137/2006 Sb. ustanovení §77 odst. 1 a 2 písm. d)…

slide8
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

ORGÁN DOZORU - UOHS

Security Club upozornil na problematiku veřejných výběrových řízeních ÚOHS v létě 2006….

ÚOHS usoudil, že problém je v podezření z porušování zákona ze strany uchazečů a případ postoupil SUIP….

28.08.2006 – Security Club upozornil ÚOHS na znění ustanovení zákona č.273/1996 Sb. §2 písm. b) „Úřad vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek.“

06.09.2006 ÚHOS oznamuje, že se případy bude zabývat….

01.12.2006 ÚHOS oznamuje, že si vyžádal dokumentaci k výběrovému řízení ČNB.

14.02.2007 ÚHOS oznamuje, že neshledal ve výše uvedeném postupu ze strany ČNB pochybení a že zařazování zaměstnanců do tarifních stupňů přísluší OIP a ÚP.

28.02.2007 Security Club podává odpor proti usnesení a upozorňuje ÚHOS na povinnost vyplývající ze správního řádu – vyžádat si potřebné podklady od ostatních úřadů; posílá rozklad postupu ČNB … CAUSA POKRAČUJE…

slide9
člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

ZÁVĚR

Stav veřejných výběrových zakázek v oblasti SBS je tristní; veřejný sektor se chová jako nákupčí pirátského software nebo pašovaného zboží.

Celá situace je komplikována nemožností domoci se právní ochrany při veřejných výběrových řízení, orgán dozoru ÚOHS neplní v této oblasti svou úlohu….

DŮSLEDEK

Mnoho SBS se již veřejných výběrových řízení neúčastní, což vede ke snížení nabídky pro veřejnou sféru… Vzhledem k vybraným společnostem je otázka jejich schopnosti řešit případné krizové situace …. Roste bezpečnostní riziko…(Nejsou-li peníze na mzdy, jak asi probíhá školení, výcvik atd.?)

Ztráty na zdravotním a sociálním pojištění, ztráty při výplatách sociálních dávek….

Verifikace cen pro soukromý sektor, hrubé narušení hospodářské soutěže…

ad