eesti muusika
Download
Skip this Video
Download Presentation
EESTI MUUSIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

EESTI MUUSIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

EESTI MUUSIKA. RAHVALOOMING. Rahvalooming. Laul saatis meie esivanemaid kõikjal. Eestlased on laulurahvas. Rahvalaul jaguneb: vanem rahvalaul ehk regilaul ja uuem rahvalaul (hakkas tekkima 18. saj. lõpul, 19. saj. sai valdavaks)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EESTI MUUSIKA' - ainsley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eesti muusika

EESTI MUUSIKA

RAHVALOOMING

rahvalooming
Rahvalooming
 • Laul saatis meie esivanemaid kõikjal. Eestlased on laulurahvas.
 • Rahvalaul jaguneb: vanem rahvalaul ehk regilaul ja uuem rahvalaul (hakkas tekkima 18. saj. lõpul, 19. saj. sai valdavaks)
 • Regilaul (meie muusikaline emakeel) on osa rahvaluulest ehk suulisest pärimusest, mis moodustas kirjaoskuseta ühiskonnas kogu vaimse kultuuri, ühendades endas teaduse, usu, luule ja igap. informatsiooni.
slide3
Regilaul tekkis meie ajaarvamise algul; hõimudel, kes elasid Soome lahe ümber.
 • Regi – tuleb keskalamsaksa sõnast reigen, rigen, mis tähendab tantsulaulu. Nimetus baltisakslastelt (“ristiisad”) ning viitab samas ka esitusviisile.
slide4
Regivärsiline rahvalaul koosneb kolmest osisest (komponendist):

sõnad, viis ja esitus.

 • Regilaulu tekst koosneb regivärssidest.
 • Regilaulu normaalne värss koosneb kaheksast silbist, millele viisis vastab kaheksa nooti.
slide5
Regivärss on neljajalaline trohheus.
 • Rütmi aluseks on silbi pikkus; enamasti langeb rütm kokku sõnarõhkudega.
 • Regivärsi sõnu seob algriim (alliteratsioon ja assonants)
 • Regilaulu värsse seob parallelsim e. mõtteriim.
regiviis
Regiviis
 • Viis (rahvap. toon, mõnu) on sõnadega võrreldes vähem varieeruv ja muutuv. Ühe viisiga võib laulda paljusid tekste; ‘rühmaviis’.
 • Regiviis on retsitatiivse iseloomuga, süllaabilise struktuuriga (silbile vastab noot).
slide7
Kui sõnarõhud ei lange kokku viisirõhkudega, võib tekkida skandeerimine.
 • Regiviisid on kas üherealised või kaherealised.
 • Viiside ulatus vanematel 3-4, uuematel 5-6 heli.
 • Lõuna-Eestis lisandub sageli refrään, Põhja-Eestis lõpuheli pikendus.
slide8
Viisid enamasti ühehäälsed; mitmehäälsust kohtab Lõuna-Eestis ja seda lihtsamal kujul.
 • Erandi moodustavad siin Setu laulud. Neil jagunevad lauljad: eeslaulja; torrõ ja killõ.
regilaulmine
Regilaulmine
 • Põhiline esitusvorm – eeslaulja ja koori vaheldumine (koos värsi kordamisega). Selline laulmisviis on regilaulule igiomane.
 • Nimetatakse ka ‘korralauluks’.
 • Üherealise viisi puhul korratakse sama viisi, kaherealise puhul teist viisirida.
 • Koos ettehaarava sisseastumisega tekib katkematu laulmine.
slide10
Selline laulmine ei välista üksilaulmist. Mitmed laululiigid eeldavadki üksi laulmist.
slide11
Regilaulu liigid:
 • Töölaulud (siia alla ka helletamised, huiked, eotamised)
 • Tavandi- ehk kombelaulud (perekondlikud tähtpäevad; kalendrilaulud)
 • Laste hällitamise ja mängitamise laulud
 • Isiklikke tundeid kajastavad lüürilised laulud.
 • Lüroeepilised laulud.
uuem rahvalaul
Uuem rahvalaul

Sai valitsevaks 19. sajandil

 • Domineerima eepiline sisu; suureneb meeste osatähtsus laulude loomisel ja esitamisel (võimalik, et vanema rahvalaulu puhul on lihtsalt meieni jõudnud naiste laule rohkem kui meeste loodud-lauldud laule.)
 • Mõju saksa kirjanduselt (lauludes juttu lossidest jms)
 • Uuemas rahvalaulus koonduvad värsiread salmidesse.
 • Algriim asendub lõppriimiga.
slide13
Arhailine keel asendub kaasaegsega.
 • Algul võeti üle regiviisi jooni, hiljem tuginetakse suurelt osalt tantsuviisidele.
 • Ka meloodiate puhul suur mõju Saksamaalt.
rahvapillid
Rahvapillid:
 • Kannel
 • Hiiu kannel (Rootsi kannel)
 • Moldpill
 • Põispill
 • Viled
 • Pasunad
 • Sarved
 • Torupill
slide15
Jauram
 • Lokulaul
 • Pingipill
 • Parmupill
ad